KURSNYHET 2020

PRESTASJONSINNKJØP

Verdibaserte anskaffelser

Velkommen til et helt nytt kurs hvor du lærer å bruke prestasjonsinnkjøp som metode for å balansere kvalitet og pris i kommende innkjøpsprosesser.

Kurset passer for alle som har en arbeidshverdag som omfatter innkjøp og anskaffelser. Kursets deltakere er erfarne innkjøpere fra både privat næringsliv og offentlig sektor, med et felles mål om å bidra til mer effektive innkjøpsprosesser i fremtiden.

Hvordan kontrollere at leverandøren faktisk kan levere som forventet?

Usikker på om du har valgt riktig leverandør?

Ønsker du å rette fokus mot best verdi ved tildeling av oppdrag?

Med prestasjonsinnkjøp kan du enkelt legge til rette for at leverandørens kompetanse og prestasjon vektlegges, fremfor laveste pris.

Nettopp dette lærer du mer om i dette kurset!

KURSINNHOLD

Kurset tar for seg hele innkjøpsprosessen og hvordan prestasjonsinnkjøp implementeres i de ulike fasene.
 

KURSETS FORMÅL
Bidra til forenklede innkjøp ved å gi deg nødvendig kompetanse om prestasjonsinnkjøp. Slik kan du skape vinn/vinn-situasjoner med dine leverandører i fremtidige innkjøpsprosesser.

 

DU LÆRER
å benytte prestasjonsinnkjøp som en effektiv metode for å få leverandøren til å levere på deres mål, samt hvordan metoden bidrar til å minimere risiko og redusere ressursbruk for både innkjøper og leverandør i konkurransegjennomføringen.


Vi ser nærmere på hvordan du som innkjøper, gjennom hele konkurransegjennomføringen, følger opp leverandørene. Ved å etterspørre konkret og faktabasert dokumentasjon dannes grunnlaget for effektiv oppfølging av leveransen og kontraktsgjennomføringen.

 

SENTRALE EMNER

V Prestasjonsinnkjøp, begrep og definisjoner
V Prestasjonsinnkjøp vs. tradisjonelle innkjøp
V Innkjøpseffektivisering
V Hvordan lære av leverandørens kompetanse
V Risikostyring
V Leverandørsøk
V Forberedelsesfasen
V Evaluering og tildeling
V Gjennomføring
V Konkretisering og leveranse
V Kontraktsoppfølging
V CASE: Hvordan oppnå suksess med prestasjonsinnkjøp

FRIVILLIG EKSAMEN
kan avlegges ved hjemmeoppgave i etterkant av kurset, for deg som ønsker å teste egne ferdigheter

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere. Samtlige kurs evalueres for å sikre deg en god kursopplevelse. Undervisningen er praktisk rettet.
 

Kurset byr på en praktisk case i form av en konkret suksesshistorie knyttet til prestasjonsinnkjøp. Caset presenteres av en ekstern foredragsholder med operativ erfaring på området.

Case og foredragsholder vil variere fra kurs til kurs basert på hvilke nylige prosjekter som foreligger. Målet er å gi deg oppdaterte erfaringer med bruk av prestasjonsinnkjøp som metode.

Anders W. Skumsnes

Anders er en innkjøpsfaglig tungvekter med erfaring fra strategiske og operative anskaffelser, i både offentlig sektor og privat næringsliv.

Kursets foreleser er Anders Wiland Skumsnes. Han har bakgrunn fra økonomistudier, med spesialisering innen logistikk, og har siden 1995 opparbeidet bred arbeidserfaring fra innkjøp og offentlige anskaffelser.

Anders har flere lederstillinger knyttet til innkjøp og anskaffelser på sin CV, fra blant annet Helse Sør-Øst, Difi/Statens Innkjøpssenter og Forsvaret.
Med et brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Anders kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering.

Han har som konsulent bistått både offentlige og privateide virksomheter med å utvikle innkjøpsstrategier med etterfølgende gevinstrealisering.


Anders setter seg raskt inn i nye problemstillinger og er flink til å formidle sin kunnskap. Både ovenfor nyansatte og erfarne innkjøpere.

PRAKTISK

Våre kurs gjennomføres iht. Regjeringens smittevernstiltak
 

KURS  //  HØSTEN 2020
Fysisk samling - to kursdager

07.-08. september

Scandic Hotell, St. Olavs plass
Oslo sentrum


Kursdagene varer fra kl. 09:00-16:00

Spørsmål?
Vi hører gjerne fra deg!

kurs@nimautdanning.no
 

DELTAKERAVGIFT
Stedbasert kurs

kr. 9.990,-

Avgiften dekker undervisning, kursmateriell, eksamensgjennomføring, kursbevis, lunsj og bevertning under kursdagene.

Ønsker du overnatting?
Legg til dette som tilvalg ved påmelding.
Vår avtalepris ved hotellet er kr. 1.390,- pr. døgn.

 

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863