top of page

KURS

Innkjøpsanalyser & kategoristyring

I dette kurset lærer du mer om hvordan ulike typer innkjøpsanalyser gir en helhetlig oversikt over innkjøpene som foretas din virksomhet.

Kurset retter fokus mot hvordan man gjennom analyse danner et faktabasert grunnlag for det videre arbeidet med å dele deres innkjøp inn i kategorier, og vi ser nærmere på hvordan strategisk kategoristyring bidrar til kostnadsreduksjon og forbedret struktur i deres innkjøpsprosesser.

KURSINNHOLD

Hva kjøper dere inn, og hvilke leverandører kjøper dere fra?
Hvor mye kjøper dere for, og hvem foretar de ulike innkjøpene?
Hvilke erfaringer innear innkjøpsavdelingen i dag?
Hvilke forventninger og holdninger eksisterer?

Videreutvikling og forbedring av deres innkjøp krever solide analyser av fakta og historiske tall, men også konkrete erfaringer fra de som berøres av anskaffelsen/sluttbrukere og andre involverte.

MÅLET MED KURSET
er å hjelpe deg og din innkjøpsavdeling på veien mot økt verdiskaping, gjennom strategisk kategoristyring av deres innkjøp. Kategoribaserte innkjøp bidrar til økt grad av standardiserte innkjøp og dermed reduserte kostnader.

KURSET TAR FOR SEG HVORDAN MAN
V  Innhenter spenddata
V  Utvikler kategori-strategier
V  Utfører verdiskapende innkjøp ht. valgte strategi
V  Henter ut effekter av innkjøpsarbeidet


EMNEOVERSIKT, DAG 1
Spendanalyse
V  Modenhetsanalyse
Leverandørmarkedsanalyse
Transaksjonskostnadsanalyse

EMNEOVERSIKT, DAG 2
V  Strategisk innkjøpsanalyse
Kategorisering
Kategoriutvikling
V  Organisering og involvering
Måling og oppfølging  

KURSET PASSER FOR
erfarne innkjøpere i både privat næringsliv og  offentlig sektor, men er også velegnet for andre som inngår i et kategoriteam.

Uansett om dere er  godt i gang med kategoristyrte innkjøp av varer og tjenester, eller ønsker å legge om til kategoribaserte innkjøp, vil det være mange nyttige tips å hente i dette kurset.

FRIVILLIG EKSAMEN
kan avlegges ved hjemmeoppgave i etterkant av kurset, for deg som ønsker å teste egne ferdigheter.

UNDERVISNING

Kurset går over to dager, og du møter her en dyktig foreleser med lang fartstid fra både ledelse og rådgivning innen strategisk innkjøp.

Anders undeviser ved sertifisering i offentlige askfelser.

Anders W. Skumsnes

Anders er en innkjøpsfaglig tungvekter med erfaring fra strategiske og operative anskaffelser, i både offentlig sektor og privat næringsliv.

Kursets foreleser er Anders Wiland Skumsnes. Han har bakgrunn fra økonomistudier, med spesialisering innen logistikk, og har siden 1995 opparbeidet bred arbeidserfaring fra innkjøp og offentlige anskaffelser.

Anders har flere lederstillinger knyttet til innkjøp og anskaffelser på sin CV, fra blant annet Helse Sør-Øst, Difi/Statens Innkjøpssenter og Forsvaret.Med et brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Anders kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering. Han har som konsulent bistått både offentlige og privateide virksomheter med å utvikle innkjøpsstrategier med etterfølgende gevinstrealisering.

 

Med brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Anders kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering.

Anders setter seg raskt inn i
nye problemstillinger og er flink til å formidle sin kunnskap. Både ovenfor nyansatte og erfarne innkjøpere.

Kurset byr på praktisk undervisning, konkrete eksempler, rom for å stille spørsmål og diskusjonsoppgaver. Våre forelesere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse.

PRAKTISK

KURS I OSLO
23.-24. november 2022

kl. 09:00-16:00 begge dager

KURSSTED
Christiania Qvartalet møtesenter
Grev Vedels Plass, Oslo sentrum
se kart her

DELTAKERAVGIFT
kr. 9.990,-

Avgiften dekker to dagers undervisning, kursmateriell, eksamen, kursbevis, samt lunsj og bevertning gjennom kursdagene.

OVERNATTING?

Vi har avtale med Clarion Collection Hotel Bastion som ligger en kort spasertur fra kursstedet. Prisen pr. døgn er kr. 1.760, inkl. frokost.

PÅMELDING

bottom of page