KURSNYHET 2020

PRESTASJONSINNKJØP

Verdibaserte anskaffelser

Velkommen til et helt nytt kurs hvor du lærer å bruke prestasjonsinnkjøp som metode for å balansere kvalitet og pris i kommende innkjøpsprosesser.

Hvordan kontrollere at leverandøren faktisk kan levere som forventet?

Usikker på om du har valgt riktig leverandør?

Lei av å kun tenke pris når en ny innkjøpsprosess skal igangsettes?

Ønsker du å rette fokus mot best verdi ved tildeling av oppdrag?

Med prestasjonsinnkjøp kan du enkelt legge til rette for at leverandørens kompetanse og prestasjon vektlegges, fremfor laveste pris.

Nettopp dette lærer du mer om i vårt nye kurs i prestasjonsinnkjøp

KURSINNHOLD

Kurset tar for seg hele innkjøpsprosessen og hvordan prestasjonsinnkjøp implementeres i de ulike fasene.
 

KURSETS FORMÅL er å bidra til forenklede innkjøp ved å gi deg nødvendig kompetanse om prestasjonsinnkjøp. Slik kan du skape vinn/vinn-situasjoner med dine leverandører i fremtidige innkjøpsprosesser.
 

DU LÆRER å benytte prestasjonsinnkjøp som en effektiv metode for å få leverandøren til å levere på deres mål, samt hvordan metoden bidrar til å minimere risiko og redusere ressursbruk for både innkjøper og leverandør i konkurransegjennomføringen.


Vi ser nærmere på hvordan du som innkjøper, gjennom hele konkurransegjennomføringen, følger opp leverandørene. Ved å etterspørre konkret og faktabasert dokumentasjon dannes grunnlaget for effektiv oppfølging av leveransen og kontraktsgjennomføringen.

 

SENTRALE EMNER

V Prestasjonsinnkjøp, begrep og definisjoner
V Prestasjonsinnkjøp vs. tradisjonelle innkjøp
V Innkjøpseffektivisering
V Hvordan lære av leverandørens kompetanse
V Risikostyring
V Leverandørsøk
V Forberedelsesfasen
V Evaluering og tildeling
V Gjennomføring
V Konkretisering og leveranse
V Kontraktsoppfølging
V CASE: Hvordan oppnå suksess med prestasjonsinnkjøp

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere. Samtlige kurs evalueres for å sikre deg en god kursopplevelse. Undervisningen er praktisk rettet.
 

Kursets foreleser er Anders W. Skumsnes, som har mangeårig erfaring fra innkjøp og logistikk i både privat og offentlig sektor. Anders har flere lederstillinger knyttet til innkjøp og anskaffelser på sin CV, fra blant annet Helse Sør-Øst, Difi/Statens Innkjøpssenter og Forsvaret.

Med et brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Anders kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering. Han har som konsulent bistått både offentlige og privateide virksomheter med å utvikle innkjøpsstrategier med etterfølgende gevinstrealisering.

 

Anders er en innkjøpsfaglig tungvekter med god formidlingsevne. Han underviser i alt fra grunnleggende innkjøp, til kurs i strategisk innkjøpsledelse.

Kurset byr på en praktisk case i form av en konkret suksesshistorie knyttet til prestasjonsinnkjøp. Caset presenteres av en ekstern foredragsholder med operativ erfaring på området.

Case og foredragsholder vil variere fra kurs til kurs basert på hvilke nylige prosjekter som foreligger. Målet er å gi deg oppdaterte erfaringer med bruk av prestasjonsinnkjøp som metode.

PRAKTISK INFORMASJON

KURSET PASSER FOR
alle som har en arbeidshverdag som omfatter innkjøp og anskaffelser. Her vil du møte erfarne innkjøpere fra både privat næringsliv og offentlig sektor, med et felles mål om å bidra til mer effektive innkjøpsprosesser i fremtiden.


Kurset er også et nyttig møtested for leverandører. Både for de som ønsker å delta i offentlige anbudsprosesser, og andre som ønsker en gjennomgang av hvilke muligheter prestasjonsinnkjøp kan by på.FRIVILLIG EKSAMEN
kan avlegges ved hjemmeoppgave i etterkant av kurset, for deg som ønsker å teste egne ferdigheter.

SPØRSMÅL?

Ring gjerne for en prat på tlf. 480 68 863
Send e-post til kurs@nimautdanning.no

 

KOMMENDE KURS I OSLO
30.-31. mars 2020

Kurset varer fra kl. 09:00-16:00 begge dagerKURSSTED
Scandic, St. Olavs plass 1
Oslo sentrum - se kart herDELTAKERAVGIFT
introduksjonspris
kr. 9.990,-

Avgiften dekker to dagers undervisning, kursmateriell, eksamen, kursbevis, samt lunsj og bevertning gjennom kursdagene.ØNSKER DU OVERNATTING?
Vi tilbyr dette som tilvalg ved påmelding.
Vår pris ved kurshotellet er kr. 1.390,- pr. døgn

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0165 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863