top of page

Fra lager til...
LEVERANDØRUTVIKLING

Med ansvar for innkjøp av råmaterialer sørger Anders Stensås for å holde produksjonen i gang på Støren Treindustri.

Det er mange innganger til en karriere innen innkjøp. For Anders Stensås åpnet en uventet dør seg hos en tidligere arbeidsgiver. I dag er han en viktig nøkkelperson hos Norges ledende leverandør av elementhus.

Publisert: 25.10.2018
Tekst: Ingejerd Lello Skumsnes

-Det var litt tilfeldig at jeg begynte å jobbe med innkjøp. Jeg hadde jobbet et par år på lageret i et stort industrivarehus med ansvar for reklamasjoner og returer da innkjøpslederen en dag kom og spurte om det kunne være interessant å prøve nye utfordringer, forteller Stensås.

Han har ikke angret på at han takket ja til den muligheten, og har nå opparbeidet 15 års erfaring fra arbeid knyttet til innkjøp. I 2012 skiftet Stensås arbeidsgiver da han gikk over i en innkjøpsstilling ved Støren Treindustri. NIMA Utdanning har fulgt med fra sidelinja, og sørget for faglig påfyll underveis

INNKJ

Det produseres helt klart mer enn bare wienerbrød på Støren. Kun en tre minutters kjøretur fra velkjente Størens Bageri, ligger det moderne produksjonsanlegget som huser arbeidsplassen til Stensås og 130 kollegaer. Sammen med fire andre utgjør han en innkjøpsavdeling som kjøper v
arer for 164 millioner kroner i året.

Jeg har ansvar for innkjøp av konstruksjonsvirke, kledning, limtre, stål, gips, isolasjon, fasadeplater, vindtettingsmateriell og det meste av forbruksmateriell og emballasje, oppsummerer Stensås.

En sterk satsing på service og automatisering har de siste årene gjort Støren Treindustri til en spesialist på masseprodusert skreddersøm. Som i enhver produksjonsbedrift, hviler mye av ansvaret på innkjøpsavdelingen. 

-Kapasiteten ligger på 1.000 boenheter og 80.000 takstoler i året. Det er min jobb å sørge for tilgjengeligheten av råmaterialer slik at produksjonen går uten driftsstans,
forklarer Stensås som også er varemaster i fabrikkens ERP-system.

Bilde 18.10.2017, 14 53 03 (1)_edited.jp

Innkjøper, Anders Stensås er en viktig nøkkelspiller i bygging av både elementhus og leverandørrelasjoner.

-Jeg har ansvar for innkjøp av konstruksjonsvirke, kledning, limtre, stål, gips, isolasjon, fasadeplater, vindtettingsmateriell og det meste av forbruksmateriell og emballasje, oppsummerer Stensås.

En sterk satsing på service og automatisering har de siste årene gjort Støren Treindustri til en spesialist på masseprodusert skreddersøm. Som i enhver produksjonsbedrift, hviler mye av ansvaret på innkjøpsavdelingen.

 -Kapasiteten ligger på 1.000 boenheter og 80.000 takstoler i året. Det er min jobb å sørge for tilgjengeligheten av råmaterialer slik at produksjonen går uten driftsstans, forklarer Stensås som også er varemaster i fabrikkens ERP-system.


Relasjonsbyggende innkjøp

Innkjøpsavdelingen hos Støren Treindustri ledes av en innkjøpssjef med overordnet ansvar for alle avtaler. De tre øvrige innkjøperne er ansvarlige for bestilling og oppfølging av ferdigvarer til fabrikk, administrasjon og byggeplasser.

Stensås trives med ansvaret som følger med innkjøperrollen. Den utadvendte innkjøperen synes det er interessant å jobbe ut mot leverandørene. 

-Nå man bygger gode relasjoner med leverandørene, kan man samarbeide om å løse hverandres utfordringer. En dag er det vi som står ovenfor en uventet situasjon og trenger ekstra ytelse, en annen gang kan vi hjelpe leverandøren ut av en knipe, forteller han.

 

Innkjøperne på Støren kan vise til flere gode resultater som følge av god dialog og samarbeid med leverandørmarkedet.

 

Kostnadsreduksjon - sammen med leverandør

Vi har gjennom tett samarbeid med trelast-leverandørene, fått tilpasset deres lager med vårt standardsortiment. På denne måten har vi redusert leveringstiden på de mest kritiske variantene fra 14 til 1-2 dager. Dette samarbeidet revideres ved årlige møter, uttaler Stensås og forteller videre om andre vellykkede leverandørsamarbeid.

Lilleby.01.jpg

Støren Treindustri har levert elementhus til Veidekkes utbygging av boligfeltet, Lilleby i Trondheim.
 

Foto: Veidekke

Sammen med en vindusleverandør har innkjøpsavdelingen på Støren kommet frem til en smart pakkeløsning som sparer både tid og ressurser.


-Vi har utviklet en vugge hvor vinduene plasseres trygt, helt uten bruk av pakkematerialer. Her ligger blir vinduene i samme rekkefølge som de skal monteres i hos oss. Slik har vi eliminert en tidstyv, forklarer Stensås.


-Vindusprodusenten slipper å bruke tid på innpakking, og vi slipper tidsbruk på utpakking. I tillegg brukes det mye mindre emballasje. Det er vinn-vinn for begge parter, fastslår Stensås.

Innkjøpsfaglige utfordringer

 

Korte tidsfrister er en velkjent kjepphest for mange innkjøpere, spesielt innen produksjon.

 

-Ja, det kan være krevende når det glipper på planleggingen andre steder. Men som innkjøper utvikler man etterhvert en egen evne til å fremskynde leveranser, forteller Stensås.


I tillegg til  produksjon av elementer til boliger er Støren Treindustri også inne i markedet for offentlige bygg, i hovedsak omsorgsbygg og barnehager. Med regjeringens fokus på et grønt skifte, følger det nye føringer for innkjøpere i både offentlig sektor og privat næringsliv. Også på Støren står innkjøperne ovenfor nye utfordringer knyttet til dette.

-Vi bygger i tre, som er miljøvennlig i seg selv. Med stadig strengere krav til bærekraftighet blir vi allikevel utfordret til å finne mer miljøvennlige produkter, for eksempel innen impregnering. Dette er helt klart noe vi som innkjøpere må legge vekt på ved valg av leverandør og produkter i fremtiden. Vi må i en helt annen grad enn tidligere tenke pris, levetid og miljø, uttaler Stensås.


Han er ikke i tvil om hvilken fremtidig utfordring som er den største for innkjøpere innen bygg, og andre bransjer, i fremtiden.


-Det blir å henge med i digitaliseringen. Å få optimalisert virksomhetens potensialer ved hjelp av nye løsninger og verktøy.

AS 03.jpg

Anders Stensås
Innkjøper, Støren Treindustri

Med et nylig avsluttet Innkjøsprogram hos NIMA Utdanning, samt 15 års erfaring fra innkjøp, ønsker Stensås fremtidens innkjøpsfaglige utfordringer velkommen

bottom of page