KURS

FORHANDLING FOR LEDERE

Forberedelser
 

Vil du lære mer om forutsetningene for en god forhandlingssituasjon?

 

Vil du bli bedre på organisering og rolletildeling ved forhandling?
 

Vil du lære effektive metoder for ledelse av forhandlinger?
 

Gjennom vårt fleksible kurskonspet for travle ledere på farten, introduserer vi et dagskurs som tar for seg den viktige fasen før en forhandling: forberedelsesfasen.


Kurset gir deg effektive metoder for planlegging og valg av strategi ved kommende forhandlinger. Enten du går alene inn i din neste forhandlingssituasjon eller som del av et team, garanterer vi at  dette kurset gir deg nyttige verktøy og praktiske råd.

KURSINNHOLD

Kurset tar for seg fire suksesskriterier for å lykkes med forhandlinger.

SENTRALE EMNER
V Forhandlingsvariabler - ytelser og motytelser

V Målsetting ved forhandling

V Ulike roller i forhandlingssituasjonen

V Sterke/svake sider hos begge parter

V Makt og avhengighet - relasjonens betydning
V Sjekkliste for forberedelser

DU LÆRER HVORDAN du legger et solid grunnlag i forkant av din neste forhandlinssituasjon.

 

KURSET GIR DEG mulighet til å delta i diskusjoner for effektiv læring.

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.
 

Kursets foreleser, Birger Landmark, er utdannet Siviløkonom og Diplom Eksportøkonom. Han har solid erfaring fra salg og markedsføring fra flere store selskaper. De siste 25 årene har han jobbet med undervisning og praktisk salgs- og forhandlingstrening.


Birger har undervist ved flere høyskoler og blant annet som høyskolelektor ved  Handelshøyskolen BI. Siden 1992 har han gjennomført et stort antall kurs og opplærings- prosesser i både privat næringsliv og offentlig sektor, bl.a. i regi av NIMA Utdanning.


Birger er tidligere kåret til årets foreleser ved BI, samt norgesmester i debatt. Med en unik evne til å skape dynamikk og engasjement gjennom hele kursdagen, kan vi garanterer solid kompetanseheving og personlig utvikling.
 

PRAKTISK INFO

KURSET PASSER FOR deg som innehar lederansvar og ønsker en effektiv kompetanseheving innen forhandling. Typiske deltakere for dette kurset er ledere innen innkjøp, salg, Supply Chain, marked, administrasjon og HR.

KURSET GÅR NESTE GANG
Tirsdag 4. juni i Bergen

Scandic Hotell, Ørnen


Kursdagen varer fra
kl. 09:00-16:00

DELTAKERAVGIFT
Kr.   6.500,- pr. samling
Kr. 13.500,- ved påmelding til tre kurs
Avgiften dekker undervisning, forhandlingstrening, individuelle tilbakemeldinger, kursbevis, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagen.

Ta kurset frittstående, eller bygg mer forhandlingskompetanse med  våre øvrige dagskurs for ledere:


 

14. mai i Bergen
Forhandling for ledere I
KOMMUNIKASJON 5. september i Bergen
Forhandling for ledere III
TIMING 

Samtlige kurs er avsluttende, og vil ikke overlappe hverandre.

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863