KURS
FORHANDLING FOR LEDERE

Timing

Vil du bli bedre på å utnytte handlingsrommet når du forhandler?

Vil du bli bedre på å lese motparten og time dine argumenter deretter?

 

Vil du du bli en sterkere og tydeligere forhandlingsleder?

I dette dagskurset lærer du å strukturere kommende forhandlinger på en hensiktsmessig måte.

Strategisk utnyttelse av forhandlingens struktur, prosess og faser står sentralt i dette kurset.

 

KURSINNHOLD

Kurset retter fokus mot faser og grunnprinsipper som de fleste forhandlinger bygger på.

SENTRALE EMNER

V Forhandlingsprosessen

V Forhandlingsmøtet

V Faser, oppgaver og rollefordeling

V Mandat

V Forhandlingsleder
V Forhandlingens agenda
V Referat/protokollføring
V
Avslutning

DU LÆRER
å gjenkjenne fasene slik at du alltid vet hvor i forhandlingsprosessen du befinner deg, og kan agere deretter.

DU FÅR
god innsikt i timing og tilrettelegging, samt kunnskap om når du bør ta grep underveis i forhandlingen.

Kurset byr på praktisk forhandlingstrening med observatør. Konstruktive tilbakemeldinger gir deg tips til hva du kan gjøre annerledes og bedre i kommende forhandlinger. Etter endt kursdag går du hjem med en individuell handlingsplan for bruk i din neste forhandling.

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.
 

Kursets foreleser, Birger Landmark, er utdannet Siviløkonom og Diplom Eksportøkonom. Han har solid erfaring fra salg og markedsføring fra flere store selskaper. De siste 25 årene har han jobbet med undervisning og praktisk salgs- og forhandlingstrening.


Birger har undervist ved flere høyskoler og blant annet som høyskolelektor ved  Handelshøyskolen BI. Siden 1992 har han gjennomført et stort antall kurs og opplærings- prosesser i både privat næringsliv og offentlig sektor, bl.a. i regi av NIMA Utdanning.


Birger er tidligere kåret til årets foreleser ved BI, samt norgesmester i debatt. Med en unik evne til å skape dynamikk og engasjement gjennom hele kursdagen, kan vi garanterer solid kompetanseheving og personlig utvikling.

PRAKTISK INFO

KURSET PASSER FOR deg som innehar lederansvar og ønsker en effektiv kompetanseheving innen forhandling og kommunikasjon. Typiske deltakere for dette kurset er ledere innen innkjøp, salg, marked, administrasjon og HR.

KOMMENDE KURS
Torsdag 5. september i BergenKURSSTED
Scandic Hotell Ørnen
Bergen sentrum

DELTAKERAVGIFT
Kr.   6.500,- pr. samling
Kr. 13.500,- ved påmelding til alle tre samlinger

Avgiften dekker undervisning, forhandlingstrening, individuelle tilbakemeldinger, kursbevis, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagen.

Ta kurset frittstående, eller bygg mer forhandlingskompetanse med  våre øvrige dagskurs for ledere:

Forhandling for ledere I  - KOMMUNIKASJON
14. mai i Bergen

Forhandling for ledere II - FORBEREDELSER
4. juni i BergenSamtlige kurs er avsluttende og vil ikke overlappe hverandre.

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863