Økt bevisstgjøring på logistikkens rolle i moderne organisasjonener har bidratt til fokus også på dets andel av bedriftens totalkostnader. Samtidig øker kundenes krav til levering, tidsmarginer og individuelle løsninger.


Kurs i transport og distribusjon presenterer løsninger som kan imøtekomme kundenes krav, og du lærer mer om hvilke muligheter som ligger i ulike distribusjonsopplegg og kanaler for din berift.
 

EMNEOVERSIKT

Velkommen til kurs i 
TRANSPORT OG  DISTRIBUSJON

KURSET TAR FOR SEG

V Rammebetingelser i transport og distribusjon
V Innføring i distribusjonsbegrepet
V Organisasjon og distribusjon
V Tredjepartslogistikk
V Konsepter for distribusjon
V Strukturendringer innen distribusjonskanalene i Norge
V Kjøp og kostnader ifm distribusjonstjenester
V Kjøpsprosessen av transporttjenester
V Transportkalkyler
V Kostnader i en distribusjonskanal

EFFEKTIV
VIDEREUTDANNING

-for umiddelbar bruk i
arbeidslivet

STADIG FLERE BEDRIFTER ser konkurransefortrinnene som ligger i å bli mer prosessorienterte og har i den sammenheng et økt fokus på lagerhold, lagerdrift, transport og distribusjon.


MÅLET MED KURSET, Transport og distribusjon er å gi deg en praktisk innføring i transport- og distribusjonsområdene som en del av en verdiskapingsprosess. Her rettes fokus mot elementer som har betydning for konkurransestrategien.

KURSET GJENNOMFØRES over to dager og er en kombinasjon av forelesninger og diskusjonsoppgaver i grupper og plenum.


EKSAMEN ER FRIVILLIG og avlegges ved skriftlig hjemmeeksamen i etterkant av kurset. Ønsker å oppnå autorisert tittel; må eksamen gjennomføres og bestås!

UNDERVISNING

Undervisningen er praktisk rettet, og gis av en erfaren foreleser fra bransjen.
Våre foredragsholdere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse og en god kompetanseheving.

VI GARANTERER

V Engasjert og dykig foredragsholder

V Levende presentasjoner

V Konkrete eksempler

V Rom for å stille spørsmål

V Diskusjonsoppgaver i gruppe og plenum
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

PRAKTISK INFORMASJON

KURSET PASSER FOR deg som jobber med strategisk logistikk og ønsker å lære mer omhvordan deres distribusjon kan effektiviseres for å oppnå økt konkurransekraft. På dette kurset møter du både ledere og ansatte innen logistikk/Supply Chain Management.
 

FRIVILLIG EKSAMEN kan avlegges ved hjemmeoppgave i etterkant av kurset, for den som ønsker å teste egne ferdigheter.

DELTAKERAVGIFT
kr. 11.500,-

Avgiften dekker to dagers undervisning, nødvendig kursmateriell, eksamen og full bevertning gjennom kursdagene.


GJENNOMFØRING 2017
27.-28. november // Oslo

SPØRSMÅL OM KURSET?
Vi hører gjerne fra deg
kurs@nimautdanning.no  //  tlf. 480 68 863

HUSK
PÅMELDINGSFRIST
5. november!

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863