NYHET 2020

ANSKAFFELSES-WORKSHOP
Siste nytt fra KOFA og domstolene

Torsdag
13. februar 2020

Tidspunkt
09:00-12:00

Scandic St. Olavs plass
Oslo sentrum

Deltakeravgift
kr. 1.900,-

Påmelding
snarest!

Hvilken praktisk betydning har Fosenlinjen-saken for offentlige anskaffelser, for eksempel for bruken av tildelingskriterier som premierer miljø og innovasjon?

Hvordan påvirker anskaffelsesretten og de siste KOFA-avgjørelsene din arbeidshverdag?

Spørsmålene over er noe av det vi ser nærmere på når vi fra 2020 ønsker velkommen til en helt ny møteplass for alle som jobber med offentlige anskaffelser.

I første workshop ser vi nærmere på Fosen-Linjen-saken og viktige saker fra KOFA, blant annet anskaffelsen av prosjekteringsbistand til det nye regjeringskvartalet.

Workshop om offentlige anskaffelser går over en halv dag, og byr på innkjøpsfaglig påfyll gjennom ferske og konkrete eksempler fra KOFA og domstolene.
 

WORKSHOPEN GIR DEG
en praktisk gjennomgang av siste nytt fra KOFA, og vi ser nærmere på tvister innen offentlige anskaffelser som har vært oppe i retten. Det legges opp til diskusjon og dialog underveis, og vi inviterer alle til å fortsette praten rundt lunsjbordet i etterkant av seminaret.

FORMÅLET MED WORKSHOPEN
er at du lettere skal kunne forstå KOFA-avgjørelser og rettspraksis, samt hvilken betydning de har for deres anskaffelser. Derfor vil gjennomgangen kombineres med diskusjon om avgjørelsenes rekkevidde og praktiske betydning.

PROGRAM

08:30 - Frokost
09:00 - Høyesteretts dom i Fosenlinjen-saken
10:30 - Siste nytt fra KOFA
12:00 - Lunsj


Det legges inn småpauser underveis i workshopen.
For nærmere detaljer om faglig innhold og påmelding, scroll ned!

 

Vår første anskaffelses-workshop avholdes torsdag 13. februar i Oslo. Møteleder er Kristian Jåtog Trygstad.

Trygstad er en av Norges ledende advokater innen offentlige anskaffelser og oppnevnt medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

Trygstad har solid erfaring med å bistå både oppdragsgivere og leverandører ved gjennomføring av konkurranser om offentlige oppdrag. Han ga i 2017 ut boken Tildeling av offentlige kontrakter, og har opparbeidet en solid posisjon innenfor sine fagområder.

Trygstad er rangert som en av landets beste anskaffelsesadvokater i både nasjonale og internasjonale kåringer, og ble i 2019 hentet inn som partner til advokatfirmaet Mageli.

Med god retorikk og tydelig kommunikasjonsform evner Trygstad å omsette tunge, juridiske problemstillinger på en lettfattelig og konkret måte.

Få svar på innkjøpsfaglige spørsmål og problemstillinger av Kristian Jåtog Trygstad. Torsdag 13. februar 2020.

HØYESTERETTS AVGJØRELSE I
Fosenlinjen-saken

Høyesterett har i den såkalte Fosenlinjen-saken, avklart flere spørsmål av betydning for når oppdragsgivere kan bli erstatningsansvarlige for feil som gjøres i en offentlig anskaffelse.

Dommen klargjorde også hva som er vilkårene for avlysning av konkurranser, og hvordan oppdragsgivere skal sikre et forsvarlig grunnlag for å finne det beste tilbudet i konkurransen.

Hva innkjøpere og leverandører kan lære av dette blir et av temaene  ved vår første workhop om offentlige anskaffelser.

SISTE NYTT FRA KOFA

Sentrale KOFA-avgjørelser fra 2019 blir gjennomgått og diskutert. Vi ser blant annet nærmere på klagensaken om på anskaffelsen til det nye regjeringskvartalet.

Rådgiverhabilitet, likebehandling, anonymitet og avvisning er sentrale stikkord i KOFA-klagen som ble rettet mot Statsbygg i forbindelse med deres plan- og designkonkurranse for det nye regjeringskvartalet.

Alle deltakere vil, i forkant av workshopen, motta nærmere informasjon om sakene som skal gjennomgås.

Gå ikke glipp av muligheten til å oppdatere deg på utviklingen av anskaffelsesregelverket - velkommen!

NIMA UTDANNING

Pilestredet 33A
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863