KURS

Innkjøpsanalyser & kategoristyring

Oslo sentrum

05.-06.mai. 2020

Påmeldingsfrist: 5. april

Lær mer om hvordan innkjøpsanalyser og kategoristyring bidrar til helhetlig oversikt, kostnadsreduksjon og forbedret struktur i deres anskaffelsesprosesser?

Hva kjøper dere inn?
Hvilke leverandører kjøper dere fra?
Hvor mye kjøper dere for?
Hvem i virksomheten som foretar de ulike innkjøpene?
Hvilke erfaringer innear innkjøpsavdelingen hittil?

Og ikke minst, hvilke forventninger og holdninger eksisterer?

Dette kurset gir deg innblikk i nyttige metoder som besvarer spørsmålene over, og gir deg et faktabasert grunnlag for å dele deres innkjøp inn i kategorier.
 

KURSINNHOLD

Videreutvikling og forbedring av deres innkjøp krever solide analyser av fakta og historiske tall, men også konkrete erfaringer fra de som berøres av anskaffelsen/sluttbrukere og andre involverte.

Ved å innhente spenddata og informasjon om virksomhetens innkjøp, får man en helhetlig innsikt som danner grunnlag for å gruppere innkjøpene i ulike kategorier.

KURSET TAR FOR SEG HVORDAN MAN
V  Innhenter spenddata
V  Utvikler kategori-strategier
V  Utfører verdiskapende innkjøp ht. valgte strategi
V  Henter ut effekter av innkjøpsarbeidet


 

MÅLET MED KURSET er å bidra til å gjøre deg og din innkjøpsavdeling til viktige bidragsytere for økt verdiskaping, gjennom strategisk kategoristyring av deres innkjøp. Kategoribaserte innkjøp bidrar til økt grad av standardiserte innkjøp og reduserte kostnader.

EMNEOVERSIKT, DAG 1
Spendanalyse
V  Modenhetsanalyse
Leverandørmarkedsanalyse
Transaksjonskostnadsanalyse

EMNEOVERSIKT, DAG 2
V  Strategisk innkjøpsanalyse
Kategorisering
Kategoriutvikling
V  Organisering og involvering
Måling og oppfølging  

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs, slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Foreleser i dette kurset er Anders W. Skumsnes. Han har mangeårig erfaring fra innkjøp og logistikk i både privat og offentlig sektor,og har flere lederstillinger knyttet til innkjøp og anskaffelser på sin CV, blant annet fra Helse Sør-Øst, Difi/Statens Innkjøpssenter og Forsvaret.

Med brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Skumsnes kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering. Han har, som konsluent, bistått både offentlige og privateide virksomheter med å innføre kategoristrategier og hente ut effekten av disse.


Som foreleser oppleves Skumsnes som en innkjøpsfaglig tungvekter med god formidlingsevne. Han underviser i alt fra grunnleggende til strategiske innkjøpskurs ved NIMA Utdanning, og mottar gode tilbakemeldinger fra både nyansatte innkjøpere og erfarne ledere.

PRAKTISK INFORMASJON

KURSET PASSER FOR innkjøpere i både privat- og offentlig sektor, men er også velegnet for ledere og andre som inngår i et kategoriteam.

Kurset passer for erfarne innkjøpere som allerede er i gang med kategoristyring, og fungerer godt for innkjøpsavdelinger som ønsker å legge om til

kategoribaserte innkjøp av varer og tjenester.

DU LÆRER  hvordan man, ved hjelp av analyser, kategoriserer innkjøp og bidrar til verdiskaping i organisasjonen.


FRIVILLIG EKSAMEN
kan avlegges ved hjemmeoppgave i etterkant av kurset, -for deg som ønsker å teste egne ferdigheter.

KOMMENDE KURS I OSLO
05.-06. mai 2020

Kurset varer fra kl. 09:00-16:00 begge dager

KURSSTED
Scandic, St. Olavs plass 1
Oslo sentrum - se kart her

DELTAKERAVGIFT
kr. 12.500,-

Avgiften dekker to dagers undervisning, kursmateriell, eksamen, kursbevis, samt lunsj og bevertning gjennom kursdagene.

ØNSKER DU OVERNATTING?
Vi tilbyr dette som tilvalg ved påmelding.
Vår pris ved kurshotellet er kr. 1.390,- pr. døgn, inkl. frokos
t.

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863