KURS

GDPR for innkjøpere

Nettkurs
Nettkurs

15.-16. juni
20.-21. okt.

2 x halvdagskurs
2 x halvdagskurs

kr. 3.900,-
kr. 3.900,-

Begrenset ant.
Begrenset ant.


Hvordan påvirker GDPR offentlige anskaffelser,og hvordan bør personvern ivaretas av innkjøpsavdelingen underveis i anskaffelsesprosessen?

Nettopp dette ser vi nærmere på i kurset: GDPR for innkjøpere.

 

Reglene for personvern som kom i 2018 sikrer enkeltpersoners rettigheter og fører til nye plikter for norske virksomheter. Dette kan by på utfordringer for deg som er ansvarlig for innkjøp.


Vi har avholdt flere forberedende innføringskurs i GDPR, men ser at det fortsatt er mye usikkerhet mtp.  databehandling og håndtering av GDPR. Kursinnholdet er nå oppdatert med nye og konkrete eksempler på feilslåtte anskaffelser knyttet til GDPR.

KURSINNHOLD

Kurset tar for seg hvordan GDPR påvirker innkjøperens arbeidshverdag og hvordan personvernreglene må implementeres i anskaffelsesprosessen; fra behovsverifikasjon, via utforming av kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag, til evaluering, inngåelse og oppfølging av kontrakt.

KURSET PASSER FOR
behovshavere og innkjøpere av datasystemer, og er et
nyttig møtested for erfaringsutveksling. Kurset gir deg også en unik mulighet til å stille dine spørsmål direkte til en av landets ledende eksperter på kontraktshåndtering innen GDPR, teknologi og IKT.

 

KURSET GIR DEG
grundig gjennomgang av hvordan GDPR påvirker- og må implementeres i anskaffelsesprosessen. Fra behovsverifikasjon, via utforming av kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag, til evaluering, inngåelse og oppfølging av kontrakt.

Alle som deltar mottar en mal for utarbeidelse av databehandleravtale, samt praktiske råd fra en av landets fremste eksperter på området IKT, personvern og kontraktshåndtering

PROGRAM

Torsdag 16. september
kl. 09:00-16:00

 

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Kurs i IKT-Anskaffelser kan enten tas som fysisk kurs over to dager, eller via nettundervisning. Du møter en dyktig foreleser med lang fartstid fra både inngåelse og konraktsgjennomføring på IKT-området.

VI GARANTERER
 

V Engasjerte og dykige foredragsholder

V Levende presentasjon

V Konkrete eksempler fra virkeligheten

V Rom for å stille spørsmål

V Diskusjonsoppgaver i gruppe og plenum
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

Kjell Steffner

Kjell er en faglig tungvekter innen IKT og kontraktshåndtering. Han er en pedagogisk og  underholdende foreleser som byr på solid fagkunnskap, praktiske tips og gode eksempler.

I kurset, IKT-anskaffelser møter du Kjell Steffner. Han har lang erfaring som partner og advokat innen kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser, personvern og immateriell rett. Kjell trives aller best når han får jobbe med jus og teknologi, og har opparbeidet en særskilt branjseerfaring innen IKT.


Med Kjells forståelse for strategi, kunnskap om kontrakter og kjennskap til hva som pleier å gå galt, byr han i dette kurset på nyttige tips og potensielle fallruver ved inngåelse av IKT-kontrakter. Kjell har både ledet og veiledet i en rekke komplekse forhandlinger om både kjøp og salg av varer og tjenester, og er i dag partner i Lynx Advokatfirma.

Kjell har fått jobbe mye og dedikert med både kjøp og salg av programvare, konsulenttjenester og maskinvare, i tillegg til mange utviklings- og tilpasningsprosjekter. Han er kjent som en svært dyktig og inspirerende foreleser innenfor sine fagfelt, og underviser fast i IKT-kontrakter og GDPR ved NIMA Utdanning.

PRAKTISK

KOMMENDE NETTKURS
 

VÅR 2021
Tirsdag 15. juni  |  kl. 09:00-12:00
Onsdag 16. juni |  kl. 09:00-12:00

 

HØST  2021
Onsdag 20. okt.  |  kl. 12:00-15:00
Torsdag 22. okt. |  kl. 09:00-12:00

 

Deltakeravgift, kr. 3.900,-

Avgiften dekker undervisning, kursmateriell, og kursbevis.

  • 50 min. undervisning

  • 10 min. pause

  • Spørsmål kan stilles underveis

  • Begrenset antall deltakere

  • Personlig oppfølging

PÅMELDING