KURS

Korrupsjon i offentlige kontrakter

01.04.2020
28.04.2020

Oslo
Hamar

For å hindre spredning av Korona-viruset, settes kursene på vent inntil videre!

Gjennom årets stortingsmelding om offentlige anskaffelser, anbefaler regjeringen økt kompetanse om korrupsjon for offentlige oppdragsgivere.
Nettopp dette får du med vårt kurs i antikorrupsjon for innkjøpere.
Kursets foreleser, Kristian Jåtog Trygstad, er rangert som en av Norges beste anskaffelsesadvokater og har selv vært med på opprulling av flere saker knyttet til korrupsjon og uetisk forretningsførsel. Med dette halvdagskurset garanterer vi en effektiv kompetanseheving som gir deg svar på:

Hva er korrupsjon og hvor går grensen for utilbørlige fordelsoverføringer ved offentlige anskaffelser?

Hvorfor og hvordan blir offentlige oppdragsgivere utsatt for økonomisk kriminalitet?

Når bør en leverandør avvises som følge av uetisk forretningsførsel?

Hvordan kan gode innkjøpsrutiner forebygge og motvirke økonomisk kriminalitet?

KURSINNHOLD

Til tross for at Norge er blant landene i verden med lavest korrupsjonsnivå, har antall anmeldelser av korrupsjon økt de siste årene. Det ble i 2017 anmeldt  83 korrupsjonssaker i Norge. Ifølge Økokrim har flere av de norske straffesakene en høyere alvorlighetsgrad sammenlignet med andre nordiske land.
 

KURSET TAR FOR SEG risikoen for økonomisk kriminalite i offentlige kontrakter gjennom konkrete eksempler som Vannverkssaken på Nedre Romerike, undervisningsbyggsaken og kartongsaken.

I tillegg går vi nærmere inn på en rigget bygganskaffelse hvor Herøy kommune, våren 2019, ble dømt av lagmannsretten til å betale  11,6 millioner for grove brudd på reglene om offentlige anskaffelser.

 

MÅLET MED KURSET
er å gi deg og innkjøpsavdelingen konkrete tips til hvordan dere, ved hjelp av anskaffelsesregelverket, motvirker risikoen for økonomisk kriminalitet og uetisk forretningsførsel i kommende anskaffelser.DU LÆRER
mer om grensen mellom ikke-straffeverdig og klart klanderverdige forhold, og hvordan du som offentlig innkjøper bør organisere og gjennomføre anskaffelsesprosessen for å motvirke korrupsjon.

SENTRALE EMNER
V Hva er korrupsjon og utilbørlige fordeler?
V Konsekvenser av korrupsjon

V Korrupsjon og innkjøpsfaglig skjønn
V Tilpassing av krav og evaluering

V Ulovlig informasjonsutveksling

V Kontraktsendringer og tilleggsarbeider
V Virkemidler mot korrupsjon
V Anskaffelsesreglenes pålegg og plikt
V Åpenhet og foruteberegnelighet

V Kontrollsystemer og varslingsordninger

V Avvisning av leverandører

V Straffelovens bestemmelser om korrupsjon

 

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Forleser Kristian Jåtog Trygstad er rangert blant Norges beste advokater i både nasjonale og internasjonale kåringer. Han har bred erfaring i å bistå offentlige virksomheter med å redusere risikoen for økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Trygstad har deltatt i opprullingen av flere av sakene som gjennomgås i dette kurset, og vil derfor kunne gi deg en solid kompetanseheving og gode svar på dine spørsmål.

Trygstad har i mange år vært oppnevnt som medlem av KOFA, og ga i 2017 ut boken Tildeling av offentlige kontrakter.
Med god retorikk og tydelig kommunikasjonsform evner Jåtog Trygstad å fremstille tunge, juridiske problemstillinger på en lettfattelig og konkret måte.

KOMMENDE KURS

KOMMENDE KURS

OSLO
Onsdag 1. april

Scandic St. Olavs plass, Oslo sentrum


HAMAR

Tirsdag 28. april
Kurssted sentralt i Hamar oppgis senere


Undervisningen varer fra kl. 13:00-16:00

Lunsjservering fra kl. 12:00-13:00

DELTAKERAVGIFT

Kr. 2.900,-

Inkluderer undervisning, nødvendig  kursmateriell og nettverkslunsj


Kurset kan kombineres med vårt kurs i
Miljø- og samfunnshensyn
som går samme dag fra kl. 09:00-12:00


Ved påmelding til begge kursene tilbyr vi en samlet deltakeravgift på kr. 4.500,-

NB!
Som følge av Regjeringens tiltak for å begrense smitte av Korona-viruset er kursstart utsatt!

Ønsker du mer informasjon om kommende kursdatoer, ta kontakt via kurs@nimautdanning.no

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0165 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863