top of page
Power BI - Banner.jpg

Power BI for innkjøpere og logistikere

Introduksjonskurs

26. sept. 2024

Verktøypakken Power BI forenkler arbeidsdagen for alle som jobber mye i Excel. I dette introkurset ser vi nærmere på Power BI i sin helhet og hvilke funksjoner som er relevante innen innkjøp og logistikk.

Stadig flere oppdager fordelene med analyse- og visualiseringsverktøyet Power BI (Business Intelligence), og hvordan man ved hjelp av dette skaper en mer dynamisk innkjøps- og logistikkorganisasjon. Gjennom et praktisk dagskurs viser vi hvordan dere kommer i gang med  å bruke Power BI til effektivisering av deres innkjøps- og logistikkaktiviteter.

 

OM KURSINNHOLDET

Business Intelligence (BI) er et fagområde innen IT som handler om å samle og strukturere forretningsinformasjon til bruk for rapportering, analyse og beslutningsgrunnlag.

En Business Intelligence -løsning består ofte av programvare for å hente ut data fra kildesystemer, transformere dataene i henhold til forretningens definisjoner og laste de transformerte dataene inn i en database.

Power BI er et skybasert analyseverktøy fra Microsoft, som gir deg innsikt i egen virksomhet. Her kan du bla. samle og analysere data, slik at du danner et faktabsert grunnlag for å ta beslutninger innen kommende problemstillinger knyttet til innkjøp og logistikk.

SENTRALE EMNER

Introduksjon og begrepsavklaringer

 • Hva er Power BI

 • Generell bruk

 • Bruksområder innen innkjøp og logistikk

 • Muligheter for innkjøps-og logistikkavdelingen

Praktisk bruk

 • Gjennomgang av Power BI desktop

 • Innsamling og vasking av data

 • Visualisering og publisering av Power BI-rapporter

Innkjøpsanalyse og rapportering

 • Sammenkobling av ulike datakilder i én rapport

 • Synliggjøring og rapportering

 • Automatiserte rapporter

KURSET TAR FOR SEG

Hvilke muligheter innkjøpere og logistikere kan dra nytte av ved bruk av Power BI.

Hvordan automatisere innkjøpsrapportering

Hvordan
optimalisere innkjøps- og logistikkanalyser

Hvordan visualisere besparelser og resultater gjennom interaktive rapporter

Hvordan få bedre oversikt over viktige nøkkeltall

Generelt nyttige tips til å komme i gang med Power BI og hvordan skape en mer datadrevet arbeidshverdag

 

UNDERVISNING

Undervisningen er praktisk rettet og gis av en foreleser med lang erfaring fra både strategisk innkjøps- og prosjektledelse. Han jobber i dag med å bistå virksomheter med bla. digitalisering av innkjøpsprosesser, måling, innkjøpsanalyse, kategoristyring, samt leverandør- og kontraktsoppfølging.


Kurset byr på praktiske caser og eksempler underveis. Du vil etter endt kurs sitte igjen med gode verktøy for videre bruk i din hverdag som innkjøper.

Våre kurs og forelesere
evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse.
Vi kan derfor garantere deg en solid kompetanseheving.

INFO OM KOMMENDE KURS

KURSGJENNOMFØRING


Kurset avholdes over én kursdag bestående av teori og praktisk løsning av caser. Alle kursdeltakere må medbringe egen PC hvor Excel og Power BI Desktop er installert. Husk også å ta med ladekabel og ekstern mus.

KURSET PASSER FOR

Kurset passer for alle som jobber med innkjøp eller logistik, og som er ønsker innblikk i smarte verktøy og metoder for å jobber mer digitalt/datadrevet. 

 

Kurset er på et grunnleggende nivå og krever formelt ingen forkunnskaper. Det vil allikevel være en klar fordel å inneha noe erfaring med Excel som arbeidsverktøy og kjennskap til Pivot-tabeller. Vi tilbyr et eget kurs i Excel og Pivot for innkjøpere  som kan være et godt grunnlag før Power BI. Mer informasjon om Excel-kurset finner du her

OSLO | 26. september 2024
 

 • Undervisning fra 09:00-16:00

 • Lunsj fra 11:30-12:30

 • Kortere pauser hver time

Kurssted: Christiania Qvartalet Møtesenter
Grev Wedels plass 7, Oslo sentrum - se kart her
 

DELTAKERAVGIFT
Kr. 5.500,-

 

 • 1 dags undervisning

 • Nødvendig kursmateriell

 • Kursbevis

 • Lunsj og bevertning underveis i kurset

bottom of page