KURS

Tilbudsevaluering
Tildeling av kontrakt

Tilbudsevaluering er for mange innkjøpere det mest utfordrende ansvarsområdet tilknyttet anskaffelsesprosessen. Det er også det temaet som forekommer hyppigst i klager til KOFA, samt i rettslige tvister omhandlende offentlige anskaffelser.
 

Gjennom en juridisk og merkantil innfallsvinkel tar dette kurset for seg hvordan du som oppdragsgiver oppnår de beste kontraktene, samtidig som du unngår innklaging til KOFA.
 

KURSINNHOLD

KURSET PASSER FOR erfarne innkjøpere/oppdragsgivere og jurister fra offentlig sektor med innkjøp som arbeidsområde. Kurset er også et nyttig møtested for leverandører til offentlig sektor.
 

KURSET GIR DEG innføring i bruk av minstekrav og tildelingskriterier i tilbudskonkurranser, samt en gjennomgang av det praktiske innkjøpsarbeidet. Fra utforming av konkurransedokumentasjon til tildeling av kontrakt.


DU FÅR oppdatert kompetanse om styrker og svakheter ved de mest brukte evalueringsmetodene, samt bedre forståelse for grensen mellom rettslige krav og innkjøpsfaglig skjønn.


MÅLET MED KURSET ER å vise deg hvilke vurderinger som kan prøves av domstolene, og hvilke vurderinger som er overlatt til oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn.

KURSETS INNHOLD ER basert på boken Tildeling av offentlige kontrakter, som ble utgitt i november 2017. Boken er inkludert i deltakeravgiften og du møter forfatteren, Kristian Jåtog Trygstad, som en av kursets to forelesere.
 

DU LÆRER

V Hva du som oppdragsgiver kan legge vekt på gjennom tildelingskriteriene

V Hvordan tildelingskriteriene skal utformes og presenteres

V Hvordan tildelingskriteriene (ikke) skal brukes i tilbudsevalueringen

V Tilbudsevaluering i praksis, med særlig fokus på ulike poengberegningsmetoder
V Styrker og svakheter ved de mest brukte evalueringsmodellene for valg av leverandør

 

KURSET PASSER FOR
Erfarne innkjøpere/ oppdragsgivere, jurister og andre som har grunnleggende kompetanse og erfaring innen offentlige anbudskonkurranser.

Kurset er også et nyttig møtested for leverandører til offentlig sektor.

UNDERVISNING

Du møter to foredragsholdere: en erfaren advokat innen offentlige anskaffelser, samt en erfaren økonom med lang fartstid  fra ledende stillinger innen innkjøp i offentlig sektor. Kurset ble sist avholdt høsten 2019, og mottok svært gode tilbakemeldinger.

Kristian Jåtog Trygstad

Kristian er rangert som en av Norges beste anskaffelsesadvokater i både nasjonale og internasjonale kåringer. Han er også kjent som en svært dyktig foredragsholder

Foreleser Kristian Jåtog Trygstad har bred erfaring fra å bistå både  oppdragsgivere og leverandører med konkurransegjennomføring i offentlige anskaffelsesprosesser. Han er partner i advokatfirmaet Mageli, og har i mange år vært oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Kristian ga i 2017 ut boken Tildeling av offentlige kontrakter, og var i 2020 redaktør og medforfatter for boken Offentlige kontrakter - aktuelle tema.


Med god retorikk og en tydelig kommunikasjonsform evner Jåtog Trygstad å fremstille tunge, juridiske problemstillinger på en lettfattelig og konkret måte. Han underviser i flere kurs hos NIMA Utdanning, og er kjent som en dyktig foreleser, noe du selv  vil erfare når han tar for seg tildeling av offentlige kontrakter og bruk av evalueringsmodeller i dette kurset.


Temaene i kurset illustrerers ved praktiske eksempler fra fra ferske KOFA-saker og nylige tvister fra domstolene.

Anders W. Skumsnes

Anders er en innkjøpsfaglig tungvekter med erfaring fra strategiske og operative anskaffelser, i både offentlig sektor og privat næringsliv.

Foreleser Anders Wiland Skumsnes har siden 1995 opparbeidet bred arbeidserfaring fra innkjøp og offentlige anskaffelser.

Anders har flere lederstillinger knyttet til innkjøp og anskaffelser på sin CV, fra blant annet Helse Sør-Øst, Difi/Statens Innkjøpssenter og Forsvaret.
Med et brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Anders kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering. Han har som konsulent bistått både offentlige og privateide virksomheter med å utvikle innkjøpsstrategier med etterfølgende gevinstrealisering.
 

Med brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Anders kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering.
Anders setter seg raskt inn i
nye problemstillinger og er flink til å formidle sin kunnskap. Både ovenfor nyansatte og erfarne innkjøpere.

PRAKTISK

De to kursdagene gir deg innblikk i hhv. økonomiske og juridiske forhold knyttet til valg av tilbyder i offentlige anskaffelsesprosesser. Du velger selv om du vil delta på en eller to kursdager.

KOMMENDE KURS 2020
18.-19. november i Oslo
Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager.

DAG 1
er en en praktisk, merkantil innføring i bruk av evalueringsmodeller for tilbudsevaluering.
Foreleser: Anders Wiland Skumsnes.

 

DAG 2
tar for seg alt du trenger å vite om regelverkets krav og det juridiske knyttet til valg av tilbud.
Foreleser: Kristian Jåtog Trygstad.

 

DELTAKERAVGIFT

kr. 4.900,-

pr. frittstående kursdag

kr. 8.500,-
for begge dager samletAvgiften dekker to dagers undervisning, faglitteratur og annet nødvendig kursmateriell, kursbevis, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagene.

ØNSKER DU OVERNATTING?

Vi tilbyr dette som tilvalg ved påmelding via skjemaet nedenfor. Vår pris ved kurshotellet i Oslo er kr. 1.390,- pr. døgn, inkl. frokost.

 

PÅMELDING