Velkommen til

GRUNNKURS I LOGISTIKK

Ønsker du kontroll på alle forutsetninger og rammebetingelser i verdikjenden for logistikk?

Vil du styrke din kompetanse innen Supply Chain Management?

Grunnkurs i logistikk gir deg grundig innføring i sentrale logistikkaktiviteter og oversikt over hele verdikjeden.

EMNEOVERSIKT

UNDERVISNING

Undervisningen er praktisk rettet og byr på både spill og gruppeoppgaver for effektiv læring. For maksimalt utbytte av undervisningen, bør du medbringe PC til bruk ved praktiske øvelser knyttet til logistikkplanlegging. Våre foredragsholdere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse og solid kompetanseheving.

Kursets foreleser, Arve Gøperød startet sin logistikk-karriere i Forsvaret, FN/NATO, og har deretter jobbet operativt med logistikk i byggevare-, dagligvare og elektrobransjen. Gjennom ulike lederroller fra bla. Ringnes og Optimera/Monter har han ledet flere vellykkede forbedringsprosjekt knyttet til optimalisering av hele verdikjeden.

Arve har har de siste årene jobbet med strategisk rådgivning innen logistikk og spesialisert seg innen netthandel. Som partner og konsulent i Lean Logistikk, jobber han til daglig med analyse, oppstart og gjennomføring av forebedringstiltak for en rekke bedrifter. Han sitter i dag på en unik kjernekompetanse innen optimalisering av vareflyt.

Arve er en inspirerende foreleser som deler raust av egne erfaringer og konkrete eksempler i undervisningen. Han mottar svært gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

VI GARANTERER

V Engasjert og dykig foredragsholder

V Levende presentasjoner

V Konkrete og praktiske eksempler

V Rom for å stille spørsmål

V Diskusjonsoppgaver og praktiske øvelser
V Et godt møtested for logistikkfaglig erfaringsutveksling

KURSET TAR FOR SEG

V  Logistikkfaget
Logistikk – utvikling og perspektiver
Logistikksystemenes ytelse og effektivitet
Prognoser og lagerstyring
V  IKT og logistikk
V  Produksjonsstyring
V  Innkjøp og utvikling av leverandørrelasjoner
V  Distribusjon
V  Gods, godstransport og logistikkbedriftene
V  Logistikk og miljø
V  Prinsipper for å skape effektive logistikkbedrifter 
V  Eksempler påLedende bedrifter
V  Supply Chain Game
    -hvordan fungerer verdikjeden optimalt?

KURSET GIR DEG nyttige verktøy for forbedringer av logistikken i egen virksomhet og en grunnleggende forståelse av hele logistikkprosessen; fra innkjøp til retur av anvendt materiell. Etter kurset vil du se en klarere sammenheng mellom logistikkfunksjonens bidrag til økt lønnsomhet for hele bedriften.

KURSET GJENNOMFØRES over to samlinger (3+2 dager). For best læring underveis; brytes undervisning opp med gruppeoppgaver og diskusjonstemaer. Det kreves ingen forkunnskaper for å gjennomføre dette kurset.

EFFEKTIV
VIDEREEUTDANNING

-for deg som jobber med logistikk  //
Supply Chain Management

PRAKTISK INFORMASJON

KURSET PASSER FOR
Deg som ønsker karrierevei innen logistikkfaget. Du vil møte nyansatte og erfarne logistikkmedarbeidere ved vårt grunnkurs i logistikk da kurset er velegnet for både deg som vil ta første steg mot nye og logistikkrelaterte arbeidsoppgaver-, og for deg som ønsker dokumentasjon på opparbeidet logistikkerfaring.FRIVILLIG EKSAMEN
Dersom du ønsker, kan du avlegge eksamen ved innlevering av hjemmeoppgave i etterkant av kurset.

Du vil, i tillegg til ordinært kursbevis, motta et vitnemål med din karakter. Vi benytter bokstavkarakterer fra A-F.PÅMELDINGSFRIST
En mnd. før kursstart/evt. så lenge det er ledig plass.
Fra 20.04 kan vi ikke garantere ledig hotellrom.

GJENNOMFØRING 2020
1. samling, 14.-16. september
2. samling,19.-20. oktober


Kurset starter kl. 10:00 første kursdag
Påfølgende kursdager starter kl. 09:00
Alle kursdager avsluttes kl. 16:00


KURSSTED
Scandic, St. Olavs plass 1
Oslo sentrum - se kart


DELTAKERAVGIFT
, kr. 24.000,-
Dette dekker fem dagers undervisning, kursmateriell, eksamen og kursbevis, samt lunsj og full bevertning.

Overnatting er ikke inkludert, men vi ordner gjerne med hotellrom for deg. Dette koster kr. 1.390,- , inkl. frokost.

 

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863