Velkommen til kurs i
VIDEREGÅENDE PRODUKSJONSLOGISTIKK

Strategisk logistikkplanlegging er blant de viktigste konkurransefortrinnene i moderne produksjonsbedrifter.

Dette kurset bygger videre på vårt kurs i produksjonslogistikk. Du lærer mer om planleggingshierarkiet i industriell produksjon, med spesielt fokus på serie- og detlajplanlegging.

 

EMNEOVERSIKT

UNDERVISNING

Undervisningen er praktisk rettet, og gis av en erfaren foreleser fra bransjen. Hver kursdeltaker må medbringe egen PC med innstallert Excel for å kunne delta i praktiske øvelser knyttet til logistikkplanlegging. Våre foredragsholdere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse og en god kompetanseheving.

VI GARANTERER

V Engasjert og dykig foredragsholder

V Levende presentasjoner

V Konkrete og praktiske eksempler

V Rom for å stille spørsmål

V Diskusjonsoppgaver og praktiske øvelser
V Et godt møtested for logistikkfaglig erfaringsutveksling

SERIEPLANLEGGING OMFATTER
oppgaven å bestemme produskjonsserier periodisk slik at kostnader forbundet med omstilling og lagring minimeres.

DETALJPLANLEGGING
handler om å bestemme   rekkefølger for ordrer/serier på ulike maskinstasjoner med mål om å enten minimere gjennomløpstidene,  eller optimalisere kapasitetsutnyttellsen.

KURSETS MÅL er å gi kompetanse om metodikk og programvare som er egnet for å løse serie- og detaljplanleggingsproblem som opptrer i praksis.

KURSET TAR FOR SEG

V
  Planleggingshierarkiet i industriell produksjon
V  Mål for planarbeidet
Metodikk for å løse serieplanleggingsproblem
Metodikk for å løse detaljplanleggingsproblem
Demonstrasjon av kommersiell software

EFFEKTIV
VIDEREEUTDANNING

-for deg som jobber med logistikk // Supply Chain Management

PRAKTISK INFORMASJON

KURSET PASSER FOR deg som jobber med med strategisk planlegging av logistikk i produksjonsbedrifter. Her møter du ansatte innen logistikkledelse/Supply Chain Management fra flere av Norges ledende produksjonsbedrifter. Det er en fordel å ha gjennomført kurs i produksjonslogistikk i forkant av dette kurset.


KURSET GJENNOMFØRES over én undervisningsdag og er en kombinasjon av forelesninger og diskusjonsoppgaver i grupper og plenum. Hver kursdeltaker må medbringe en PC for bruk av Excel regneark.

FRIVILLIG EKSAMEN kan avlegges ved hjemmeoppgave i etterkant av kurset, for den som ønsker å teste egne ferdigheter.

DELTAKERAVGIFT
kr. 5.500,- (ord.pris)
kr. 5.000,- (medlemspris)

Avgiften dekker to dagers undervisning, eksamen og full bevertning gjennom kursdagene.

GJENNOMFØRING 2017
14. november  // Oslo

Kurset settes neste gang opp 15. november 2018

SPØRSMÅL OM KURSET?
kurs@nimautdanning.no  //  tlf. 480 68 863

HUSK
PÅMELDINGSFRIST

En måned før kursstart!

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863