KURS

PRAKTISK BRUK AV SSA

Statens standardavtaler

Kurssted
Oslo

Tidspunkt
27.04.2020

Varighet
heldags

Deltakeravgift
kr. 4.500,-

Påmelding
snarest!

Statens standardavtaler ble lansert for å effektivisere anskaffelsesprosessen. Fortsatt er det en del usikkerhet knyttet til korrekt bruk av SSA-porteføljen.

I den anledning ønsker vi velkommen til et kurs som gjør deg bedre rustet til å velge riktig utgangspunkt for din neste anskaffelse og avtaleinngåelse.


Vårt kurs i SSA henvender seg til deg som:

synes det er utfordrende å navigere i utvalget av Statens standardavtaler
 

vil lære mer om avtalenes oppbygging og virkeområde
 

vil lære hvordan riktig valg av SSA forenkler din neste anskaffelse

Statens standardavtaler (SSA) er en portefølje bestående av åtte ulike avtalemaler for kjøp av tjenester, utarbeidet av Statens Innkjøpssenter ved Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi). Formålet er å forenkle anskaffelsesprosessen i statlige virksomheter. I dag benyttes de ulike avtalemalene som et nyttig verktøy i både offentlig sektor og privat næringsliv.

 

MÅLET MED KURSET
er å gi deg nøkkelen til å foreta korrekt valg av SSA, uten å måtte lese gjennom hele porteføljen av maler.

DU LÆRER
bevisst bruk av SSA. Slik bidrar du til forenklede og effektive anskaffelsesprosesser i fremtiden
 

UNDERVISNINGEN
er praktisk rettet med bruk av konkrete eksempler. Undervisningen gis av to dyktige forelesere, og legges opp som et todelt løp med en økonomisk del og en juridisk del. Mellom øktene får du god anledning til å utveksle erfaringer med andre brukere av SSA-malene.

KURSET PASSER FOR
alle som forholder seg til offentlige anskaffelsesprosesser i arbeidshverdagen, både innkjøpere og leverandører. SSA-avtalene og kurset byr på mange praktiske tips som også kan være nyttig for deg som jobber med innkjøp av IT-utstyr og tjenester i privat næringsliv.

 

PROGRAM

KL. 09:00       DEL I   INNKJØPSFAGLIG PRAKSIS

Første halvdel av dagen er viet til praktisk bruk av Statens standardavtaler sett fra et innkjøpsfaglig perspektiv. Her ser vi nærmere på selve anskaffelsesprosessen og knytter avtalene opp mot de ulike fasene i anskaffelsen. Fra behovsavklaring til evaluering og valg av leverandør. Slik bygger du kompetanse på tvers av kontrakter og vilkår.
 

Foreleser Anders W. Skumsnes,
går i denne delen nærmere inn på:V  Bakteppe

 • Oppbygging av SSA

 • Avtalens rolle i anskaffelsesprossen

 • Anskaffelseshjulet

 • Konkurranse og valg av avtale

 • Krav og kriterium


V  Bruk av SSA ved valg av leverandør

 • Kvalifisering

 • Evaluering

V  Generell bruk av SSA

 • Avtaler med kjent sluttresultat
  SSA – K, konsulent
  SSA – O, oppdrag

   

 • Avtaler med ukjent sluttresultat
  SSA – B, bistand
  SSA – R, rammeavtale
  SSA -  S, smidig
  SSA – T, utviklings- og tilpasningsavtalen

   

 • Avtaler vedr. drift og vedlikehold
  SSA – D
  SSA – V

Benytt anledningen til å dele erfaringer og problemstillinger med andre ansatte innen offentlige anskaffelser.
 

Etter lunsj tar vi for oss juridiske problemstillinger som kan dukke opp ved inngåelse av de ulike standardavtalene. I denne delen lærer du mer om kontraktsvilkår, bilag, klausuler og endringer. Du får en solid gjennomgang av særegenhetene ved respektive avtaler i SSA-porteføljen, samt nyttige innspill til hvordan du unngår tvister ved bruk av SSA.

Foreleser Kjell Steffner
tar i denne delen for seg:

 

V  Valg av riktig avtale

 • Felles systematikk i kontraktene

 • Klausuler og bilag

 • Innsatsforpliktelser versus resultatansvar

 • Forskjellene mellom drift og vedlikehold, (program-)varer og tjenester

 • Særegenheter ved SSA-kontraktene


V  Kontraktsbestemmelser

 • Samspillet mellom generelle vilkår, bilag og endringer

 • Hvilke klausuler er viktigst?

 • Hvs skal leveres, når og hvordan?

 • Ansvar, mangler og forsinkelse


V  Behovet for tilpasning til kontraktsgjenstanden

Hvordan unngå tvister

KL. 15:30      AVSLUTNING

KL. 11:30      LUNSJ

KL. 12:30      DEL II   JURIDISK PRAKSIS

FORELESERE

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs, slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Anders W. Skumsnes har mangeårig erfaring fra innkjøp og logistikk i både privat og offentlig sektor. Han har flere lederstillinger knyttet til offentlige anskaffelser på sin CV, lant annet Helse Sør-Øst, Difi/Statens Innkjøpssenter og Forsvaret.

Med brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Skumsnes kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering. 


Som foreleser oppleves Skumsnes som en innkjøpsfaglig tungvekter med god formidlingsevne. Han underviser i alt fra grunnleggende til strategiske innkjøpskurs ved NIMA Utdanning, og mottar gode tilbakemeldinger fra både nyansatte innkjøpere og erfarne ledere.

Kjell Steffner er partner i advokatfirmaet Vaar Advokat, og har lang erfaring som både partner og advokat innen kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser, personvern og immateriell rett. Kjell trives aller best når han får jobbe med teknologi og jus.

Kjell har fått jobbe mye og dedikert med både kjøp og salg av programvare, konsulenttjenester og maskinvare, i tillegg til mange utviklings- og tilpasningsprosjekter. Disse erfaringene forteller han om når han regelmessig holder kurs for NIMA Utdanning, hvor han er kjent som en dyktig og inspirerende foreleser.

Med Kjells bransjeerfaring, forståelse for strategi, kunnskap om kontrakter og kjennskap til hva som pleier å gå galt, byr han i dette kurset på nyttige tips og potensielle fallruver ved bruk av SSA-kontrakter.

PRAKTISK

KOMMENDE KURS
Mandag 27. april

Kurset varer fra kl. 09:00-15:30

KURSSTED
Oslo sentrum

Scandic, St. Olavs plass - se kart her

 

DELTAKERAVGIFT
kr. 4.500,-


Inkluderer undervisning,  kursmateriell, kursbevis, lunsj og bevertning gjennom kursdagen.


OVERNATTING
kan bestilles som tilvalg ved påmelding til kurset. Vår pris ved kurshotellet er kr. 1.390,- 

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0165 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

 • Facebook - NIMA- Utdanning
 • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863