Velkommen til
INTRODUKSJONSKURS I FORTOLLING

Kjøper du inn varer og tjenester fra utlandet?


I dette kurset får du en praktisk innføring i alt du trenger å vite om fortolling.
Fra grunnleggende begrepsavklaring, til ansvarsforhold og fallgruver.

EMNEOVERSIKT

KURSET TAR FOR SEG
V  Begrepsavklaringer og definisjoner
V
  Fra Tolletaten, til skatteetaten
V  Fortllingsprosessen, fra A til Å
V  Tolltariff og klassifisering
Praktisk gjennomgang av TVINN // elektronisk fortolling
V  Tollkreditt
V  Import- og eksportprosedyrer
V  Import- og eksportdeklarasjon
V  Handelsfakturaer
Særavgifter
V  Mva.-fritak
V 
Frihandelsavtaler
V  Rettskilder, fallgruver og ansvarsforhold
V  AEO (autorisert økonomisk operatør) og forhåndsvarsling

KURSET PASSER FOR for ansatte i bedrifter som handler med utlandet og som ønsker å forbedre kontrollen med at alle varer blir riktig fortollet.


PÅ DETTE KURSET MØTER DU nnkjøpere, regnskapsmedarbeidere og andre som har befatning med kontrakter og dokumenter knyttet til import og eksport av varer og tjenester fra/til utlandet.

UNDERVISNING


V En engasjert og dykig foredragsholder

V Levende presentasjon

V Konkret erfaring og eksempler

V Rom for å stille spørsmål

V Et godt møtested for erfaringsutveksling

Dette kurset går over én dag og gir deg en grunnleggende introduksjon til fortolling. Slik får du og din bedrift bedre kontroll med at fortollingen går riktig for seg.


Våre forelesere evalueres jevnlig, og vi kan med dette kurset garantere deg:

 

Kursets foreleser, Iren Hansen, har jobbet med fortolling siden slutten av 80-tallet, og har gjennom ulike lederoller i blant annet Tollpost Globe opparbeidet solid erfaring innen toll og mva. I dag jobber hun som selvstendig konsulent og er mye brukt av store, anerkjente selskaper som bla. Kuhene Nagel.

Iren har også mange års erfaring som kursholder for bla. NHO, og er kjent som faglig, sterk foreleser med tydelig kommunikasjonsform. Hun debuterte som foreleser ved NIMA Utdanning våren 2017, og har mottatt gode evalueringer i etterkant av kursene hun har holdt i vår regi.

Se frem til en lærerik dag og slid kompetanseheving innen fortolling - velkommen!

 

PRAKTISK INFORMASJON

KOMMENDE KURS
Tirsdag 4. desember 2018

Kurset varer fra kl. 09-15


 

KURSSTED
Scandic St. Olavs plass 1
Oslo sentrum - se kart her


 

DELTAKERAVGIFT
 kr. 3.900,-

Dette dekker undervisning, nødvendig kursmateriell, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagen.TRENGER DU OVERNATTING?
Dette kan bestilles ved tilvalg i påmeldingsskjemaet, og koster kr. 1.390,- pr. døgn, inkl. frokost.


 

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863