top of page
Power BI - Banner.jpg

KURS

Excel og Power BI

for innkjøpere og logistikkmedarbiedere

05.-06. mars

Verktøypakken Power BI forenkler arbeidsdagen for alle som jobber mye i Excel. I dette introkurset ser vi nærmere på både Excel og Power BI, og hvilke funksjoner som er relevante innen innkjøp og logistikk.

Stadig flere oppdager fordelene med analyse- og visualiseringsverktøyet Power BI (Business Intelligence), og hvordan man ved hjelp av dette skaper en mer dynamisk innkjøps- og logistikkorganisasjon. Gjennom dette intensivkurset over to dager viser vi nyttige i funksjoner i Excel og  hvordan dere kommer i gang med  å bruke Power BI til effektivisering av deres innkjøps- og logistikkaktiviteter.

 

OM KURSINNHOLDET

Business Intelligence (BI) er et fagområde innen IT som handler om å samle og strukturere forretningsinformasjon til bruk for rapportering, analyse og beslutningsgrunnlag.

En Business Intelligence -løsning består ofte av programvare for å hente ut data fra kildesystemer, transformere dataene i henhold til forretningens definisjoner og laste de transformerte dataene inn i en database.

Power BI er et skybasert analyseverktøy fra Microsoft, som gir deg innsikt i egen virksomhet. Her kan du bla. samle og analysere data, slik at du danner et faktabsert grunnlag for å ta beslutninger innen kommende problemstillinger knyttet til innkjøp og logistikk.

SENTRALE EMNER, DAG 1

 • Praktisk bruk av Excel i innkjøp og logistikk

 • Nyttige formler og funksjoner

 • Håndtering av Big Data

 • Pivot-tabeller, oppbygging og praktisk bruk

 • Innhenting og sammenslåing av data

 • Sammenligning av data fra innkjøpssystemer og andre kilder

 • Automatisk informasjonshåndtering med effektive makroer

 • Få oversikt – lær smarte verktøy for praktisk analyse og tallknusing

KURSET TAR FOR SEG

Hvilke muligheter innkjøpere og logistikere kan dra nytte av ved bruk av Excel og Power BI.

Hvordan automatisere innkjøpsrapportering

Hvordan
optimalisere innkjøps- og logistikkanalyser

Hvordan visualisere besparelser og resultater gjennom interaktive rapporter

Hvordan få bedre oversikt over viktige nøkkeltall

Generelt nyttige tips til å komme i gang med Power BI og hvordan skape en mer datadrevet arbeidshverdag

 

SENTRALE EMNER, DAG 2

 • Introduksjon, hva er Power BI?

 • Bruksområder og muligheter innen innkjøp og logistikk

 • Praktisk gjennomgang av Power BI desktop

 • Innkjøpsanalyse og rapportering

 • Visualisering og publisering av Power BI-rapporter

 • Sammenkobling av ulike datakilder i én rapport

 • Synliggjøring og rapportering

 • Automatiserte rapporter

UNDERVISNING

Undervisningen er praktisk rettet og gis av en foreleser med lang erfaring fra strategisk ledelse av komplekse innkjøps- og logistikkprosjekter. Han jobber i dag med å bistå virksomheter med bla. digitalisering av innkjøpsprosesser, måling, innkjøpsanalyse, kategoristyring, samt leverandør- og kontraktsoppfølging.


Kurset byr på praktiske caser og eksempler underveis. Du vil etter endt kurs sitte igjen med gode verktøy for videre bruk i din hverdag som innkjøper eller logistikkmedarbeider. Våre kurs og forelesere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse. Vi kan derfor garantere deg en solid kompetanseheving.

INFO OM KOMMENDE KURS

KURSGJENNOMFØRING


Kurset avholdes over to kursdager bestående av teori og praktisk løsning av caser. Alle kursdeltakere må medbringe egen PC hvor Excel og Power BI Desktop er installert. Husk også å ta med ladekabel og ekstern mus.

KURSET PASSER FOR

Kurset passer for alle som jobber med innkjøp eller logistik, og som er ønsker innblikk i smarte verktøy og metoder for å jobber mer digitalt/datadrevet. 

 

Kurset er på et grunnleggende nivå og krever formelt ingen forkunnskaper. Det vil allikevel være en klar fordel å inneha noe erfaring med Excel som arbeidsverktøy og kjennskap til Pivot-tabeller.

STAVANGER | 05.-06. MARS 2024

 • Undervisning fra 09:00-16:00

 • Lunsj fra 11:30-12:30

 • Kortere pauser hver time

Kurssted:Stavanger sentrun
Endelig kurssted oppgis innen 15. februar
 

DELTAKERAVGIFT
Kr. 12.500,-

 

 • 2 dagers undervisning

 • Nødvendig kursmateriell

 • Kursbevis

 • Lunsj og bevertning underveis i kurset

bottom of page