Velkommen til kurset
INNKJØP AV AVFALLSTJENESTER


Innkjøp av tjenester knyttet til avfallshåndtering oppleves ofte som et komplekst og krevende ansvarsområde. I samarbeid med en av Norges beste på området, presenterer vi dette nyttige kurset

-for innkjøpere i både privat- og offentlig sektor.

EMNEOVERSIKT

KURSET TAR FOR SEG
V  Kort om utviklingen av avfallsområdet
V  Lover og forskrifter for innkjøper og leverandør 
V  Produsentansvarsordninger
V  Avfallets verdikjeder
V  Utstyr og metoder for opp- og innsamling av avfall
V  Økonomiske drivere i avfallets verdikjeder
Kartlegging før innkjøp
V  Innkjøpsmodeller
V  Utvelgelse og implementering
V  Oppfølging under kontrakt
 

DU FÅR en presentasjon av de vanligste produktene/ tjenestene innen avfallshåndtering, samt god veiledning til hvordan kjøp av avfallstjenester organiseres og gjennomføres.

MÅLET MED KURSET er å gi grunnleggende innføring i- og oversikt over avfallsbransjen.

Videre tar kurset for seg hvilke ansvar avfallsprodusenter har, og du får nyttige råd til hvordan du forbereder- og gjennomfører innkjøpsprosessen for avfall.

 

UNDERVISNING

Kursets foreleser, Bjørn Einar Kopstad har solid avfallsfaglig bakgrunn knyttet til innkjøp gjennom en rekke ledende stillinger hos bla. Norsk Gjenvinning og Veolia. I dag jobber han som selvstendig rådgiver, og vil derfor ha en uavhengig innfallsvinkel til undervisningen. Dette kurset gikk for første gang i april 2017 og mottok gode svært gode tilbakemeldinger
 

               VI GARANTERER

V Engasjert og dykig foredragsholder

V Levende presentasjon

V Konkrete eksempler

V Rom for å stille spørsmål

V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

PRAKTISK INFORMASJON

KURSET PASSER FOR alle som jobber med innkjøp av avfallstjenester i privat og offentlig sektor, og som trenger kunskap om kjøp av tjenester innen avfall og gjenvinning, samt oppfølging av denne type kontrakter.

GJENNOMFØRING 2018
Kurset settes opp ved etterspørsel. 
 

KURSSTED
Scandic, St. Olavs plass
Oslo sentrum

Kurset settes opp andre steder i Norge ved etterspørsel, og tilbys også som bedriftsinternt undervisingsopplegg.

 

DELTAKERAVGIFT
kr. 4.500,-

Avgiften dekker undervisning, nødvendig kursmateriell, kursbevis, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagen.


Meld din interesse ved å kontakte oss via:kurs@nimautdanning.no

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863