Lær mer om livssykluskstader i offenlige anskaffelser
Anskaffelser i forsyningssektoen
Kurs i innjøp og forsyningfoskriften

KURS

FORSYNINGSFORSKRIFTEN

NIMA Utdanning lanserer kurs forsyningsforskiften
Kurs i forsynigsforskrifen

Innkjøpsregler i forsyningssektoren

Kurs i innkjøp 2020
Innkjøpskurs 2020

Nytt kurs i Oslo
21.-22. sept.

Oslo

21.-22. sept. 2021

09:00-16:00

kr.  9.990,-

Når en ny anskaffelsesprosess skal igangsettes, står ovenfor flere strategiske vurderinger og viktige valg knyttet til hvordan konkurransen bør og skal gjennomføres.
 

I dette kurset får du en praktisk gjennomgang av alt du trenger å vite for å bidra til effektive anskaffelser i forsyningssektoren. Fra behovsavklaring, til valg av tilbyder og oppfølging av kontrakt.
 

KURSET GIR DEG SVAR PÅ

Hvordan skape den perfekte anbudskonkurransen?

Hvordan utnytte handlingsrommet som ligger i forsyningsforskriften?

Hvordan bli en attraktiv oppdragsgiver?

Hvordan foreta et korrekt valg som er til det beste for sluttbruker?

KURSINNHOLD

Kursets innhold er basert på gjeldende forskrift om offentlige anskaffelser i forsyningssektoren. Her får du nyttige tips og kompetanse for umiddelbar bruk i din arbeidshverdag.
 

SENTRALE EMNER
 

V Forsyningsforskriftens grunnleggende prinsipper
V Forskriftens virkeområde
V Unntaksbestemmelser
V Anskaffelsesprosessen iht. forsyningsforskriftens bestemmelser

 

KURSET PASSER FOR
 

alle som er involvert i offentlige anskaffelsesprosesser som reguleres av forsyningsforskriften. Her møter du innkjøpere som foretar anskaffelser knyttet til forsyningsaktivitet som  gass og varme, olje og kull, elektrisitet, drikkevann, post og transport.

Kurset er også et nyttig møtested for leverandører. Både for de som ønsker å delta i offentlige anbudsprosesser iht. forsyningsforskriften, og for andre som ønsker en oppdatert gjennomgang med nye eksempler fra rettspraksis.

V Utforming av konkurransegrunnlaget

 • Krav

 • Tildelingskriterier

 • Hvordan skal konkurransen gjennomføres?

 • Krav til dokumentasjon

 • Kunngjøring

V Planleggingsfasen

 • Hva bør man tenke på forut for en konkurranse?

 • Valg av anskaffelsesprosedyre

 • Når og hvordan kan man samarbeide i offentlig sektor?

 • Markedsdialog

 • Hva bør du spørre leverandørmarkedet om?

 • Hva er du pliktig å spørre leverandørmarkedet om?

 • Livssykluskostnader

 • Risikokartlegging

V Konkurransegjennomføring

 • Mottak av tilbud

 • Kvalifikasjonsvurderinger

 • Tilbudsevaluering og tildeling av kontrakt

 • Begrunnelsesplikten

 • Konkurranseavlysning

 • Erstatning

 • Innsynsbegjæring

V Kontraktsoppfølging

 • Endringer

 • Forvaltning av avtalen

Kristian Jåtog Trygstad

Kristian er rangert som en av Norges beste anskaffelsesadvokater i både nasjonale og internasjonale kåringer. Han er også kjent som en svært dyktig foredragsholder

Foreleser Kristian Jåtog Trygstad har bred erfaring fra å bistå både  oppdragsgivere og leverandører med konkurransegjennomføring i offentlige anskaffelsesprosesser. Han er partner i advokatfirmaet Mageli, og har i mange år vært oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Kristian ga i 2017 ut boken Tildeling av offentlige kontrakter, og var i 2020 redaktør og medforfatter for boken Offentlige kontrakter - aktuelle tema.


Med god retorikk og en tydelig kommunikasjonsform evner Jåtog Trygstad å fremstille tunge, juridiske problemstillinger på en lettfattelig og konkret måte. Han underviser i flere kurs hos NIMA Utdanning, og er kjent som en dyktig foreleser.

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Kurs i Forsyningsforskriften kan enten tas som fysisk kurs over to dager, eller via nettundervisning. Du møter en dyktig foreleser med solid erfaring fra fagområdet offentlige anskaffelser.

VI GARANTERER
 

V Engasjertog dykig foredragsholder

V Levende presentasjon

V Konkrete eksempler fra virkeligheten

V Rom for å stille spørsmål

V Diskusjonsoppgaver i gruppe og plenum
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

Kurset byr på suksesshistorier fra virksomheter som har lykkes med å gjennomføre en god anskaffelse iht. valgte strategi. Gjennom konkrete eksempler fra norsk rettspraksis, EU- og EFTA-domstolen får du kjennskap til potensielle feil som kan unngås tidlig i anskaffelsesprosessen.

PRAKTISK

KOMMENDE KURS
 

KURS I OSLO

21.-22. september
kl. 09:00-16:00

 

Scandic, St. Olavs plass 1
Oslo sentrum
 

DELTAKERAVGIFT
kr. 9.990,-

Avgiften dekker undervisning, kursmateriell, kursbevis, lunsj og bevertning under kursdagene

Behov for overnatting ifb. med kurset?
Vår avtalepris ved kurshotellet er kr. 1.390,- pr. døgn, og bestilles som tilvalg ved påmelding.

NETTKURS

Ønsker du å delta på dette kurset via nettbasert undervisning?

Ta kontakt med oss på kurs@nimautdanning.no

 

Vi gjennomfører våre kurs i tråd med Regjeringens smittevernstiltak

PÅMELDING