Kurs i forhandlingsteknikk - forberedels

NETTKURS

FORHANDLINGSTEKNIKK
Forberedelser

To digitale forelesninger
30.-31. august 2021

Vil du lære å legge det beste grunnlaget for en vellykket forhandling?

Forberedelsene er forhandlingens viktigste fase, og i dette kurset ser vi nærmere på effektive metoder for planlegging og valg av strategi. Kurset byr på en rekke gode tips som hjelper deg å avdekke potensielle fallgruver og løsninger på forhånd. Slik unngår du å miste roen, og kan konsentrere deg om å oppnå et godt resultat i din neste forhandling.

Velkommen til et effektiv forhandlingskurs på nett -for deg som ønsker å bli en tryggere forhandler, individuelt eller som del av et forhandlingsteam.

KURSINNHOLD

Kurset består av to digitale forelesninger som skal hjelpe deg til bedre måloppnåelse ved  fremtidige forhandlingssituasjoner.

KURSET TAR FOR SEG

V Forutsetningen for den gode forhandling
V Forhandlingsvariabler - ytelser og motytelser

V Forhandlingens målsetting

V Rollefordeling i forhandlingssituasjonen

V Sterke/svake sider hos begge parter

V Makt og avhengighet - relasjonens betydning
V Potensielle fallgruver

V Utarbeidelse av sjekkliste for forberedelser

KURSET GIR DEG

praktiske planleggingstips og konkrete råd som gjør deg bedre rustet til å takle uforutsette scenarier ved forhandlingsbordet.

DU LÆRER

hvordan du, ved hjelp av god planlegging  og organisering, tilrettelegger for vellykkede forhandlingsresultater i fremtiden.

KURSET PASSER FOR

alle som ønsker en effektiv kompetanseheving innen forhandlingsteknikk. Typiske deltakere for dette kurset er ansatte innen innkjøp, salg, marked, administrasjon og HR.

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Ved våre forhandlingskurs på nett møter du Birger Landmark. Han er en erfaren foreleser med lang fartstid fra undervisning på høyskolenivå innen salg, markedsføring og forhandling.

VI GARANTERER


V Engasjert og dykig foredragsholder

V Levende presentasjon

V Konkrete eksempler
V Personlig oppfølging
V Rom for spørsmål
V Solid kompetanseheving
V Personlig utvikling

Birger Landmark

 Med en unik evne til å skape dynamikk og engasjement gjennom hele kursdagen, lover vi at du ikke kommer til å kjede deg underveis.

Kursets foreleser Birger Landmark er utdannet Siviløkonom og Diplom Eksportøkonom. Han har solid erfaring fra salg og markedsføring fra flere store selskaper, og har de siste 25 årene jobbet med undervisning og praktisk salgs- og forhandlingstrening.

Birger har undervist ved flere høyskoler og blant annet vært tilknyttet Handelshøyskolen BI som Høyskolelektor. Siden 1992 har han gjennomført et stort antall kurs og opplæringsprosesser i både privat næringsliv og offentlig sektor, bla. i regi av NIMA Utdanning.

Birger har vært kåret til årets foreleser ved BI og er tidligere Norgesmester i debatt. Nå ser han frem til å inspirere deg via nettbasert undervisning i 2021.


 

Forhandlingsteknikk_edited.jpg

PRAKTISK INFO

KOMMENDE KURS
Nettundervising - to digitale samlinger
 

HØST 2021

Mandag 30. aug.  |  kl. 12:00-15:00

Tirsdag 31. aug.   |  kl. 09:00-12:00

  • 50 min. undervisning, etterfulgt av 10 min. pause

  • Spørsmål kan stilles via Chat-funksjon, eller muntlig

  • Begrenset antall deltakere, for personlig oppfølging

DELTAKERAVGIFT
kr. 4.900,-

Avgiften dekker seks timers undervisning, nødvendig undervisningsmateriell og kursbevis.

Kurset kan tas frittstående, eller påbygges med følgende kurs på nett: 

Kommunikasjon ved forhandling
13.-14. september

Gjennomføring av forhandling
27.-28. september

SAMLET PAKKEPRIS
kr. 11.700,-


Meld deg på alle tre nettkursene i forhandling, og få redusert deltakeravgift.

Ordinærpris er kr. 14.700,-

SPØRSMÅL?
Vi hører gjerne fra deg
kurs@nimautdanning.no

 

PÅMELDING