Velkommen til kurs i 
TRANSPORTKALKYLER & FORHANDLINGER

Hva koster egentlig transporten?
Lønner det seg å kjøpe transporttjenester med åpne kalkyler?

 


Lær mer om kalkulering av transportkostnader.
Bli bedre kjent med din relasjon til transportutøver.
Bidra til effektive innkjøpsforhandlinger og verdiskaping i din bedrift.

EMNEOVERSIKT

PÅ KURS I TRANSPORTKALKYLER OG FORHANDLINGER ser vi nærmere på kjøp av transporttjenester, hva de egentlig koster, hvordan vi kan følge opp produktiviteten og risikoforholdet mellom kjøper og selger.

SENTRALE EMNER

V Oppbygging av en transportkalkyle
V  Faste kostnader i transporten
V Variable kostnader i transporten
V Lønnskostnader i transporten
V Transportmarkedet
V Relasjon til transportør
V Måling og oppfølging av transportkostnadene
V Prissetting av en transporttjeneste
V Transportforhandlinger ved rollespill
   -Forberedelser og organisering
  - Forhandlingsfaser
  - Fra forhandling, til kontrakt

FÅ MED DEG
NYTTIGE MALER OG
INNKJØPSVERKTØY

EFFEKTIV
VIDEREUTDANNING

-for umiddelbar bruk i
arbeidslivet

UNDERVISNING

Undervisningen er praktisk rettet, og gis av en erfaren foreleser fra bransjen. Hver kursdeltaker må medbringe egen PC med innstallert Excel for å blant annet kunne delta i den praktiske øvelsen med å bygge opp en transportkalkyle.
 

VI GARANTERER

V Engasjert og dykig foredragsholder

V Levende presentasjoner

V Konkrete eksempler

V Rom for å stille spørsmål

V Diskusjonsoppgaver i gruppe og plenum
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

Våre foredragsholdere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse og en god kompetanseheving.

PRAKTISK INFORMASJON

KURSET PASSER FOR deg som har befatning med innkjøp av transporttjenester. På dette kurset deltar innkjøpere og ledere/ansvarlige innen innkjøp, strategisk logistikk og Supply Chain Management.


DU LÆRER VED HJELP AV REGNEARKMODELL å kalkulere transportkostnader. Det legges stor vekt på relasjonen mellom transportutøver og transportkjøper, og du vil også lære hvordan man gjennomfører profesjonelle forhandlinger.

FRIVILLIG EKSAMEN kan avlegges ved hjemmeoppgave i etterkant av kurset, for den som ønsker å teste egne ferdigheter.

DELTAKERAVGIFTEN
kr. 12.500,-

Avgiften dekker to dagers undervisning, nødvendig kursmateriell, eksamen og full bevertning gjennom kursdagene.

GJENNOMFØRING 2018
6.-7. februar  //  Oslo

SPØRSMÅL OM KURSET?
Vi hører gjerne fra deg
kurs@nimautdanning.no  //  tlf. 480 68 863

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863