top of page

for innkjøpere og leverandører

DIALOG 2019

Næringslivets Hus
Oslo

24. september
2019

Påmelding innen 10. sept.
evt. så lenge det er ledige plasser!

Tidspunkt
09:00-15:30

NIMA Utdanning + NHO Service og Handel ønsker for fjerde gang velkommen til

årets viktigste møtested for offentlige oppdragsgivere og deres leverandører.

Dette kan du forvente av DIALOG 2019

  • Korte innlegg, etterfulgt av diskusjonstema

  • Aktuelle emner innen offentlige anskaffelser

  • Erfaringer fra både innkjøpere og leverandører

  • Rom for diskusjon med den "andre siden av bordet"

  • God tid til spørsmål, både i grupper og plenum

  • Inspirasjon til bedre dialog i fremtidige innkjøpsprosesser

Enten du vil delta aktivt i diskusjon eller bare lytte, så er dette arenaen for deg.
 

DU MØTER

PROGRAM

08:30

DØRENE ÅPNES
Kaffe & enkel servering

09:00

KONFERANSESTART
Velkommen til DIALOG 2019

 

Anne-Cecilie Kaltenborn
Administrerende direktør
NHO SERVICE OG HANDEL

09:10

STORTINGETS MÅLSETTINGER
for offentlige anskaffelser

Denne våren ble stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser publisert med undertittelen: Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser. Meldingen har, naturlig nok, vært en sentral bærebjelke for sammensettingen av programmet til DIALOG 2019.


Innovasjonsinnkjøp, miljøhensyn og innkjøpsfaglig kompetanse blir sentrale stikkord i dagens første foredrag. Saksordfører for stortingsmeldingen gir deg en praktisk gjennomgang av de 167 sidene, med fokus på de viktigste satsningsområdene.

Tom-Christer Nilsen (H)
Stortingsrepresentant, Næringskomiteen
STORTINGET


 

09:25

INTRODUKSJON
v/dagens ordstyrer

 

Henrik Johan Bjørge
Advokat / Spesialrådgiver
NHO SERVICE OG HANDEL

 

09:30

BEST VALUE PROCUREMENT
prestasjonskontrakter


Tiden da prestasjonskontrakter kun eksisterte ved ansettelse av toppledere og idrettsutøvere er over. Nå har denne typen kontrakter også blitt tatt i bruk av offentlige oppdragsgivere.

Nye Veier satser på Best Value Procurement - anskaffelsesmetodikken som retter fokus mot leverandørens kompetanse og prestasjon, fremfor det tradisjonelle prisspørsmålet. Fordelene er mange, for begge sider av bordet. Lær av Nye veiers erfaringer med prestasjonskontrakter, og hva denne typen driftskontrakter tilfører samarbeidet med leverandørene.

Bjørn Børseth
Direktør, kontrakt og anskaffelser
NYE VEIER

10:15

PAUSE
 

Kaffepåfyll

10:30

KVALITET & INNOVASJON
praktiske erfaringer fra leverandørsiden

Hva kreves av oppdragsgiver for å spille leverandøren god? To leverandører deler sine erfaringer fra konkurranser hvor innkjøper har sørget for å bidra til bedre ytelse på kvalitet og innovasjon fra leverandørsiden.

Preben Gautun
Head of pricing
ISS FACILITY SERVICESKåre Magne Almåsbakk
Head of Department, BDC
MNEMONIC

11:15

STRATEGISK LEVERANDØRDIALOG
for klimasmarte anskaffelser


Hvordan kan offentlige oppdragsgivere lære av leverandørmarkedets omfattende erfaringer? Og hvordan kan du som leverandør bidra til positiv utvikling av oppdragsgiver?

Ruter er et foregangseksempel på hvordan gode leverandørinnspill tidlig i prosessen har bidratt til bla. færre komplikasjoner og klager, samt kompetaneheving hos både oppdragsiver og leverandør. Gjennom Ruters reise mot et fossilfritt 2020 lærer du hvordan de har lykkes med å
skape gode plattformer for dialog med både eksisterende- og potensielle leverandører.

Hellik Hoff
Innkjøpssjef
RUTER

12:00

LUNSJ
 

Gode muligheter for dialog og erfaringsutveksling

12:45

PERSONVERN
GDPR i anskaffelsesprosessen


Få oversikt og dilemmaer knyttet til innlemming av personvernregler i anskaffelsesprosessen. Hva må innkjøper tenke på? Og hvordan kan leverandøren tilrettelegge på best mulig måte?
 

Rune Opdahl
Partner
ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM


Oda Hellenes Ekre
Advokat
ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM

13:30

PAUSE
 

Kaffepåfyll

13:45

STRATEGISK BRUK AV SSA
med tanke på hele kontraktens levetid


Statens standardavtaler ble lansert med det formål å forenkle anskaffelsesprosessen. Fortsatt er det en del usikkerhet knyttet til bruk av SSA-porteføljen, noe hverken innkjøper eller leverandør er tjent med.

Få med deg praktiske tips som vil bidra til bedre forståelse og bruk av SSA
, og bidra gjerne med dine innspill i påfølgende plenumsdiskusjon.

Kjell Steffner
Advokat/Managing Director
HILL & CO ADVOKATFIRMA


 

Anders Wiland Skumsnes
Fagansvarlig foreleser
NIMA UTDANNING


 

14:30

STYRING & KONTROLL PÅ INFORMASJONSSIKKERHET
hvem slipper du inn i din organisasjon?

Hvilke sikkerhetsmessige utfordringer kan oppstå i anskaffelsesprosessen, og hvordan kan du som innkjøper/leverandør i offentlig sektor sørge for å tilegne/dele nødevndig informasjon om sikkerhetsbehov og krav til tjenestene som skal anskaffes/leveres? Viktige stikkord er Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.
 

Arne Røed-Simonsen
Seniorrådgiver
NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSRÅD

 

15:15

OPPSUMMERING
v/ordstyrer

PRAKTISK INFO

DIALOG PASSER FOR alle som jobber med offentlige anskaffelsesprosesser; enten du er en ivrig debattant eller foretrekker å lytte.


På DIALOG møter du både innkjøpere og leverandører. Konferansen er også et nyttig møtested for nyetablerte leverandører som ønsker tips og svar på spørsmål knyttet til kommende anbudskonkurranser.

 

GRUPPERABATT
4 eller flere fra din virksomhet som vil delta?
Ta kontakt for redusert pakkepris.
 

 

TID & STED

Tirsdag 24. sept. 2019
kl. 09:00-15:40


Næringslivets Hus
Middelthuns gt. 27
0368 OSLO //  se kart her

 

DELTAKERAVGFIT

Ordinær
kr. 2.900,-


Medlem, NHO
Kursdeltaker, NIMA Utdanning

kr. 2.500,-

 

SPØRSMÅL
kurs@nimautdanning.no
tlf. 480 68 863

 

PÅMELDINGSFRIST
10. september 2019
evt. så lenge det er ledige plasser.


 

PÅMELDING

Ved å melde deg på, samtykker du til at NIMA Utdanning kan kontakte deg i forbindelse med DIALOG 2019.

Din informasjon oppbevares trygt iht. GDPR.Vi vil kun dele nødvendig informasjon med foreleserne slik at innholdet kan tilpasses påmeldte deltakere. Dette for å sikre en best mulig konferanseopplevelse.

Bindende påmelding etter 20. august!
Dersom du blir forhindret fra deltakelse er vi behjelpelige med å overdra din plass til en kollega.

Jeg ønsker å delta på DIALOG 2019
Deltakeravgift
bottom of page