Velkommen til kurset
INNKJØPSLEDELSE I TURBULENTE TIDER

BERGEN
13.-14. mars


Hvordan leder du innkjøpsprosessene gjennom perioder med lavkonjunktur og nedgang i din bransje?

Å komme styrket ut av usikre tider krever handling og endringsvilje hos toppledelsen

EMNEOVERSIKT

Kurset, Innkjøpsledelse i turbulente tider gir deg kompetanse i hvordan du utarbeider og presenterer relevante innkjøpsmål og innkjøpsstrategier som gjør deg og innkjøpsavdelingen til viktige bidragsytere på veien videre.

KURSET TAR FOR SEG
Innkjøpspotensialer skapt av høykonjunkturen
Porteføljestyring i turbulente tider
Outsourcing for økt fleksibilitet
V  Internhandel - fristilt fra konkurranse?
V  Kapitaleffektivisering, innkjøp som effektivt virkemiddel
V  Faste leverandørrelasjoner
V
  Utvikling av leverandørene i takt med egen markedsutvikling?
V  Hvordan organisere seg for å møte nedgangstider

DU LÆRER å synliggjøre hvordan anvendelse av virkemiddel innen innkjøpsområdet effektivt vil støtte virksomheten i å oppnå sine langsiktige mål i usikre tider.

KURSET PASSER for innkjøpsledere og innkjøpere som ønsker innsikt i ledelse og ledelsesprosesser. Kurset kan også være nyttig for øvrig ledelse som søker forståelse for hvordan innkjøpsavdelingen kan bidra til resultatoppnåelse.

UNDERVISNING

PRAKTISK INFORMASJON

FRIVILLIG EKSAMEN kan avlegges ved hjemmeoppgave i etterkant av kurset, for den som ønsker å dokumentere egne ferdigheter.


Våren 2019  //  Oslo sentrum
Scandic Hotell, St. Olavs plass
se kart her


Kursdatoer for 2019 lanseres 1. september 2018

DELTAKERAVGIFT
kr. 15.000,-


Avgiften dekker to dagers undervisning, nødvendig kursmateriell, eksamensgjennomføring, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagene.

Evt. overnatting kan bestilles mot kr. 1.390,- pr. døgn, inkl. frokost. Kryss av for overnatting ved påmelding!

SPØRSMÅL?

kurs@nimautdanning.no
// tlf. 480 68 863

Dette kurset går over to dager. Praktisk undervisning gis av en erfaren økonom med lang fartstid innen innkjøpsledelse fra både privat næringsliv og offentlig sektor. Våre forelesere evalueres jevnlig, og vi kan med dette kurset garantere deg en levende presentasjon med rom for faglig diskusjon og spørsmål. I tillegg til ny læring og kompetanseheving, er kurset et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling og nettvekrsbygging med andre i tilsvarende posisjon.

Kursets foreleser, Sverre Svensen har solid erfaring som strategisk innkjøpsleder fra både privat næringsliv og offentlig sektor. Hans utdanning består av en master i internasjonal ledelse fra MIIS i California, og en bachelor i økonomi fra BI. Sverre har alltid vært engasjert i innkjøpsfunksjonens handlingsrom og hvordan man, ved hjelp av strategiske grep og endringsledelse, reduserer kostnader og bidrar til resultatoppnåelse for hele virksomheten.

 

I perioden 1997-2011 var han innkjøpsdirektør i diverse Telenoreide selskaper. Han har hatt lignende stillinger i Norsk Hydro, Kjedehuset, Opplysningen AS og Coca Cola. I tillegg har han erfaring som seksjonssjef fra både Skatteetatem og NAV, innen hhv. anskaffelser og leverandørstyring. Sverre har ledet Statens Innkjøpssenter, og driver i dag konsulentvirksomhet innen fagområdet innkjøp/anskaffelser.

Sverre har en tydelig kommunikasjonsform og et brennende engasjement for innkjøpsfaget, noe som gjør han til en dyktig foreleser innen for innkjøpsrelaterte emner. I tillegg til lang fartstid som foreleser ved NIMA Utdanning, har han også bakgrunn fra undervisning ved Handelshøyskolen BI.
 

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863