top of page

GRUNNKURS

Offentlige Anskaffelser

Grunnkurs i offentlige anskaffelser

Ønsker du grunnleggende kompetanse om gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelser?
 

Grunnkurs i offentlige anskaffelser gir deg en solid kompetanseheving om offentlige innkjøpsprosesser, og gir deg et godt grunnlag på veien mot å bli sertifsert innkjøper.

Vil du bli bedre kjent med innkjøperens rolle og grunnprinsippene for effektive innkjøp?

Ønsker du nasjonalt, godkjent sertifisering innen offentlige anskaffelser?

  • Vi støtter Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser - SOA BASIS
     

  • Vi tilrettelegger for din sertifiseringstest i etterkant av kurset
     

  • Sertifisering er inkludert i kursets deltakeravgift

KURSINNHOLD

Grunnkurs i ofentlige anskaffelser er en anerkjent etterutdanning som har knyttet teori og praksis sammen for hundrevis av kursdeltakere de siste årene. Kurset tar for seg  både juridiske og merkantile prosesser. Du får en grundig gjennomgang av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt en solid innføring i hvordan du blir en effektiv bidragsyter for verdiskapende anskaffelsesproseeeser i din organisasjon.

DFØ lanserte 2019 en sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA) som nå er et av myndighetenes viktigste virkemidler for å øke kompetansen i innkjøps-Norge. Vårt kursinnhold revideres jevnlig iht. Direktoratets gjeldende fagplan. Vi vil derfor kunne gi deg et godt utgangspunkt mtp. å avlegge sertifiseringstesten.

Bestått sertifiseringstest gir deg bevis på at du har grunnleggende kompetanse om

V Generelle anskaffelsesbegrep
V Gjeldende lover og regler

V Planlegging/forberedelser

V Konkurransegjennomføring
V Kontraktsoppfølging

SOA Basis - NIMA Utdanning - sertifiseri

SENTRALE EMNER

Innkjøpers rolle i virksomheten
Klassifisering av varer og tjenester
Behovsidentifisering
V  Innkjøpsfunksjonen
Samarbeid i leverandørkjeden
V  Samfunnsansvar i leverandørkjeden
Lov om offentlige anskaffelser
Forskrift for offentlige anskaffelser
V  Innkjøpsorganisering

V  Tverrfaglige anskaffelsesteam
V  Innkjøpsprosessen                         
Behovsdefinisjon/analyse
V  Åpent anbud
V  Konkurransepreget dialog
V  Valg av riktig prosedyre
Kvalifikasjons- og tildelingskriterier
Avvisning og avlysning
V  Tilbudsevaluering

 

Kurset går over seks dager, fordelt på to samlinger.

2. samling gir deg nærmere kjennskap til krav og rammebetingelser som gjelder for innkjøpere i offentlig sektor, med vekt på følgende emner

Valg av løsning/leverandør
V  Forhandlinger
V  Avtaleinngåelse
V  Klage/begrunnelse
V  Rekvisisjonsbehandling
V  Ordreplassering/avrop
V  Oppfølging av leveranse
V  Fakturakontroll
V  Betaling

V  Behovsidentifisering
V  Spesifikasjon
Forespørsel
Prekvalifisering
V  Konkurranseutsetting, prosess og anbud
V  Forhandlinger
V  Tildelingskriterier
V  Leverandøranalyse og -valg
V  Utforming og oppfølging av kontrakt

UNDERVISNING

Kurset byr på praktisk og målrettet undervisning som gis av et anerkjent foreleserteam innen offentlige anskaffelser. Våre forelesere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse og solid kompetanseheving.

DU MØTER

Marie Braadland

Marie har siden 2004 bygd en imponerende karriere som advokat innen offentlige anskaffelser, og er i dag en av Norges fremste innen sine fagområder.

Marie er partner i Advokatfirmaet Grette hvor hun gjennom mange år har vært sentral bidragsyter i selskapets satsing innenfor innkjøp, entrepriserett og offentlige anskaffelser.

Marie bistår
både offentlige oppdragsgivere og leverandørmarkedet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av anskaffelser, klagehåndtering og prosessoppdrag.

Gjennom hele karrieren har Marie jobbet parallelt med kvalitetssikring av kontrakter, forhandlinger, prosjektstyring og tvisteløsning. Hun følger ofte prosjekter gjennom alle anskaffelsesfasene, helt frem til avtaleforhold er gjennomført og avsluttet.


Marie er høyt rangert i nasjonale og internasjonale advokatkåringer som Chambers og Legal 500. Hun er også en høyt ansett foreleser, og har siden 2011 holdt en rekke kurs og foredrag i regi av NIMA Utdanning.

Anders undeviser ved sertifisering i offentlige askfelser.

Anders W. Skumsnes

Anders er kjent som en innkjøpsfaglig tungvekter for sin erfaring med strategiske og operative anskaffelser i både offentlig sektor og privat næringsliv.

Anders har bakgrunn fra økonomistudier, med spesialisering innen logistikk. Siden 1995 har han opparbeidet bred arbeidserfaring fra innkjøp og offentlige anskaffelser.

Anders har flere lederstillinger innenfor innkjøp og anskaffelser på sin CV, bla. fra  fylkeskommunalt nivå, Helse Sør-Øst, som direktør for Statens innkjøpssenter (digdir)  og fra Forsvaret.


Med brennende engasjement for effektivisering, endringsledelse og besparendeinnkjøpsprosesser, er anders kjent som som en foretningsorientert leder som kan vise til gode resultater innen gevinstrealisering.


Anders setter seg raskt inn i nye problemstillinger og har siden 90-tallet mottatt gode skussmål for sin kunnskapsformidling. Både ovenfor nyansatte- og erfarne innkjøpere.

Kurs i offentlige anskaffelser - NIMA Ut

Silje Grimseth Ullebust

Silje har siden 2006 opparbeidet en sterk posisjon som ekspert innen offentlige anskaffelser, og er i dag anerkjent som en av landets beste anskaffelsesadvokater.

Silje  er spesialisert innen offentlige anskaffelser, og har omfattende erfaring med både rådgivning og tvisteløsning innen dette feltet. I januar 2021 tiltrådte hun som partner i advokatfirmaet Grette.

 

Silje bistår både offentlige oppdragsgivere og private leverandører i praktisk håndtering av anskaffelsesregelverket i alle faser av prosessen – fra planleggingsstadiet til gjennomføring av konkurranse og kontraktsinngåelse.


Hun har også bred erfaring med å håndtere klageprosesser (inkludert klage for KOFA) samt tvisteløsning og prosedyre innenfor offentlige anskaffelser.
 

Silje er en velrennomert foredragsholder, og høyt rangert i advokatkråinger i både inn- og utland. Det er med glede at vi fra våren 2021 kan presentere Silje som en del av vårt foreleserteam.

PRAKTISK INFO

HØST 2024
1. samling: 15.-17. oktober
2. samling:18.-20. november

VÅR 2025
1. samling: 25.-27. mars
2. samling:06.-08. mai


Kurset varer fra kl. 09-16 alle kursdager


KURSSTED
Christiania Qvartale Møtesenter
Grev Wedels plass 7, Oslo sentrum
se kart her

 

DELTAKERAVGIFT
kr. 24.000,-
Dette dekker seks dagers undervisning, nødvendig kursmateriell, sertifseringstesten SOA BASIS, eksamensgjennomføring og sensur, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagene.


Overnatting kan bestilles som tilvalg ved påmelding. Vi har avtale med Clarion Collection Hotel Bastion som ligger en kort spasertur fra kursstedet. Prisen pr. døgn er kr. 1.760,- pr. døgn, inkl. frokost.

KURSET PASSER FOR
deg som vil lære mer om innkjøp som fag og funksjon i offentlig virksomhet. Her møter du både nye og erfarne innkjøpere fra kommunal og statlig sektor som ønsker dokumentasjon på sin kompetanse.
Kurset er åpent for alle som ønsker å lære mer om offentlige anskaffelser.


DU LÆRER GRUNNLEGGENDE
prinsipper for en effektiv innkjøsprosess, samt måling og oppfølging av kvaliteten i leveranseprosessen. Du lærer også effektiv utnyttelse av handlingsrommet som ligger i lov om offentlige anskaffelser.


SERTIFISERINGEN SOA BASIS
Du vil ved deltakelse på dette kurset få mulighet til å avlegge en sertifiseringstest i etterkant av kurset, dersom du ønsker det. Testen avlegges i form av en elektronisk multiple choice-test. Mer informasjon om dette vil bli gitt på kurset.


KURSBEVIS deles ut til alle deltakere.
Dersom du gjennomfører og består sertifiseringstesten, mottar du i tillegg et elektronisk sertifseringsbevis.SPØRSMÅL?
Vi hører gjerne fra deg:
kurs@nimautdanning.no
  //  tlf. 480 68 863

SOA Basis - NIMA Utdanning - sertifiseri

PÅMELDING

bottom of page