GRUNNKURS I INNKJØP

-for innkjøpere i privat næringsliv


Få bedre kjennskap til din rolle som innkjøper og dens betydning i din bedrift. Bli en tryggere innkjøper, fra behovsavklaring til kontraktsinngåelse.

EMNEOVERSIKT

Kurset gir deg en praktisk gjennomgang av hele innkjøpsprosessen, med fokus på besparelse og gevinstrealisering. Kurset tar også for seg innkjøpsfunksjonens samspill med andre avdelinger internt.

Kurset mottar svært gode tilbakemeldinger
-fra både nyansatte og erfarne innkjøpere.

INNKJØPSPROSESSEN
Forutsetninger og rammebetingelser

V  Behov, spesifikasjon
Innkjøpsbetingelser
Leverandørens betydning
Prekvalifisering
V  Den strategiske innkjøpsmatrisen
V  Forespørsler
Leverandør– og tilbudsvurdering
V  Forhandlinger
V  Avtalens innhold og funksjon
Avtalegjennomføring og implementering
Leveranseprosessen

Kontraktsoppfølging

KURSET PASSER FOR
deg som jobber med innkjøp i privat sektor, og som ønsker en grunnleggende og helhetlig forståelse av innkjøpsprosessens ulike stadier.


 

DU LÆRER
grunnleggende prinsipper for en effektiv innkjøsprosess, samt måling og oppfølging av kvaliteten i forbindelse med leveranseprosessen.


FRIVILLIG EKSAMEN
kan avlegges ved hjemmeoppgave i etterkant av kurset, for deg som ønsker å teste egne ferdigheter.

INNKJØPSFUNKSJONEN
Samspill med øvrige avdelinger internt

V  Innføring i Supply Chain Management
Økonomi for innkjøpere
Leverandørevaluering
Behovsberegning
V  Spesifikasjonsmetoder
V  Spesialtema
Kvalitet og målinger i innkjøpsarbeidet.
V  Avtaler med juridiske aspekter
Innkjøpsforhandlinger
Innføring i samfunnsansvar
Leverandør- og tilbudsevaluering
V  Leverandørutvikling

FÅ MED DEG
NYTTIGE MALER OG
INNKJØPSVERKTØY

EFFEKTIV
KOMPETANSEHEVING
-for umiddelbar bruk i
arbeidslivet

UNDERVISNING

Grunnkurs i innkjøp går over seks dager, fordeltpå to samlinger. Undervisningen gis av en erfaren siviløkonom med solid erfaring fra innkjøpeledelse og strategisk logistikk. Kurset ble sist gjennomført i oktober 2019 med meget gode tilbakemeldinger.I kursets 2. samling møter du i tillegg en av landets beste forelesere innen salg og forhandling når han kommer innom for å gi deg en innføring i innkjøpsforhandlinger. Vi evaluerer våre foredragsholdere jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse og kompetanseheving.

VI GARANTERER

V Levende presentasjoner

V Praktisk undervisning
V Konkrete eksempler

V Rom for å stille spørsmål

V Diskusjonsoppgaver i gruppe og plenum
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

PRAKTISK INFO

KOMMENDE KURS

 OSLO, VÅREN  2022

1. samling: 29.-31. mars
2. samling:26.-28. april

Kursdagene varer fra kl. 09:00-16:00

 

OSLO, HØSTEN  2022
1. samling: 20.-22. sept.
2. samling:18.-20. okt.

Kursdagene varer fra kl. 09:00-16:00KURSSTED
Kurslokaler for 2022 er ikke bestemt enda, men vi holder oss sentralt i Oslo sentrum.

 

Kurset tilbys også med nettbasert undervisning
LES MER OM  NETTKURS HER

DELTAKERAVGIFT
kr. 24.000,-
Dette dekker seks dagers undervisning, nødvendig kursmateriell, kursbevis, frivillig eksamen, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagene.

OVERNATTING
Bestilles som tilvalg ved påmelding nedenfor.
Våre avtalepriser i Oslo varierer fra 1490,--1.900,- -avhengig av hvor kurset avholdes.
 
Kursdeltaker er selv ansavrlig for betaling ved utsjekk.

 


SPØRSMÅL?
For mange er grunnkurset første møte med oss.
Ta gjerne kontakt for å få svar på evt. spørsmål. kurs@nimautdanning.no

tlf. 480 68 863

PÅMELDING