top of page
f

KURS

Forhandlingsteknikk

Stavanger

Ønsker du å bli en sterkere part rundt forhandlingsbordet?

Vårt populære kurs i forhandlingsteknikk gir deg tryggheten du trenger  i forhandlingssituasjoner hvor gevinstene kan bli betydelige.

Velkommen til et praktisk rettet kurs som styrker dine forhandlingsferdigheter.

Vi garanterer en solid kompetanseheving som vil gi deg suksess i fremtidige forhandlinger.
 

KURSINNHOLD

KURSET TAR FOR SEG


Grunnleggende innføring i forhandlingsteknikk
V  Hvilke typer forhandlinger finnes?
Forhandlingens ulike faser
Hvordan forberede en vellykket forhandling
Nyttige planleggingstips

Ulike roller og rolleavklaring ved forhandling
Kommunikasjonens betydning for å lykkes
Praktisk forhandlingstrening
V  Gjennomføring av simulerte forhandlinger
V  Analyse og evaluering av simulerte forhandlinger  med bruk av videostøtte

PRAKTISK FORHANDLINGSTRENING
Gjennomføring av reelle forhandlingscaser står sentralt i kurset. Viktige elementer i denne treningen er evaluering av dynamikken som oppstår i forhandlingene, samt tilbakemeldinger til deltakerne etter gjennomførte forhandlinger.

KURSET GIR DEG
en
grundig innføring i forhandlingsprosessens ulike faser, bedre kunnskap om egen forhandlingsatferd, samt nyttige verktøy for bruk i din neste forhandling.

MÅLET MED KURSET ER
å gi deg god innsikt i egne forhanlingsferdigheter gjennom individuell evaluering slik at du sitter igjen med nyttig kompetanse som kan tas i bruk allerede i din neste forhandlingssituasjon.

KURSET PASSER FOR
deg som jobber med innkjøp, men også for deg som deltar i forhandlingsmøter utenfor innkjøp.

På dette kurset møter du hovedsaklig innkjøpere fra privat næringsliv, men også ledere og selgere som ser kurset som en nyttig mulighet for praktisk forhandlingstrening- og forståelse for de som sitter på andre siden av bordet
.

 

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Ved vårt kurs i forhandlingsteknikk møter du Birger Landmark som er en erfaren foreleser med lang fartstid fra undervisning på høyskolenivå innen salg, markedsføring og forhandling.

VI GARANTERER


V Engasjert og dykige foredragsholder

V Levende presentasjon

V Konkrete eksempler

V Praktisk forhandlingstrening
V Personlig oppfølging
V Rom for spørsmål
V Solid kompetanseheving
VPersonlig utvikling

Birger Landmark.jpg

Birger Landmark

 Med en unik evne til å skape dynamikk og engasjement gjennom hele kursdagen, lover vi at du ikke kommer til å kjede deg underveis; men heller se tilbake på vel anvendt  tid.

Kursets foreleser, Birger Landmark er utdannet Siviløkonom og Diplom Eksportøkonom. Han har solid erfaring fra salg og markedsføringi fra flere store selskaper, men har de siste 25 årene jobbet med undervisning og praktisk salgs- og forhandlingstrening.

Birger har undervist ved flere høyskoler og blant annet vært tilknyttet Handelshøyskolen BI som Høyskolelektor, og har siden 1992 gjennomført et stort antall kurs og opplæringsprosesser i både privat næringsliv og offentlig sektor, bla. i regi av NIMA Utdanning.

Birger har vært kåret til årets foreleser ved BI og er tidligere Norgesmester i debatt. Nå ser han frem til å gid deg fem inspirerende kursdager.


 

PRAKTISK

STAVANGER
15.-17. oktober

Kursstart er  kl. 09:00 første kursdag
kl. 08:30 påfølgende dager

Kurset avsluttes kl. 16:00 samtlige dager


Kurssted sentralt i Stavanger sentrum
publiseres ila. januar 2024

NB!
Siste frist for påmelding er 15. september

DELTAKERAVGIFT
kr. 15.000,-


Dette inkluderer tre dagers undervisning,  kursmateriell, forhandlingstrening med individuelle tilbakemeldinger, kursbevis, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagene.

PÅMELDING

bottom of page