KURS

Tilbudsevaluering
Tildeling av kontrakt

Tilbudsevaluering er for mange innkjøpere det mest utfordrende ansvarsområdet tilknyttet anskaffelsesprosessen. Det er også det temaet som forekommer hyppigst i klager til KOFA, samt i rettslige tvister omhandlende offentlige anskaffelser.
 

Gjennom en juridisk og merkantil innfallsvinkel tar dette kurset for seg hvordan du som oppdragsgiver oppnår de beste kontraktene, samtidig som du unngår innklaging til KOFA.
 

KURSINNHOLD

KURSET PASSER FOR erfarne innkjøpere/oppdragsgivere og jurister fra offentlig sektor med innkjøp som arbeidsområde. Kurset er også et nyttig møtested for leverandører til offentlig sektor.
 

KURSET GIR DEG innføring i bruk av minstekrav og tildelingskriterier i tilbudskonkurranser, samt en gjennomgang av det praktiske innkjøpsarbeidet. Fra utforming av konkurransedokumentasjon til tildeling av kontrakt.


DU FÅR oppdatert kompetanse om styrker og svakheter ved de mest brukte evalueringsmetodene, samt bedre forståelse for grensen mellom rettslige krav og innkjøpsfaglig skjønn.


MÅLET MED KURSET ER å vise deg hvilke vurderinger som kan prøves av domstolene, og hvilke vurderinger som er overlatt til oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn.

KURSETS INNHOLD ER basert på boken Tildeling av offentlige kontrakter, som ble utgitt i november 2017. Boken er inkludert i deltakeravgiften og du møter forfatteren, Kristian Jåtog Trygstad, som en av kursets to forelesere.
 

DU LÆRER

V Hva du som oppdragsgiver kan legge vekt på gjennom tildelingskriteriene

V Hvordan tildelingskriteriene skal utformes og presenteres

V Hvordan tildelingskriteriene (ikke) skal brukes i tilbudsevalueringen

V Tilbudsevaluering i praksis, med særlig fokus på ulike poengberegningsmetoder
V Styrker og svakheter ved de mest brukte evalueringsmodellene for valg av leverandør

 

UNDERVISNING

Du møter to foredragsholdere: en erfaren advokat innen offentlige anskaffelser, samt en erfaren økonom med lang fartstid  fra ledende stillinger innen innkjøp i offentlig sektor. Kurset ble sist avholdt høsten 2019, og mottok svært gode tilbakemeldinger.

Kristian Jåtog Trygstad har bred erfaring med regelverket for offentlige anskaffelser, og har bistått både oppdragsgivere og leverandører ved gjennomføring av konkurranser om offentlige oppdrag. Han har i mange år vært oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Jåtog Trygstad ga i 2017 ut boken Tildeling av offentlige kontrakter, som danner grunnlaget for dette kursets innhold. Han er rangert blant landets beste anskaffelsesadvokater i både nasjonale og internasjonale kåringer. Høsten 2019 ble han hentet inn som partner til advokatfirmaet Mageli.


Med god retorikk og en tydelig kommunikasjonsform evner Jåtog Trygstad å omsette tunge, juridiske problemstillinger på en lettfattelig og konkret måte.

Anders Wiland Skumsnes har mangeårig erfaring fra innkjøp og logistikk i både privat- og offentlig sektor. Han har flere lederstillinger knyttet til offentlige anskaffelser på sin cv. Fra blant annet Helse Sør-Øst, Difi og Forsvarsmateriell.

Med brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Skumsnes kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering. 


Som foreleser oppleves Skumsnes som en innkjøpsfaglig tungvekter med god formidlingsevne. Han underviser i alt fra grunnleggende til strategiske innkjøpskurs ved NIMA Utdanning, og mottar gode tilbakemeldinger fra både nyansatte innkjøpere og erfarne ledere.


Temaene i kurset illustrerers ved praktiske eksempler fra fra ferske KOFA-saker og nylige tvister fra domstolene.

PRAKTISK

De to kursdagene gir deg innblikk i hhv. økonomiske og juridiske forhold knyttet til valg av tilbyder i offentlige anskaffelsesprosesser. Du velger selv om du vil delta på en eller to kursdager.

DAG 1
er en en praktisk, merkantil innføring i bruk av evalueringsmodeller for tilbudsevaluering.
Foreleser: Anders Wiland Skumsnes.

 

KOMMENDE KURS 2020
04.-05. mars i Oslo
Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager.


KURSSTED
Scandic Hotell,
St. Olavs plass
1
Oslo sentrum

 

KURSET PASSER FOR

Erfarne innkjøpere/ oppdragsgivere, jurister og andre som har grunnleggende kompetanse og erfaring innen offentlige anbudskonkurranser.

Kurset er også et nyttig møtested for leverandører til offentlig sektor.

DAG 2
tar for seg alt du trenger å vite om regelverkets krav og det juridiske knyttet til valg av tilbud.
Foreleser: Kristian Jåtog Trygstad.

 

DELTAKERAVGIFT

kr. 4.900,-

pr. frittstående kursdag

kr. 8.500,-
for begge dager samlet


Avgiften dekker to dagers undervisning, faglitteratur og annet nødvendig kursmateriell, kursbevis, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagene.

ØNSKER DU OVERNATTING?

Vi tilbyr dette som tilvalg ved påmelding via skjemaet nedenfor.


Vår pris ved kurshotellet i Oslo er kr. 1.390,- pr. døgn, inkl. frokost.

 

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0165 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863