Travel gate

KURS

KORRUPSJON I

offentlige kontrakter

Oslo, fysisk samling
Nettkurs

20.10.2020
02.12.2020

13:00-16:00
09:00-12:00

kr. 3.900,-
kr. 2.500,-

Begrenset
ant. plasser

Gjennom stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, anbefaler regjeringen økt kompetanse om korrupsjon for offentlige oppdragsgivere.

Nettopp dette får du med vårt kurs i antikorrupsjon for innkjøpere.
Kursets foreleser er rangert som en av Norges beste anskaffelsesadvokater og har selv vært med på opprulling av flere saker knyttet til korrupsjon og uetisk forretningsførsel.
Med dette halvdagskurset garanterer vi en effektiv kompetanseheving som gir deg svar på:

Hvor går grensen grensen for utilbørlige fordelsoverføringer offentlige anskaffelser?

Hvorfor og hvordan blir offentlige oppdragsgivere utsatt for økonomisk kriminalitet?

Når bør en leverandør avvises som følge av uetisk forretningsførsel?

Hvordan kan gode innkjøpsrutiner forebygge og motvirke økonomisk kriminalitet?

KURSINNHOLD

Til tross for at Norge er blant landene i verden med lavest korrupsjonsnivå, har antall anmeldelser av korrupsjon økt de siste årene. Ifølge Økokrim har flere av de norske straffesakene en høyere alvorlighetsgrad sammenlignet med andre nordiske land.

I dette kurset ser vi nærmere på risikoen for økonomisk kriminalitet i offentlige kontrakter. Gjennom konkrete eksempler fra virkeligheten lærer ser vi nærmere på hva du som offentlig oppdragsgiver kan gjøre for å bekjempe økonomisk kriminalitet i anskaffelesesprosessen.
 

MÅLET MED KURSET
er å gi deg og innkjøpsavdelingen konkrete tips til hvordan dere, ved hjelp av anskaffelsesregelverket, motvirker risikoen for økonomisk kriminalitet og uetisk forretningsførsel i kommende anskaffelser.


Vi går bla.  nærmere inn på en rigget bygganskaffelse hvor Herøy kommune, våren 2019, ble dømt av lagmannsretten til å betale  11,6 millioner for grove brudd på reglene om offentlige anskaffelser.


DU LÆRER
mer om grensen mellom ikke-straffeverdig og klart klanderverdige forhold, og hvordan du som offentlig innkjøper bør organisere og gjennomføre anskaffelsesprosessen for å motvirke korrupsjon.

 

SENTRALE EMNER

V Hva er korrupsjon og utilbørlige fordeler?
V Konsekvenser av korrupsjon

V Korrupsjon og innkjøpsfaglig skjønn
V Tilpassing av krav og evaluering

V Ulovlig informasjonsutveksling

V Kontraktsendringer og tilleggsarbeider
V Virkemidler mot korrupsjon
V Anskaffelsesreglenes pålegg og plikt
V Åpenhet og foruteberegnelighet

V Kontrollsystemer og varslingsordninger

V Avvisning av leverandører

V Straffelovens bestemmelser om korrupsjon

 

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Kristian Jåtog Trygstad

Kristian er rangert som en av Norges beste anskaffelsesadvokater i både nasjonale og internasjonale kåringer. Han er også kjent som en svært dyktig foredragsholder

Foreleser Kristian Jåtog Trygstad har bred erfaring fra å bistå både  oppdragsgivere og leverandører med konkurransegjennomføring i offentlige anskaffelsesprosesser. Han er partner i advokatfirmaet Mageli, og har i mange år vært oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Kristian ga i 2017 ut boken Tildeling av offentlige kontrakter, og var i 2020 redaktør og medforfatter for boken Offentlige kontrakter - aktuelle tema.


Med god retorikk og en tydelig kommunikasjonsform evner Jåtog Trygstad å fremstille tunge, juridiske problemstillinger på en lettfattelig og konkret måte. Han underviser i flere kurs hos NIMA Utdanning, og er kjent som en dyktig foreleser, noe du selv  vil erfare når han tar for seg tildeling av offentlige kontrakter og bruk av evalueringsmodeller i dette kurset.

Trygstad har selv deltatt i opprullingen av flere av sakene som gjennomgås i dette kurset, og vil derfor kunne gi deg en solid kompetanseheving og gode svar på dine spørsmål.

KOMMENDE KURS

FYSISK KURS  OSLO

Tirsdag 20. oktober
13:00-16:00

Deltakeravgift, kr. 3.900,-
inkl. tre timers undervisning, kursmateriell, nettverkslunsj og kursbevis

NETTKURS

Onsdag 2. desember
kl. 09:00-12:00

Deltakeravgift, kr. 2.500,-
inkl. tre timers undervisning, undervisningsmateriell og kursbevis


 

KURSSTED I OSLO

St. Olavs plass 1
Oslo sentrum

Ønsker du å kombinere kurset med vårt kurs:
Miljø- og samfunnshensyn

 

 

Dette går fra kl. 09:00-12:00,
tirsdag 20. oktober

Ved påmelding til begge kursene tilbys samlet deltakeravgift på kr. 4.900,-SPØRSMÅL

kurs@nimautdanning.no
tlf. 480 68 863

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863