top of page

H VOR VIL DU GÅ PÅ KURS I 2019?

Bli med å påvirke vår kurskalender

Innen 2018 er historie vil vi ha gjennomført over 30 kurs i Oslo, tre i Bergen, to i Stavanger, et i Trondheim og et i Tromsø.


Vi vet at flere vil delta på kurs andre steder enn i Oslo. Derfor ber vi nå om dine innspill før vi fastsetter kurskalenderen for 2019.


I spørreskjemaet nedenfor blir du spurt om ønskede kurssteder og hvilke kurs som er aktuelle for deg. Ved å legge igjen din e-postadresse, vil du bli kontaktet med relevant informasjon om dine kursønsker. Dersom du vil delta anonymt i undersøkelsen, kan du holde deg oppdatert med vår kurskalender for nærmere informasjon om kurs i din by.

Ved å svare på spørsmålene nedenfor, øker sjansen for at ditt kurs settes opp i din by.

bottom of page