KURS

GDPR for innkjøpere

Nettkurs
 

22.-23. april

09:00-12:00

kr. 3.900,-

Begrenset ant.


Hvordan påvirker GDPR offentlige anskaffelser,og hvordan bør personvern ivaretas av innkjøpsavdelingen underveis i anskaffelsesprosessen?

Nettopp dette ser vi nærmere på i kurset: GDPR for innkjøpere.

 

Reglene for personvern som kom i 2018 sikrer enkeltpersoners rettigheter og fører til nye plikter for norske virksomheter. Dette kan by på utfordringer for deg som er ansvarlig for innkjøp.


Vi har avholdt flere forberedende innføringskurs i GDPR, men ser at det fortsatt er mye usikkerhet mtp.  databehandling og håndtering av GDPR. Kursinnholdet er nå oppdatert med nye og konkrete eksempler på feilslåtte anskaffelser knyttet til GDPR.

KURSINNHOLD

Kurset tar for seg hvordan GDPR påvirker innkjøperens arbeidshverdag og hvordan personvernreglene må implementeres i anskaffelsesprosessen; fra behovsverifikasjon, via utforming av kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag, til evaluering, inngåelse og oppfølging av kontrakt.

KURSET PASSER FOR
behovshavere og innkjøpere av datasystemer, og er et
nyttig møtested for erfaringsutveksling. Kurset gir deg også en unik mulighet til å stille dine spørsmål direkte til en av landets ledende eksperter på kontraktshåndtering innen GDPR, teknologi og IKT.

 

KURSET GIR DEG
grundig gjennomgang av hvordan GDPR påvirker- og må implementeres i anskaffelsesprosessen. Fra behovsverifikasjon, via utforming av kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag, til evaluering, inngåelse og oppfølging av kontrakt.

Alle som deltar mottar en mal for utarbeidelse av databehandleravtale, samt praktiske råd fra en av landets fremste eksperter på området IKT, personvern og kontraktshåndtering

PROGRAM

 • 09:00

  GDPR i et nøtteskall

  • Oppsummering av grunnleggende regler, prinsipper og begreper.

  • Kort om beste praksis.

  • Konsekvensene av personvernbrudd, bøtenivå og hva ser Datatilsynet etter?

 • 10:00

  Innebygget personvern - krav til løsning og utvikling

  • Hvilke krav må stilles til funksjonalitet og datasikkerhet?
   Forholdet til innsyn, endring og sletting

    

  • Opplæring, krav, design, koding og produksjonssetting.

  • Test av løsning med personopplysninger? Krav til testprosedyrer.

  • Personvern som standardinnstilling

 • 11:30

  LUNSJ

  • Erfaringsutveklsing med andre innkjøpere/databehandlere

  • Still dine spørsmål direkte til foreleser

 • 12:30

  Risikostyring i anskaffelsesprosessen

  • Risikoanalyse og personvernkonsekvenser

  • Risiko skal vurderes i en rekke sammenhenger. Hvilke og hvordan?

  • Når skal personvernkonsekvensutredning (DPIA)  foretas?

  • Betydningen av lovlig behandlingsgrunnlag.

  • Internkontroll og informasjonssikkerhet.

 • 13:30

  Databehandleravtaler

  • Når bør eller skal det inngås databehandleravtaler?

  • Klausuler som er nødvendig og hvilke som er vanlige.

  • Hvilke tilpasninger av virksomhetens standard databehandleravtale er bestandig nødvendig?

  • Håndtering av leverandørers databehandleravtaler.

  • Forholdet mellom hovedavtalen og databehandleravtalen.

  • Oppfølging av kontrakt og sikkerhetsrevisjon.

 • 14:30

  Personvernerklæringer

  • Når trengs personvernerklæringer og hvem skal ha dem?

  • Hva skal de inneholde?

 • 15:00

  Valg av kontrakt

  • Bør vilkårene i Statens standardavtaler endres før konkurransegrunnlaget publiseres?

  • Nødvendig med særskilte kvalifikasjonskrav og evalueringskriterier i tilknytning til personvern?

 • 15:30

  KURSAVSLUTNING

  • Rom for spørsmål

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Kurs i IKT-Anskaffelser kan enten tas som fysisk kurs over to dager, eller via nettundervisning. Du møter en dyktig foreleser med lang fartstid fra både inngåelse og konraktsgjennomføring på IKT-området.

VI GARANTERER
 

V Engasjerte og dykige foredragsholder

V Levende presentasjon

V Konkrete eksempler fra virkeligheten

V Rom for å stille spørsmål

V Diskusjonsoppgaver i gruppe og plenum
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

Kjell Steffner

Kjell er en faglig tungvekter innen IKT og kontraktshåndtering. Han er en pedagogisk og  underholdende foreleser som byr på solid fagkunnskap, praktiske tips og gode eksempler.

I kurset, IKT-anskaffelser møter du Kjell Steffner. Han har lang erfaring som partner og advokat innen kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser, personvern og immateriell rett. Kjell trives aller best når han får jobbe med jus og teknologi, og har opparbeidet en særskilt branjseerfaring innen IKT.


Med Kjells forståelse for strategi, kunnskap om kontrakter og kjennskap til hva som pleier å gå galt, byr han i dette kurset på nyttige tips og potensielle fallruver ved inngåelse av IKT-kontrakter. Kjell har både ledet og veiledet i en rekke komplekse forhandlinger om både kjøp og salg av varer og tjenester, og er i dag partner i Vaar Advokat.

Kjell har fått jobbe mye og dedikert med både kjøp og salg av programvare, konsulenttjenester og maskinvare, i tillegg til mange utviklings- og tilpasningsprosjekter. Han er kjent som en svært dyktig og inspirerende foreleser innenfor sine fagfelt, og underviser fast i IKT-kontrakter og GDPR ved NIMA Utdanning.

PRAKTISK

FYSISK KURS 
Vi avventer fysisk undervisning p.t. Neste mulighet blir, mest sannsynlig, høsten 2021.


I mellomtiden ønsker vi velkommen til nettbasert undervisning i april 2021.
 

Vi følger Regjeringens smittevernstiltak, og gjennomfører våre kurs i tråd med dette.

DELTAKERAVGIFT
Stedbasert kurs

kr. 4.500,-

Avgiften dekker undervisning, kursmateriell, kursbevis, lunsj og bevertning under kursdagene.

NETTKURS  //  VÅREN 2021
Nettundervisning gjennomføres ved to digitale forelesninger:

Torsdag 22. april  |  kl. 09:00-12:00
Fredag   23. april  |  kl. 09:00-12:00

 

 • 50 min. undervisning, etterfulgt av 15 min. pause

 • Spørsmål kan stilles via Chat-funksjon, eller muntlig

 • Begrenset antall deltakere, for personlig oppfølging

DELTAKERAVGIFT
Nettbasert kurs

kr. 3.900,-

Avgiften dekker undervisning, kursmateriell, og kursbevis.

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

 • Facebook - NIMA- Utdanning
 • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863