top of page

KURS

GDPR for innkjøpere

Velg mellom nettkurs og fysisk undervising

Velkommen til et kurs som tar for seg hvordan GDPR påvirker innkjøperens arbeidshverdag og hvordan personvernreglene må implementeres i anskaffelsesprosessen; fra behovsverifikasjon, via utforming av kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag, til evaluering, inngåelse og oppfølging av kontrakt.

Kurset byr på en grundig gjennomgang av hvordan GDPR påvirker- og må implementeres i anskaffelsesprosessen. Fra behovsverifikasjon, via utforming av kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag, til evaluering, inngåelse og oppfølging av kontrakt.

KURSINNHOLD

GDPR i et nøtteskall
 

 • Oppsummering av grunnleggende regler

 • Prinsipper og begreper.

 • Kort om beste praksis.

 • Konsekvensene av personvernbrudd,

 • Bøtenivå og hva ser Datatilsynet etter?

Risikostyring i anskaffelsesprosessen
 

 • Risikoanalyse og personvernkonsekvenser

 • Hvordan vurdere risiko i ulike sammenhenger

 • Når skal personvernkonsekvensutredning (DPIA)  foretas?

 • Betydningen av lovlig behandlingsgrunnlag.

 • Internkontroll og informasjonssikkerhet.

Personvernerklæring
 

 • Når trengs personvernerklæringer

 • Hvem skal ha dem?

 • Hva skal de inneholde?

Innebygget personvern
- krav til løsning og utvikling

 

 • Hvilke krav må stilles til funksjonalitet og datasikkerhet?

 • Forholdet til innsyn, endring og sletting

 • Opplæring, krav, design, koding og produksjonssetting.

 • Test av løsning med personopplysninger

 • Krav til testprosedyrer.

 • Personvern som standardinnstilling

Databehandleravtaler
 

 • Når bør eller skal det inngås databehandleravtaler?

 • Klausuler som er nødvendig og hvilke som er vanlige.

 • Hvilke tilpasninger av virksomhetens standard databehandleravtale er bestandig nødvendig?

 • Håndtering av leverandørers databehandleravtaler.

 • Forholdet mellom hovedavtalen og databehandleravtalen.

 • Oppfølging av kontrakt og sikkerhetsrevisjon.

Valg av kontrakt
 

 • Bør vilkårene i Statens standardavtaler endres før konkurransegrunnlaget publiseres?

 • Nødvendig med særskilte kvalifikasjonskrav og evalueringskriterier i tilknytning til personvern?

Kjell Steffner.jpg

Kjell Steffner

Kjell er en faglig tungvekter innen IKT og kontraktshåndtering. Han er en pedagogisk og  underholdende foreleser som byr på solid fagkunnskap, praktiske tips og gode eksempler.

I dette kurset møter du Kjell Steffner. Han har lang erfaring som partner og advokat innen kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser, personvern og immateriell rett. Kjell trives aller best når han får jobbe med jus og teknologi, og har opparbeidet en særskilt branjseerfaring innen IKT og personvern.


Med Kjells forståelse for strategi, kunnskap om kontrakter og kjennskap til hva som pleier å gå galt, byr han i dette kurset på nyttige tips og potensielle fallruver ved inngåelse av IKT-kontrakter. Kjell har både ledet og veiledet i en rekke komplekse forhandlinger om både kjøp og salg av varer og tjenester, og er i dag partner i advokatfirmaet Nordia Law.

Kjell har fått jobbe mye og dedikert med personvernrelaterte problemstillinger, kjøp og salg av programvare, konsulenttjenester og maskinvare, i tillegg til mange utviklings- og tilpasningsprosjekter. Han er kjent som en svært dyktig og inspirerende foreleser innenfor sine fagfelt, og underviser fast i IKT-kontrakter og GDPR ved NIMA Utdanning.

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.
 

KOMMENDE KURS

NETTKURS | 10.-11. sept.
Tirsdag 10.09. | kl. 09:00-12:00
Onsdag 11.09. | kl. 09:00-12:00

 • 2 digitale forelesninger

 • 50 min. undervisning

 • 10 min. pause

 • Spørsmål kan stilles underveis

 • Begrenset antall deltakere

 • Personlig oppfølging

OSLO  | 14. november
Undervisningen varer fra 09:00-16:00

Kurssted: Christiania Qvartalet Møtesenter
Grev Wedels plass 7, Oslo sentrum - se kart her

DELTAKERAVGIFT   |  kr. 5.500,-
Avgiften dekker undervisning, kursmateriell og kursbevis, lunsj og bevertning ved fysiske kurs.

KURSET PASSER FOR
behovshavere og innkjøpere av datasystemer, og er et nyttig møtested for erfaringsutveksling. Kurset gir deg også en unik mulighet til å stille dine spørsmål direkte til en av landets ledende eksperter på kontraktshåndtering innen GDPR, teknologi og IKT.
 

bottom of page