KURS

GDPR for innkjøpere

HVOR
Oslo

NÅR
31.03.2020

TIDSROM
09:00-15:30

DELTAKERAVGIFT
kr. 4.500,-

PÅMELDING
innen 01.03.2020


De nye reglene for personvern sikrer enkeltpersoners rettigheter og fører til nye plikter for norske virksomheter. Dette kan by på utfordringer for deg som er ansvarlig for innkjøp av datasystemer og inngåelse av sky-avtaler.


Vi har avholdt flere forberedende innføringskurs i GDPR, men ser at det fortsatt er mye usikkerhet mtp.  databehandling og håndtering av GDPR. Vi har defor oppdatert kurspakken med nye og konkrete eksempler på feilslåtte anskaffelser knyttet til GDPR.

​The General Data Protection Regulation (GDPR) er nå norsk lov.
Hvordan har dette påvirket norske anskaffelser så langt?

Med dette kurset blir innkjøpsavdelingen oppdatert på hvordan GDPR må hensyntas i fremtidige anskaffelsesprosesser.


 

KURSINNHOLD

Kurs i GDPR for innkjøpere tar for seg hvordan GDPR påvirker innkjøperens arbeidshverdag og hvordan personvernreglene må implementeres i anskaffelsesprosessen.

Fra behovsverifikasjon, via utforming av kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag, til evaluering, inngåelse og oppfølging av kontrakt.

Alle som deltar mottar en mal for utarbeidelse av databehandleravtale, samt praktiske råd fra en av landets fremste eksperter på området IKT, personvern og kontraktshåndtering

PROGRAM

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.


I kurset, GDPR for innkjøpere, møter du Kjell Steffner. Han har lang erfaring som partner og advokat innen kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser, personvern og immateriell rett. Kjell trives aller best når han får jobbe med teknologi og jus, dette gjør han i dag som partner i advokatfirmaet Vaar Advokat.


Med Kjells bransjeerfaring, forståelse for strategi, kunnskap om kontrakter og kjennskap til hva som pleier å gå galt, byr han i dette kurset på nyttige tips og oppdaterte eksempler på korrekt implementering av GDPR i anskaffelsesprosessen.

Kjell har både ledet og veiledet i en rekke komplekse forhandlinger om personvern. knyttet til kjøp og salg av varer og tjenester, og er kjent som
en dyktig og inspirerende foreleser innenfor sine fagfelt. Han underviser fast i IKT-kontrakter, GDPR og SSA ved NIMA Utdanning.

PRAKTISK INFORMASJON

KURSET ER RETTET MOT behovshavere og innkjøpere av datasystemer, og er et nyttig møtested for erfaringsutveksling. Kurset gir deg også en unik mulighet til å stille dine spørsmål direkte til en av landets ledende eksperter på kontraktshåndtering innen GDPR, teknologi og IKT.

KURSET GIR DEG en kortfattet innføring i den nye personvernforordningen (GDPR), men hovedvekten vil ligge på hvordan GDPR påvirker og må implementeres i anskaffelsesprosessen. Fra behovsverifikasjon, via utforming av kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag, til evaluering, inngåelse og oppfølging av kontrakt. Deltakelse på kurset gir deg også tilgang til en mal for  utarebidelse av databehandleravtale i din organisasjon. 


 

KOMMENDE KURS
Tirsdag 31. mars 2020
Kurset varer fra kl. 09:00-15:30


KURSSTED
Scandic, St. Olavs plass
se kart her

 

DELTAKERAVGIFT
kr. 4.500,-
Inkl. undervisningsmateriell, mal for databehandleravtale, lunsj og bevertning gjennom kursdagen.

SPØRSMÅL?
tlf. 480 68 863
kurs@nimautdanning.no

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0165 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863