GRUNNKURS

Offentlige Anskaffelser

Grunnkurs i offentlige anskaffelser gir deg praktisk kompetanse om offentlige innkjøpsprosesser.

En sentral del av kursets innhold er knyttet til gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kurset gjør deg også bedre kjent med innkjøperens rolle og grunnprinsippene for effektive innkjøp.


 


Vi støtter Digitaliseringsdirektoratets sertifiseringsordning: SOA BASIS, og legger til rette for sertifisering i etterkant av kurset

Bestått test gir deg nasjonal sertifisering
innen offentlige anskaffelser.

 

KURSINNHOLD

GRUNNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER er en anerkjent etterutdanning som har knyttet teori og praksis sammen for hundrevis av kursdeltakere de siste årene. Kurset tar for seg både juridiske og merkantile prosesser knyttet til offentlige innkjøp og anskaffelser.
 

DETTE KURSET GIR DEG grundig gjennomgang av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt en solid innføring i hvordan du blir en effektiv bidragsyter for verdiskapende anskaffelsesproseeeser i din organisasjon.

SENTRALE EMNER

Innkjøpers rolle i virksomheten
Klassifisering av varer og tjenester
Behovsidentifisering
V  Innkjøpsfunksjonen
Samarbeid i leverandørkjeden
V  Samfunnsansvar i leverandørkjeden
Lov om offentlige anskaffelser
Forskrift for offentlige anskaffelser
V  Innkjøpsorganisering

V  Tverrfaglige anskaffelsesteam
V  Innkjøpsprosessen                         
Behovsdefinisjon/analyse
V  Åpent anbud
V  Konkurransepreget dialog
V  Valg av riktig prosedyre
Kvalifikasjons- og tildelingskriterier
Avvisning og avlysning
V  Tilbudsevaluering

 

Valg av løsning/leverandør
V  Forhandlinger
V  Avtaleinngåelse
V  Klage/begrunnelse
V  Rekvisisjonsbehandling
V  Ordreplassering/avrop
V  Oppfølging av leveranse
V  Fakturakontroll
V  Betaling

Kurset går over seks dager, fordelt på to samlinger.

2. samling gir deg nærmere kjennskap til de krav og rammebetingelser som til enhver tid gjelder for innkjøpere i offentlig sektor, med vekt på følgende emner:

V  Behovsidentifisering
V  Spesifikasjon
Forespørsel
Prekvalifisering
V  Konkurranseutsetting, prosess og anbud
V  Forhandlinger
V  Tildelingskriterier
V  Leverandøranalyse og -valg
V  Utforming og oppfølging av kontrakt

SOA_2020-66.png

Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi) lanserte høsten 2019 en nasjonal standard innen offentlige anskaffelser: SOA BASIS

Vårt kursinnhold er revidert iht. Digdirs fagplan, og vil derfor kunne gi deg et godt grunnlag for å ta sertifiseringstesten etter endt kurs.


Last ned fagplanen her


 

UNDERVISNING

Ved grunnkurs i offentlige anskaffelser møter du to forelesere som sørger for å gi deg en grundig innføring i både anskaffelsesregelverket og selve innkjøpsprosessen i praksis.

Marie Braadland - 2019.jpg

Foreleser Marie Braadland er en av Norges fremste advokater innen offentlige anskaffelser. Hun har siden 2004 opparbeidet solid erfaring med å bistå oppdragsgivere og leverandører gjennom innkjøpsprosesser i både privat næringsliv og offentlig sektor.

Marie er i dag partner i Advokatfirmaet Grette, hvor hun har vært en sterk bidragsyter i selskapets satsing innenfor innkjøp, entrepriserett og offentlige anskaffelser. For tiden figurerer hun i Finansavisens kåring av Norges ledende advokater som: "up and coming" innenfor sine fagområder.


Sterk juridisk kompetanse kombinert med en direkte kommunikasjonsform gjør Marie til en høyt rangert foreleser, også hos ikke-jurister.

AWS_redigert.jpg

Foreleser Anders Wiland Skumsnes har mangeårig erfaring fra innkjøp og logistikk i både privat- og offentlig sektor. Han har hatt flere lederstillinger knyttet til offentlige anskaffelser fra fylkeskommunalt nivå, Helse Sør-Øst, Statens Innkjøpssenter, Difi og Forsvaret.

Med brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Anders kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering.


Anders er en innkjøpsfaglig tungvekter med god formidlingsevne, og oppleves som en dyktig foreleser blant våre kursdeltakere.

Våre forelesere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse og solid kompetanseheving. Kurset ble sist evaluert i oktober 2019, og fikk meget gode tilbakemeldinger.


 

PRAKTISK INFO

KURSET PASSER FOR deg som vil lære mer om innkjøp som fag og funksjon i offentlig virksomhet. Her møter du både nye og erfarne innkjøpere fra kommunal og statlig sektor som ønsker dokumentasjon på sin kompetanse.
 


DU LÆRER GRUNNLEGGENDE prinsipper for en effektiv innkjøsprosess, samt måling og oppfølging av kvaliteten i leveranseprosessen. Du lærer også effektiv utnyttelse av handlingsrommet som ligger i lov om offentlige anskaffelser.


SERTIFISERINGEN SOA BASIS er en ny, nasjonal standard med tilhørende fagplan utarbeidet av Difi. Du vil ved deltakelse på dette kurset få mulighet til å avlegge en sertifiseringstest i etterkant av kurset, dersom du ønsker det. Denne avlegges i form av en elektronisk multiple choice-test. Mer informasjon om dette vil bli gitt på kurset.


FRIVILLIG EKSAMEN kan også avlegges, for den som ønsker å teste egne ferdigheter. Dette er en fin måte få repetert kursinnholdet på. Dette er en skriftlig hjemmeeksamen, med toukers innleveringsfrist.


 

KURSBEVIS deles ut til alle deltakere.
Dersom du gjennomfører og består sertifiseringstesten, mottar du i tillegg et elektronisk sertifseringsbevis.
Dersom du gjennomfører og består eksamensoppgaven, mottar du et vitnemål med karakter fra A-F. 

KOMMENDE KURS:
 

VÅR 2020

1. samling: 24.-26. mars
2. samling: 20.-22. april
Kurset varer fra kl. 09-16 alle kursdager

NB!
Som følge av Regjeringens tiltak for å begrense smitte av Korona-viruset er vårens kursstart utsatt!

Ønsker du mer informasjon om kommende kursdatoer, ta kontakt via kurs@nimautdanning.no


HØST 2020
1. samling: 14.-16. oktober
2. samling: 10.-12. november
Kurset varer fra kl. 09-16 alle kursdager

DELTAKERAVGIFT
kr. 24.000,-
Dette dekker seks dagers undervisning, nødvendig kursmateriell, sertifseringstesten SOA BASIS, eksamensgjennomføring og sensur, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagene.


Overnatting kan bestilles som tilvalg ved påmelding.
Vår pris ved kurshotellet er kr. 1.390,-  pr. døgn, inkl. frokost.
Kursdeltaker er selv ansvarlig for oppgjør ved utsjekk.


Kurset er åpent for alle som ønsker å lære mer om offentlige anskaffelser.

KURSSTED

Scandic Hotell,
St. Olavs plass 1

Oslo sentrum

SPØRSMÅL?
kurs@nimautdanning.no
tlf. 480 68 863

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0165 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863