GRUNNKURS

Offentlige Anskaffelser

Grunnkurs i offentlige anskaffelser

Ønsker du grunnleggende kompetanse om gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelser?
 

Grunnkurs i offentlige anskaffelser gir deg en solid kompetanseheving om offentlige innkjøpsprosesser, og gir deg et godt grunnlag på veien mot å bli sertifsert innkjøper.

Vil du bli bedre kjent med innkjøperens rolle og grunnprinsippene for effektive innkjøp?

Ønsker du nasjonalt, godkjent sertifisering innen offentlige anskaffelser?

  • Vi støtter Digitaliseringsdirektoratets sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser - SOA BASIS
     

  • Vi tilrettelegger for din sertifiseringstest i etterkant av kurset
     

  • Sertifisering er inkludert i kursets deltakeravgift

KURSINNHOLD

Grunnkurs i ofentlige anskaffelser er en anerkjent etterutdanning som har knyttet teori og praksis sammen for hundrevis av kursdeltakere de siste årene. Kurset tar for seg  både juridiske og merkantile prosesser. Du får en grundig gjennomgang av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt en solid innføring i hvordan du blir en effektiv bidragsyter for verdiskapende anskaffelsesproseeeser i din organisasjon.

Digitaliseringsdirektoratet lanserte høsten 2019 en sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA) som nå er et av myndighetenes viktigste virkemidler for å øke kompetansen i innkjøps-Norge. Vårt kursinnhold er revidert iht. Digitaliseringsdirektoratets fagplan, og vil derfor kune gi deg et godt utgangspunkt mtp. å avlegge sertifiseringstesten. Se nærmere på fagplanen her, eller scroll videre for å se kursets emneoversikt.

Vi spisser kursinnholdet ytterligere gjennom en anonym kartleggingstest i forkant av kurset.

Individuelt testresultat sees kun av deg og gir nyttig info om emner du evt. bør se nærmere på.

Gruppens samlede resultat avdekker mulige kompetansegap slik at vi kan tilpasse kursinnhold.

Bestått sertifiseringstest gir deg bevis på at du har grunnleggende kompetanse om

V Generelle anskaffelsesbegrep
V Gjeldende lover og regler

V Planlegging/forberedelser

V Konkurransegjennomføring
V Kontraktsoppfølging

SOA Basis - NIMA Utdanning - sertifiseri

SENTRALE EMNER

Innkjøpers rolle i virksomheten
Klassifisering av varer og tjenester
Behovsidentifisering
V  Innkjøpsfunksjonen
Samarbeid i leverandørkjeden
V  Samfunnsansvar i leverandørkjeden
Lov om offentlige anskaffelser
Forskrift for offentlige anskaffelser
V  Innkjøpsorganisering

V  Tverrfaglige anskaffelsesteam
V  Innkjøpsprosessen                         
Behovsdefinisjon/analyse
V  Åpent anbud
V  Konkurransepreget dialog
V  Valg av riktig prosedyre
Kvalifikasjons- og tildelingskriterier
Avvisning og avlysning
V  Tilbudsevaluering

 

Kurset går over seks dager, fordelt på to samlinger.

2. samling gir deg nærmere kjennskap til krav og rammebetingelser som gjelder for innkjøpere i offentlig sektor, med vekt på følgende emner

Valg av løsning/leverandør
V  Forhandlinger
V  Avtaleinngåelse
V  Klage/begrunnelse
V  Rekvisisjonsbehandling
V  Ordreplassering/avrop
V  Oppfølging av leveranse
V  Fakturakontroll
V  Betaling

V  Behovsidentifisering
V  Spesifikasjon
Forespørsel
Prekvalifisering
V  Konkurranseutsetting, prosess og anbud
V  Forhandlinger
V  Tildelingskriterier
V  Leverandøranalyse og -valg
V  Utforming og oppfølging av kontrakt

UNDERVISNING

Kurset byr på praktisk og målrettet undervisning som gis av et anerkjent foreleserteam innen offentlige anskaffelser. Våre forelesere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse og solid kompetanseheving.

DU MØTER

Marie Braadland

Marie har siden 2004 bygd en imponerende karriere som advokat innen offentlige anskaffelser, og er i dag en av Norges fremste innen sine fagområder.

Marie er partner i Advokatfirmaet Grette hvor hun gjennom mange år har vært sentral bidragsyter i selskapets satsing innenfor innkjøp, entrepriserett og offentlige anskaffelser.

Marie bistår
både offentlige oppdragsgivere og leverandørmarkedet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av anskaffelser, klagehåndtering og prosessoppdrag.

Gjennom hele karrieren har Marie jobbet parallelt med kvalitetssikring av kontrakter, forhandlinger, prosjektstyring og tvisteløsning. Hun følger ofte prosjekter gjennom alle anskaffelsesfasene, helt frem til avtaleforhold er gjennomført og avsluttet.


Marie er høyt rangert i nasjonale og internasjonale kåringer som Chambers og Legal 500. Hun er også en høyt ansett foreleser.

Anders W. Skumsnes

Anders er kjent som en innkjøpsfaglig tungvekter for sin erfaring med strategiske og operative anskaffelser i både offentlig sektor og privat næringsliv.

Anders har bakgrunn fra økonomistudier, med spesialisering innen logistikk. Siden 1995 har han opparbeidet bred arbeidserfaring fra innkjøp og offentlige anskaffelser.

Anders har flere lederstillinger innenfor innkjøp og anskaffelser på sin CV, bla. fra  fylkeskommunalt nivå, Helse Sør-Øst, som direktør for Statens innkjøpssenter (digdir)  og fra Forsvaret.

 

Med brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Anders kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering.


Anders setter seg raskt inn i
nye problemstillinger og er flink til å formidle sin kunnskap. Både ovenfor nyansatte og erfarne innkjøpere.

Lene Moe Blom

Lene er en dyktig anskaffelsesadvokat, og kjent som en inspirerende foreleser både blant jus-studenter og ansatte innen offentlige anskaffelser.

Lene er senioradvokat i Advokatfirmaet Grette, med spesialfelt innen offentlige anskaffelser og energirett.


Lene bidrar til gjennomføringen av korrekte og effektive innkjøp for offentlige virksomheter, og innehar bred erfaring med klagehåndtering og tvister på anskaffelsesområdet.

I tillegg til sterk juridisk kompetanse, har Lene erfaring fra markedsføring og litteraturvitenskap. Kombinasjonen byr på  bred, kommersiell forståelse og god fremstillingsevne, noe som ofte kommer til uttrykk både i fagartikler og foredrag.

 

Lene har ledet flere jusstudenter gjennom manuduksjon og eksamensforberedelser innen anskaffelsesrett.

PRAKTISK INFO

KOMMENDE KURS i OSLO
 

HØST 2020
1. samling: 14.-16. oktober
2. samling: 10.-12. november

Kurset varer fra kl. 09-16 alle kursdager,
fredag 16. oktober avsluttes kl. 14:00

VÅR 2020

1. samling: 16.-18. mars
2. samling:13.-15. april


KURSSTED
Scandic Hotell
St. Olavs plass 1, 0165 Oslo
se kart her

Vi følger regjeringens smittevernstiltak, og har derfor et begrenset antall kursplasser.

DELTAKERAVGIFT
kr. 24.000,-
Dette dekker seks dagers undervisning, nødvendig kursmateriell, sertifseringstesten SOA BASIS, eksamensgjennomføring og sensur, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagene.


Overnatting kan bestilles som tilvalg ved påmelding.
Vår pris ved kurshotellet er kr. 1.390,-  pr. døgn, inkl. frokost.
Kursdeltaker er selv ansvarlig for oppgjør ved utsjekk.

KURSET PASSER FOR
deg som vil lære mer om innkjøp som fag og funksjon i offentlig virksomhet. Her møter du både nye og erfarne innkjøpere fra kommunal og statlig sektor som ønsker dokumentasjon på sin kompetanse.
Kurset er åpent for alle som ønsker å lære mer om offentlige anskaffelser.DU LÆRER GRUNNLEGGENDE
prinsipper for en effektiv innkjøsprosess, samt måling og oppfølging av kvaliteten i leveranseprosessen. Du lærer også effektiv utnyttelse av handlingsrommet som ligger i lov om offentlige anskaffelser.SERTIFISERINGEN SOA BASIS
Du vil ved deltakelse på dette kurset få mulighet til å avlegge en sertifiseringstest i etterkant av kurset, dersom du ønsker det. Testen avlegges i form av en elektronisk multiple choice-test. Mer informasjon om dette vil bli gitt på kurset.


FRIVILLIG EKSAMEN
kan også avlegges, for den som ønsker å teste egne ferdigheter. Dette er en fin måte få repetert kursinnholdet på. Dette er en skriftlig hjemmeeksamen, med toukers innleveringsfrist.


 

KURSBEVIS deles ut til alle deltakere.
Dersom du gjennomfører og består sertifiseringstesten, mottar du i tillegg et elektronisk sertifseringsbevis. Dersom du gjennomfører og består eksamensoppgaven, mottar du et vitnemål med din karakter.


SPØRSMÅL?
Vi hører gjerne fra deg:
kurs@nimautdanning.no
  //  tlf. 480 68 863

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863