KURS

GDPR for innkjøpere

HVOR
Oslo

NÅR
31.03.2020

TIDSROM
09:00-15:30

DELTAKERAVGIFT
kr. 4.500,-

PÅMELDING
innen 01.03.2020


De nye reglene for personvern sikrer enkeltpersoners rettigheter og fører til nye plikter for norske virksomheter. Dette kan by på utfordringer for deg som er ansvarlig for innkjøp av datasystemer og inngåelse av sky-avtaler.


Vi har avholdt flere forberedende innføringskurs i GDPR, men ser at det fortsatt er mye usikkerhet mtp.  databehandling og håndtering av GDPR. Vi har defor oppdatert kurspakken med nye og konkrete eksempler på feilslåtte anskaffelser knyttet til GDPR.

​The General Data Protection Regulation (GDPR) er nå norsk lov.
Hvordan har dette påvirket norske anskaffelser så langt?

Med dette kurset blir innkjøpsavdelingen oppdatert på hvordan GDPR må hensyntas i fremtidige anskaffelsesprosesser.


 

KURSINNHOLD

Kurs i GDPR for innkjøpere tar for seg hvordan GDPR påvirker innkjøperens arbeidshverdag og hvordan personvernreglene må implementeres i anskaffelsesprosessen.

Fra behovsverifikasjon, via utforming av kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag, til evaluering, inngåelse og oppfølging av kontrakt.

Alle som deltar mottar en mal for utarbeidelse av databehandleravtale, samt praktiske råd fra en av landets fremste eksperter på området IKT, personvern og kontraktshåndtering

PROGRAM

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.


Ved dette kurset møter du Kjell Steffner som er en av Norges ledende advokater innen IKT-anskaffelser. Steffner har lang erfaring som partner og advokat innen kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser og personvern. Med en særskilt bransjeerfaring innen IKT. 

Med solid forståelse- og sterk interesse for  teknologi, prosjektmetodikk og strategi, åpnet han et nytt advokatkontor i Oslo høsten 2018. 1. desember åpnet han dørene til morgendagens advokatfirma, Hill & Co hvor han i dag innehar rollen som Managing Partner.

Steffner har ledet en rekke større forhandlinger og anskaffelsesprosesser på vegne av klienter fra både privat næringsliv og offentlg sektor.

Steffner er kjent som en svært dyktig og inspirerende foreleser innen sine fagfelt, og ser frem til å gi deg en solid kompetanseheving innen GDPR og anskaffelser.

PRAKTISK INFORMASJON

KURSET ER RETTET MOT behovshavere og innkjøpere av datasystemer, og er et nyttig møtested for erfaringsutveksling. Kurset gir deg også en unik mulighet til å stille dine spørsmål direkte til en av landets ledende eksperter på kontraktshåndtering innen GDPR, teknologi og IKT.

KURSET GIR DEG en kortfattet innføring i den nye personvernforordningen (GDPR), men hovedvekten vil ligge på hvordan GDPR påvirker og må implementeres i anskaffelsesprosessen. Fra behovsverifikasjon, via utforming av kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag, til evaluering, inngåelse og oppfølging av kontrakt. Deltakelse på kurset gir deg også tilgang til en mal for  utarebidelse av databehandleravtale i din organisasjon. 


 

KOMMENDE KURS
Tirsdag 31. mars 2020
Kurset varer fra kl. 09:00-15:30


KURSSTED
Scandic, St. Olavs plass
se kart her

 

DELTAKERAVGIFT
kr. 4.500,-
Inkl. undervisningsmateriell, mal for databehandleravtale, lunsj og bevertning gjennom kursdagen.

SPØRSMÅL?
tlf. 480 68 863
kurs@nimautdanning.no

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Pilestredet 33A
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863