GRUNNKURS
INNKJØP

Grunnkurs i offentlig innkjøp gir deg praktisk kompetanse om offentlige innkjøpsprosesser.
En sentral del av kursets innhold er knyttet til gjeldende lov og forskrifter om offentlige anskaffelser.
Kurset gjør deg bedre kjent med innkjøperens rolle og lær grunnprinsippene for effektive innkjøp.
 

EMNEOVERSIKT

Grunnkurs i offentlig innkjøp gir deg praktisk kompetanse om offentlige innkjøpsprosesser.
En sentral del av kursets innhold er knyttet til gjeldende lov og forskrifter om offentlige anskaffelser.
Kurset gjør deg bedre kjent med innkjøperens rolle og lær grunnprinsippene for effektive innkjøp.
 

EMNEOVERSIKT


Få bedre kjennskap til din rolle som innkjøper og dens betydning i din bedrift.
Bli en tryggere innkjøper, fra behovsavklaring til kontraktsinngåelse.


På kurset tar du del i en praktisk gjennomgang av hele innkjøpsprosessen hvor vi retter fokus mot økonomi og innkjøpsfunksjonens samspill med andre avdelinger internt

EMNEOVERSIKT

INNKJØPSPROSESSEN
Forutsetninger og rammebetingelser

V  Behov, spesifikasjon
Innkjøpsbetingelser
Leverandørens betydning
Prekvalifisering
V  Den strategiske innkjøpsmatrisen
V  Forespørsler
Leverandør– og tilbudsvurdering
V  Forhandlinger
V  Avtalens innhold og funksjon
Avtalegjennomføring og implementering
Leveranseprosessen

INNKJØPSFUNKSJONEN
Samspill med øvrige avdelinger internt

V  Innføring i Supply Chain Management
Økonomi for innkjøpere
Leverandørevaluering
Behovsberegning
V  Spesifikasjonsmetoder
V  Spesialtema
Kvalitet og målinger i innkjøpsarbeidet.
V  Avtaler med juridiske aspekter
Innkjøpsforhandlinger
Innføring i samfunnsansvar
Leverandør- og tilbudsevaluering
V  Leverandørutvikling

UNDERVISNING

Grunnkurs i innkjøp går over to samlinger á tre dager. Undervisningen gis av en erfaren siviløkonom med lang, praktisk erfaring fra innkjøpssiden. Han er kjent som en dyktig og engasjerende foredragsholder.

På 2. samling møter du i tillegg en av landets beste forelesere innen salg og forhandling når han kommer innom for å gi deg en innføring i innkjøpsforhandlinger. Vi evaluerer våre foredragsholdere jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse og kompetanseheving.

VI GARANTERER

V Levende presentasjoner

V Praktisk undervisning
V Konkrete eksempler

V Rom for å stille spørsmål

V Diskusjonsoppgaver i gruppe og plenum
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

PRAKTISK INFORMASJON

KURSET PASSER FOR deg som jobber med innkjøp i privat sektor, og som ønsker en grunnleggende og helhetlig forståelse av innkjøpsprosessens ulike stadier.

 

DU LÆRER GRUNNLEGGENDE prinsipper for en effektiv innkjøsprosess, samt måling og oppfølging av kvaliteten i forbindelse med leveranseprosessen.


FRIVILLIG EKSAMEN kan avlegges ved hjemmeoppgave i etterkant av kurset, for deg som ønsker å teste egne ferdigheter.


SPØRSMÅL OM KURSET?
kurs@nimautdanning.no

 

GJENNOMFØRING VÅR 2020 // OSLO
1. samling: 25.-27. mars

2. samling: 21.-23. april

Kurset varer fra kl. 09:00-16:00 alle dager, bortsett fra fredag 27.mars som avsluttes kl. 14:00.

KURSSTED er Scandic Hotell, St. Olavs plass som er et nyoppusset og moderne konferansehotell, sentralt beliggende i Oslo sentrum - se kart her

DELTAKERAVGIFT
: kr. 24.000,-
Dette dekker seks dagers undervisning, nødvendig kursmateriell, eksamen, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagene.

OVERNATTING kan bestilles som tillegg ved påmelding. Døgnpris er kr. 1.390,- inkl. frokost.

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Pilestredet 33A
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863