ORGANISERING & UTVIKLING
innen offentlige anskaffelser


Hvordan implementere endring for å hente ut potensiale av offentlige anskaffelser?
Hvordan utvikle innkjøpsfunksjonen mtp. å sikre fremtidige behov hos sluttbruker?
Hvordan organisere innkjøpsavdelingen for effektive leveranser i en ny hverdag?

Dette kurset bygger videre på din kunnskap om strategiske innkjøp, med fokus på organisasjonsutvikling og endringsledelse.

EMNEOVERSIKT

KURSET TAR FOR SEG
Organisasjonsstruktur
Roller
Kompetanse
Kartlegging av endrings- og utviklingsbehov
Ledelse av endringsarbeid
Shared Service – felles, sentralt innkjøpsarbeid
Resultatoppnåelse og gevinstrealisering

KURSET TAR FOR SEG ulike metoder og strategiske grep som bidrar til resultatoppnåelse i innkjøpsavdelingen.

DU LÆRER å vurdere organisatoriske endrinsgebhov, og hvordan du tilrettelegger for ledelse og gjennomføring av endring og videreutvikling.

KURSET PASSER FOR erfarne innkjøpere og ledere som ønsker kompetanse om organisasjonutvikling og endringsledelse innen fagområdet, offentlige anskaffelser.

 

UNDERVISNING

PRAKTISK INFORMASJON

FRIVILLIG EKSAMEN kan avlegges ved hjemmeoppgave i etterkant av kurset.

NESTE KURS:
05.-06. desember  //  Oslo sentrum
Scandic Hotell, St. Olavs plass 1  - se kart her


Kurset varer fra kl. 09:00-16:00 begge dager.

SPØRSMÅL?
kurs@nimautdanning.no
// tlf. 480 68 863

DELTAKERAVGIFT
kr. 12.500,-


Avgiften dekker to dagers undervisning, nødvendig kursmateriell, eksamensgjennomføring, sensur og kursbevis, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagene.

Overnatting kan bestilles mot kr. 1.390,- pr. døgn, inkl. frokost. Kryss av for overnatting ved påmelding!

 

Dette kurset går over to dager. Praktisk undervisning gis av en erfaren økonom med lang fartstid innen innkjøpsledelse fra både privat næringsliv og offentlig sektor. Våre forelesere evalueres jevnlig, og vi kan med dette kurset garantere deg en levende presentasjon med rom for faglig diskusjon og spørsmål. I tillegg til ny læring og kompetanseheving, er kurset et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling og nettvekrsbygging med andre i tilsvarende posisjon.

Kursets foreleser, Sverre Svensen har solid erfaring som strategisk innkjøpsleder fra både privat næringsliv og offentlig sektor. Hans utdanning består av en master i internasjonal ledelse fra MIIS i California, og en bachelor i økonomi fra BI. Sverre har alltid vært engasjert i innkjøpsfunksjonens handlingsrom og hvordan man, ved hjelp av strategiske grep og endringsledelse, reduserer kostnader og bidrar til resultatoppnåelse for hele virksomheten.

 

I perioden 1997-2011 var han innkjøpsdirektør i diverse Telenoreide selskaper. Han har hatt lignende stillinger i Norsk Hydro, Kjedehuset, Opplysningen AS og Coca Cola. I tillegg har han erfaring som seksjonssjef fra både Skatteetatem og NAV, innen hhv. anskaffelser og leverandørstyring. Sverre har ledet Statens Innkjøpssenter, og driver i dag konsulentvirksomhet innen fagområdet innkjøp/anskaffelser.

Sverre har en tydelig kommunikasjonsform og et brennende engasjement for innkjøpsfaget, noe som gjør han til en dyktig foreleser innen for innkjøpsrelaterte emner. I tillegg til lang fartstid som foreleser ved NIMA Utdanning, har han også bakgrunn fra undervisning ved Handelshøyskolen BI.
 

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863