top of page

Fysisk kurs

IMG_4170.jpg

Grunnkurs i offentlige anskaffelser

Få en grunnleggende innføring i offentlige anskaffelser, og gå opp til sertifiseringstesten SOA BASIS.

Fysisk samling eller nettkurs

Nettkurs SOA Basis - LinkedIn 2.jpg

Sertifiseringskurs for erfarne innkjøpere

Effektiv repetisjon for deg som ønsker en kjapp oppfriskning i forkant av sertifiseringstesten SOA BASIS

Fysisk samling eller nettkurs

SOA Bærekraft, FB2_edited.jpg

Sertifiseringskurs i bærekraftige anskaffelser

For deg som ønsker å lære mer om miljø- og samfunnshensyn i offentlige innkjøp: SOA BÆREKRAFT

SOA står for sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser og er et tiltak utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Målet er å bidra til økt kompetanse for alle som har befatning med offentlige anskaffelsesprosesser.

Det finnes i dag to nasjonale sertifiseringstester innen offentlige anskaffelser

Vi tilbyr flere kurs med oppdatert kursinnhold for deg som ønsker å avlegge sertifiseringstestene. Testen avlegges digitalt i etterkant av gjennomført kurs.

bottom of page