KURS

FORSYNINGSFORSKRIFTEN

Innkjøpsregler i forsyningssektoren

En ny anskaffelsesprosess skal igangsettes, og du står ovenfor flere strategiske vurderinger og viktige valg knyttet til hvordan konkurransen bør og skal gjennomføres.
 

Hvordan skape den perfekte anbudskonkurransen?

Hvordan utnytte handlingsrommet som ligger i forsyningsforskriften?

Hvordan bli en attraktiv oppdragsgiver?

Hvordan foreta et korrekt valg som er til det beste for sluttbruker?

Med dette kurset får du en praktisk gjennomgang av alt du trenger å vite for å bidra til effektive anskaffelser i forsyningssektoren.

Fra behovsavklaring og utforming av kravspesifikasjon, til valg av tilbyder og oppfølging av kontrakt.

KURSINNHOLD

Kursets innhold er basert på gjeldende forskrift om offentlige anskaffelser i forsyningssektoren. Her får du nyttige tips og kompetanse for umiddelbar bruk i din arbeidshverdag.
 

SENTRALE EMNER
 

V Forsyningsforskriftens grunnleggende prinsipper
V Forskriftens virkeområde
V Unntaksbestemmelser
V Anskaffelsesprosessen iht. forsyningsforskriftens bestemmelser
 

V Planleggingsfasen

 • Hva bør man tenke på forut for en konkurranse?

 • Valg av anskaffelsesprosedyre

 • Når og hvordan kan man samarbeide i offentlig sektor?

 • Markedsdialog

 • Hva bør du spørre leverandørmarkedet om?

 • Hva er du pliktig å spørre leverandørmarkedet om?

 • Livssykluskostnader

 • Risikokartlegging

V Utforming av konkurransegrunnlaget

 • Krav

 • Tildelingskriterier

 • Hvordan skal konkurransen gjennomføres?

 • Krav til dokumentasjon

 • Kunngjøring

V Konkurransegjennomføring

 • Mottak av tilbud

 • Kvalifikasjonsvurderinger

 • Tilbudsevaluering og tildeling av kontrakt

 • Begrunnelsesplikten

 • Konkurranseavlysning

 • Erstatning

 • Innsynsbegjæring

V Kontraktsoppfølging

 • Endringer

 • Forvaltning av avtalen

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige kurs evalueres slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Kursets foreleser Kristian Jåtog Trygstad har bred erfaring med regelverket for offentlige anskaffelser, og har bistått både oppdragsgivere og leverandører ved gjennomføring av konkurranser om offentlige oppdrag. Trygstad er i dag rangert blant landets beste anskaffelsesadvokater i både nasjonale og internasjonale kåringer. Høsten 2019 ble han hentet inn som partner til advokatfirmaet Mageli.

Trygstad har i mange år vært oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), og ga i 2017 ut boken Tildeling av offentlige kontrakter. Med god retorikk og tydelig kommunikasjonsform evner Trygstad å fremstille tunge, juridiske problemstillinger på en lettfattelig og konkret måte
. Han har solid erfaring fra undervisning og er kjent som en dyktig foreleser.

Kurset byr på konkrete suksesshistorier fra virksomheter som har lykkes med å gjennomføre en god anskaffelse iht. valgte strategi.

Videre ser vi nærmere på eksempler fra norsk rettspraksis, EU- og EFTA-domstolen for å vise deg potensielle fallgruver og feil som kan unngås tidlig i anskaffelsesprosessen.

PRAKTISK INFORMASJON

KURSET PASSER FOR
alle som er involvert i offentlige anskaffelsesprosesser som reguleres av forsyningsforskriften. Her møter du innkjøpere som foretar anskaffelser knyttet til forsyningsaktivitet som  gass og varme, olje og kull, elektrisitet, drikkevann, post og transport.

Kurset er også et nyttig møtested for leverandører. Både for de som ønsker å delta i offentlige anbudsprosesser iht. forsyningsforskriften, og for andre som ønsker en oppdatert gjennomgang med nye eksempler fra rettspraksis.

 

KOMMENDE KURS 2020

TRONDHEIM  26.-27. mai
Kursted oppgis nærmere kursstart

OSLO  -kursdatoer kommer!
Scandic, St. Olavs plass 1
Oslo sentrum -
se kart her

Kurset varer fra kl. 09:00-16:00 begge dager

 

DELTAKERAVGIFT
kr. 9.990,-

Avgiften dekker to dagers undervisning, kursmateriell, eksamen, kursbevis, samt lunsj og bevertning gjennom kursdagene.
ØNSKER DU OVERNATTING?
Vi tilbyr dette som tilvalg ved påmelding.
Vår pris ved kurshotellet er kr. 1.390,- pr. døgn, inkl. frokost.

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0165 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

 • Facebook - NIMA- Utdanning
 • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863