INNFØRING I

INCOTERMS®2020

STED
Oslo

DATO
xx.xx.2020

VARIGHET
3 timer

DELT. AVGIFT
kr. 2.900,-

VIKTIG INFORMASJON!
Kurset ble avholdt flere ganger i løpet av høsten 2019, og erstattes våren 2020 med vårt heldagskurs i Transportrett og Incoterms®2020. Dette kurset avholdes i Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo.

 
Dersom du allikevel ønsker å ta del i vår halvdags innføring i Incoterms (iht. kursinnhold nedenfor), hører vi gjerne fra deg. Vi setter opp et  nytt kurs basert på etterspørsel -  meld din interesse her
Foretar du innkjøp på fra utlandet?
Da må du oppdatere deg på Incoterms®2020!

Incoterms er et sett leveringsbetingelser utarbeidet av The International Chamber of Commerce (ICC). Siden 1936 har reglene fungert som en global standard for regulering av ansvarsforhold ved handel på tvers av landegrenser.

Ved å innlemme Incoterms ved kjøps- og avtaleinngåelse skapes det en forutsigbarhet mellom innkjøper og leverandør, dersom uhell skulle inntreffe under transport og leveranse av varer.

Feil bruk av Incoterms kan få store økonomiske konsekvenser. Kompetansen om de ulike reglene, samt når de skal benyttes, er derfor av stor betydning. Valg av riktig Incoterm bidrar til å minske risikobildet i deres verdikjede.


Fra 1. januar 2020 gjelder reviderte Incoterms-regler.
Nettopp dette lærer du mer om hos oss.

Dette er ikke et juridisk kurs, men en praktisk innføring i hvordan du benytter Incoterms®2020 til å sikre trygg leveranse av varer kjøpt i et internasjonalt marked.

FAGLIG INNHOLD

t
Dagens foreleser, Per Stensrud, byr på en generell og praktisk innføring i leveringsbetingelsene Incoterms®, før fokus rettes mot hva som er nytt for 2020.

Med lang fartstid som speditør har Per opparbeidet solid erfaring med praktisk bruk av Incoterms®. Per jobber i dag som avdelingsleder for flyfrakt hos Kuehne Nagel. Gjennom praktiske eksempler og egne erfaringer, deler Per Stensrud nyttige tips og potensielle fallgruver på en levende og engasjerende måte.

SENTRALE EMNER

V Hva er Incoterms®?
 

 • Definisjon

 • Kort historikk

 • Incoterms og norsk lovgivning


V Kort introduksjon til

 • Avtaleloven

 • Kjøpsloven

 • Transportrett


 

V  Leveringsbetingelser

 • Transport og avtaler

 • Generell informasjon om Incoterms

 • Hvem skal sørge for transporten?

 • Hvem skal betale transport og andre omkostninger?

 • Hvem skal bære risikoen under transporten?

V  Gruppering av INCOTERMS®

 • E - Avreise-regler

 • F- Hovedtransport, ubetalt

 • C- Hovedtransport, betalt

 • D- Ankomst-reglerV  Hva er nytt i Incoterms®2020, iforhold til Incoterms®2010?

V  Gjennomgang av 11 klausuler
 

V  Prisvurdering

 • Forpliktelser og risiko

 • Ansvarsbegrensninger
   

V  Praktiske tips og eksempler

 • Hva bør man tenke på ved valg av Incoterms®2020?

PRAKTISK INFO

KURSET PASSER FOR ALLE SOM handler på tvers av landegrenser, og du vil på dette kurset møte alt fra innkjøpere, logistikkmedarbeidere, befraktere, transportører, til ansatte innen bank og forsikring, samt ledere av små/mellomstore import-bedrifter.


DU LÆRER å unngå feil og evt. rette opp i mangler når dine varer kyrsser landegrenser.
 

NESTE KURS
Settes opp på etterspørsel
kl. 09:00-12:00

KURSSTED
Scandic, St. Olavs plass
Oslo sentrum - se kart

KURSAVGIFT
kr. 2.900,-

inkl. kursmateriell, kursbevis, frokost og lunsj.

GRUPPERABATT
5 eller flere hos dere som vil delta? Ta kontakt for en redusert pakkepris!

BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING
10 eller flere hos dere som ønsker å delta? Vi tilbyr intern kursing for større grupper.

PÅMELDINGSVILKÅR
Ved å melde deg på, samtykker du til at NIMA Utdanning lagrer dine personlige opplysninger for videre kontakt i forbindelse med kurset.

Avmeldingsfrist er en mnd. før kursstart.
Kursplassen kan, kostnadsfritt, overdras til kollega.

NIMA UTDANNING

Pilestredet 33A
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

 • Facebook - NIMA- Utdanning
 • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863