KURS

PRAKTISK BRUK AV SSA

Statens standardavtaler

Oslo sentrum

09. febr. 2021

09:00-16:00

kr. 4.900,-

Begrenset ant.

Statens standardavtaler ble lansert for å effektivisere anskaffelsesprosessen. Fortsatt er det en del usikkerhet knyttet til korrekt bruk av SSA-porteføljen.

I den anledning ønsker vi velkommen til et kurs som gjør deg bedre rustet til å velge riktig utgangspunkt for din neste anskaffelse og avtaleinngåelse.
Vårt kurs i SSA henvender seg til deg som:

synes det er utfordrende å navigere i utvalget av Statens standardavtaler
 

vil lære mer om avtalenes oppbygging og virkeområde
 

vil lære hvordan riktig valg av SSA forenkler din neste anskaffelse

KURSINNHOLD

Statens standardavtaler (SSA) er en portefølje bestående av åtte ulike avtalemaler for kjøp av tjenester, utarbeidet av Statens Innkjøpssenter ved Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi). Formålet er å forenkle anskaffelsesprosessen i statlige virksomheter. I dag benyttes de ulike avtalemalene som et nyttig verktøy i både offentlig sektor og privat næringsliv.

 

MÅLET MED KURSET
er å gi deg nøkkelen til å foreta korrekt valg av SSA, uten å måtte lese gjennom hele porteføljen av maler.

DU LÆRER
bevisst bruk av SSA. Slik bidrar du til forenklede og effektive anskaffelsesprosesser i fremtiden

 

UNDERVISNINGEN
er praktisk rettet med bruk av konkrete eksempler. Undervisningen gis av to dyktige forelesere, og legges opp som et todelt løp med en økonomisk del og en juridisk del. Mellom øktene får du god anledning til å utveksle erfaringer med andre brukere av SSA-malene.

KURSET PASSER FOR
alle som forholder seg til offentlige anskaffelsesprosesser i arbeidshverdagen, både innkjøpere og leverandører. SSA-avtalene og kurset byr på mange praktiske tips som også kan være nyttig for deg som jobber med innkjøp av IT-utstyr og tjenester i privat næringsliv.

 

PROGRAM

KL. 09:00       DEL I   INNKJØPSFAGLIG PRAKSIS

Første halvdel av dagen er viet til praktisk bruk av Statens standardavtaler sett fra et innkjøpsfaglig perspektiv. Her ser vi nærmere på selve anskaffelsesprosessen og knytter avtalene opp mot de ulike fasene i anskaffelsen. Fra behovsavklaring til evaluering og valg av leverandør. Slik bygger du kompetanse på tvers av kontrakter og vilkår.
 

Foreleser Anders W. Skumsnes,
går i denne delen nærmere inn på:V  Bakteppe

 • Oppbygging av SSA

 • Avtalens rolle i anskaffelsesprossen

 • Anskaffelseshjulet

 • Konkurranse og valg av avtale

 • Krav og kriterium


V  Bruk av SSA ved valg av leverandør

 • Kvalifisering

 • Evaluering

V  Generell bruk av SSA

 • Avtaler med kjent sluttresultat
  SSA – K, konsulent
  SSA – O, oppdrag

   

 • Avtaler med ukjent sluttresultat
  SSA – B, bistand
  SSA – R, rammeavtale
  SSA -  S, smidig
  SSA – T, utviklings- og tilpasningsavtalen

   

 • Avtaler vedr. drift og vedlikehold
  SSA – D
  SSA – V
  SSA – L

Benytt anledningen til å dele erfaringer og problemstillinger med andre ansatte innen offentlige anskaffelser.
 

Etter lunsj tar vi for oss juridiske problemstillinger som kan dukke opp ved inngåelse av de ulike standardavtalene. I denne delen lærer du mer om kontraktsvilkår, bilag, klausuler og endringer. Du får en solid gjennomgang av særegenhetene ved respektive avtaler i SSA-porteføljen, samt nyttige innspill til hvordan du unngår tvister ved bruk av SSA.

Foreleser Kjell Steffner
tar i denne delen for seg:

 

V  Valg av riktig avtale

 • Felles systematikk i kontraktene

 • Klausuler og bilag

 • Innsatsforpliktelser versus resultatansvar

 • Forskjellene mellom drift og vedlikehold, (program-)varer og tjenester

 • Særegenheter ved SSA-kontraktene


V  Kontraktsbestemmelser

 • Samspillet mellom generelle vilkår, bilag og endringer

 • Hvilke klausuler er viktigst?

 • Hvs skal leveres, når og hvordan?

 • Ansvar, mangler og forsinkelse


V  Behovet for tilpasning til kontraktsgjenstanden

Hvordan unngå tvister

KL. 15:30      AVSLUTNING

KL. 11:30      LUNSJ

KL. 12:30      DEL II   JURIDISK PRAKSIS

FORELESERE

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs, slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Anders W. Skumsnes

Anders er en innkjøpsfaglig tungvekter med erfaring fra strategiske og operative anskaffelser, i både offentlig sektor og privat næringsliv.

Anders Wiland Skumsnes. Han har bakgrunn fra økonomistudier, med spesialisering innen logistikk, og har siden 1995 opparbeidet bred arbeidserfaring fra innkjøp og offentlige anskaffelser.

Anders har flere lederstillinger knyttet til innkjøp og anskaffelser på sin CV, fra blant annet Helse Sør-Øst, Difi/Statens Innkjøpssenter og Forsvaret.
Med et brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Anders kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering. Han har som konsulent bistått både offentlige og privateide virksomheter med å utvikle innkjøpsstrategier med etterfølgende gevinstrealisering.

Anders setter seg raskt inn i nye problemstillinger, og er flink til å formidle sin kunnskap både ovenfor nyansatte og erfarne innkjøpere. Han underviser fast ved flere av NIMA Utdannings kurs.

Kjell Steffner

Kjell eren av Norges ledende advokater på IKT-området. Han er kjent som en underholdende foreleser, og byr på solid fagkunnskap, praktiske tips og gode eksempler.

Kjell Steffner, har lang erfaring som partner og advokat innen kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser, personvern og immateriell rett. Kjell trives aller best når han får jobbe med jus og teknologi, og har opparbeidet en særskilt branjseerfaring innen IKT.


Med Kjells forståelse for strategi, kunnskap om kontrakter og kjennskap til hva som pleier å gå galt, byr han i dette kurset på nyttige tips og potensielle fallruver ved bruk av de ulike SSA-kontraktene. Kjell har både ledet og veiledet i en rekke komplekse forhandlinger om både kjøp og salg av varer og tjenester, og er i dag partner i Lynx Advokatfirma.

Kjell er kjent som en svært dyktig og inspirerende foreleser innenfor sine fagfelt, og underviser fast i IKT-kontrakter, SSA og GDPR for innkjøpere ved NIMA Utdanning.

Kjell Steffner

Kjell eren av Norges ledende advokater på IKT-området. Han er kjent en underholdende foreleser som byr på solid fagkunnskap, praktiske tips og gode eksempler.

Kjell Steffner har lang erfaring som partner og advokat innen kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser, personvern og immateriell rett. Kjell trives aller best når han får jobbe med jus og teknologi, og har opparbeidet en særskilt branjseerfaring innen IKT.


Med Kjells forståelse for strategi, kunnskap om kontrakter og kjennskap til hva som pleier å gå galt, byr han i dette kurset på nyttige tips og potensielle fallruver ved inngåelse av IKT-kontrakter. Kjell har både ledet og veiledet i en rekke komplekse forhandlinger om både kjøp og salg av varer og tjenester, og er i dag partner i Vaar Advokat.

Kjell har fått jobbe mye og dedikert med både kjøp og salg av programvare, konsulenttjenester og maskinvare, i tillegg til mange utviklings- og tilpasningsprosjekter.

Han er kjent som en svært dyktig og inspirerende foreleser innenfor sine fagfelt, og underviser fast i IKT-kontrakter og GDPR ved NIMA Utdanning.

PRAKTISK

KURS  //  VÅREN 2021

Tirsdag 09. februar i Oslo
Kursdagen varer fra kl. 09:00-16:00.
 

OVERNATTING
kan bestilles som tilvalg ved påmelding til kurset. Vår pris ved kurshotellet er kr. 1.390,-

DELTAKERAVGIFT
kr. 4.900,-


Inkluderer undervisning,  kursmateriell, kursbevis, lunsj og bevertning gjennom kursdagen.

SPØRSMÅL OM KURSET?
Vi hører gjerne fra deg!
kurs@nimautdanning.no

PÅMELDING