top of page
Bærekraft og innkjøpsansvar_edited.jpg

Bærekraft og innkjøpsansvar

for innkjøpere i privat næringsliv

Ønsker du økt kompetanse og ny inspirasjon til hvordan du og din virksomhet bidrar til det grønne skiftet gjennom kommende innkjøpsprosesser?

Med dette kurset får du en solid innføring i bærekraftige anskaffelser og  hvordan du kan utforme gode kravsspesifikasjoner som  fremmer sosialt ansvar, miljø- og samfunnshensyn.  

Kurset byr på en praktisk og juridisk gjennomgang av aktuelle virkemidler og verktøy du kan ta i bruk for å imøtekomme både interne og eksterne krav knyttet til bærekraft.

OM KURSINNHOLDET

Norge har gjennom FNs bærekraftsmål forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030. Med dette følger EU-taksonomi, oppdaterte rapporteringskrav, åpenhetsloven og øvrige plikter som utfordrer virksomheter i alle bransjer til en grønn omstillingsprosess.   

Den enorme omstillingen krever endringer i hvordan varer og tjenester produseres, distribueres, forbrukes og ikke minst; hvordan de gjenvinnes. Nettopp her har har du som innkjøper en unik mulighet til være med å påvirke leverandørmarkedet i riktig retning

KURSET TAR FOR SEG

Hvordan ivareta klima og miljø i innkjøpsprosessen  

Hvordan lykkes med å stille gode krav som ivaretar klima- og miljøhensyn, sosialt ansvar og menneskerettigheter ved anskaffelse av varer og tjenester.  

Hvordan bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet hos leverandører og underleverandører?  

Hvilke virkemidler og verktøy kan benyttes for å imøtekomme krav om miljø og samfunnshensyn, og ved hvilke faser av innkjøpsprosessen bør de benyttes for å oppnå best mulig gevinst for virksomheten og samfunnet.

SENTRALE EMNER

OM BÆREKRAFT OG INNKJØP

Introduksjon og begrepsavklaringer

 •  Juridiske og praktiske rammer

 • Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

 • Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett

 • Innkjøpers/oppdragsgivers handlingsrom

 • Hvor langt kan innkjøper gå i å stille relevante krav?

 • Sirkulære anskaffelser

 • Høyrisikoanskaffelser

Klima og miljø

Arbeidslivskriminalitet


Sosialt ansvar og menneskerettigheter
 

Øvrige samfunnshensyn

Forretningsprinsipper og innkjøp

 • Global handel

 • Regulering av arbeidsforhold og miljø

 • Forbruker- og innkjøpsmakt

 • Bærekraft og sirkulær økonomi

 • EU-taksonomi og bærekraftig finans

 • Aktiviteter i innkjøpsprosessen

GJENNOMFØRING AV BÆREKRAFTIGE INNKJØP

Hvordan fremme miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn i ulike faser av innkjøpsprosessen

 • Tips til å avdekke relevante miljøbelastninger ved anskaffelsen

 • Kravsspesifikasjon, tildelingskriterier og kontraktsvilkår

 • Hensiktsmessig vekting av klimakriterier

 • Miljømerkeordninger

 • Oppgradering av ytelser i kontraktens levetid

 • Rutiner for strategisk kontraktsoppfølging

 • Relevante måleindikatorer for klima og miljø

 • Beregning av kostnadselementer, LCC

 • Sikring av lønns- og arbeidsvilkår

 • Effekter av prispress i leverandørkjedene

Konkurransegjennomføring

 • Hvordan håndtere tilbud som er unaturlig lave   

   

Kontraktsoppfølging

 • Hvilke deler av kontrakten bør prioriteres?

 • Oppfølging av miljøegenskaper

 • Egnede metoder for kontraktsoppfølging

 • Løpende risikovurdering etter signering

 • Dokumentasjon av nødvendige kontroller

 • Kontrollplikt og varsling av kontrolletater

 • Mislighold og sanksjoner

UNDERVISNING

Kurset byr på praktisk og målrettet undervisning som gis av et anerkjent foreleserteam.
Våre forelesere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse og solid kompetanseheving.

FORELESERE

Kristian Trygstad er foreleser hos NIMA Utdanning

Kristian Jåtog Trygstad

Kristian er rangert som en av Norges beste anskaffelsesadvokater. Han er kjent som en svært dyktig foredragsholder, og har solid kompetanse på implementering av miljø- og samfunnshensyn i anskaffelsesprosessen.

Foreleser Kristian Jåtog Trygstad har bred erfaring fra å bistå både  oppdragsgivere og leverandører med konkurransegjennomføring i offentlige anskaffelsesprosesser. Han er partner i advokatfirmaet Mageli, og har i mange år vært oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Kristian ga i 2017 ut boken Tildeling av offentlige kontrakter, og var i 2020 redaktør og medforfatter for boken Offentlige kontrakter - aktuelle tema.

Med god retorikk og en tydelig kommunikasjonsform evner Jåtog Trygstad å fremstille tunge, juridiske problemstillinger på en lettfattelig og konkret måte. Han underviser i flere kurs hos NIMA Utdanning, og er kjent som en dyktig foreleser.

Anders undeviser ved sertifisering i offentlige askfelser.

Anders W. Skumsnes

Anders er kjent som en innkjøpsfaglig tungvekter innen strategiske og operative anskaffelser, fra både offentlig sektor og privat næringsliv. I tillegg til NIMA Utdanning, underviser Anders i bærekraftige innkjøp på høyskolenivå.

Anders har bakgrunn fra økonomistudier, med spesialisering innen logistikk. Siden 1995 har han opparbeidet seg bred arbeidserfaring fra innkjøp og offentlige anskaffelser, og jobber i dag som innkjøpsdirektør ved Universitetet i Oslo.

Anders har flere lederstillinger innenfor innkjøp og anskaffelser på sin CV, bla. fra  fylkeskommunalt nivå, Helse Sør-Øst, som direktør for Statens innkjøpssenter (digdir)  og fra Forsvaret.


Anders setter seg raskt inn i nye problemstillinger og har siden 90-tallet mottatt gode skussmål for sin kunnskapsformidling, både hos nyansatte og erfarne innkjøpere.

SOA Bærekraft, kurs hos NIMA Utdanning i offentlige anskaffelser.jpg

KOMMENDE KURS

OSLO | 22.-23. april 2024
OSLO | 04.-05. november 2024


1. kursdag varer fra 09:00-16:00

2. kursdag varer fra 09:00-12:00

Fysisk kurs, kr. 12.500,-

 • 2 dagers undervisning

 • Nødvendig kursmateriell

 • Kursbevis

 • Lunsj og bevertning underveis i kurset

Kurssted: Christiania Qvartalet Møtesenter
Grev Wedels plass 7, Oslo sentrum - se kart her
 

Kurset kan også avholdes bedriftsinternt etter deres ønsker. Kontakt oss for nærmere informasjon

tlf. 480 68 863  |  kurs@nimautdanning.no

Behov for overnatting?
Vi har avtale med Clarion Collection Hotel Bastion som ligger en kort spasertur fra kursstedet.
Pris pr. døgn er kr. 1.790,- , inkl. frokost.
 

bottom of page