top of page
DIALOG 2014 010_edited.jpg

KURS

Kommunikasjon i kontraktsoppfølgingsfasen

Oslo og Bergen 2024

Ønsker du nyttige tips til smidig kommunkasjon og samspill i kontraktsoppfølgingsfasen?

Det er dessverre ikke alle kontraktsperioder som forløper like knirkefritt, og med dette dagskurset lærer du effektive metoder for profesjonell håndtering av uenigheter og vanskelige problemstillinger som kan oppstå underveis i en leverandørrelasjon.
 

Kurset byr på et overordnet innblikk i forhandlingsteknikk, og du lærer mer om hvordan strategisk kommunikasjon kan bidar til god kontraktsforvaltning.

SENTRALE EMNER

Grunnleggende tips til forhandling i kontraktsoppfølgingsfasen
V  Uenigheter, som mulighet og drivkraft

Alternative metoder for å løse uenigheter
To praktiske kommunikasjonsmodeller
Hvordan besvare innvendinger, motstand og kritikk
Hvordan håndtere urimelige krav og større uenigheter
Kort om konflikthåndtering
Taktiske og praktiske verktøy for bruk i møter, samtaler og forhandlinger
 

Hvis vi velger å forhandle

  • Suksesskriterier i forhandlinger

  • Utdypning av suksesskrieterier

  • Forhandlingsmøtets faser og oppgaver
     

Erfaringslæring sammen med leverandør
Handlingsplan for individ og organisasjon

 

KURSET PASSER FOR
Innkjøpere i både offentlig- og privat sektor som ønsker å lære mer om god kontraktsforvaltning og hvordan lykkes med strategisk kommunikasjon i leverandørrelasjoner.

DU LÆRER
Strategiske kommunikasjonsmetoder for smidig samspill med deres leverandører.

KURSET GIR DEG
Nyttige verktøy for bruk i innkjøpsprosessen. Gjennom praktiske øvelser og eksempler vil du sitte igjen med en individuell og personlig handlingsplan med konkrete tips tilpasset til deg og din virksomhet

Birger Landmark.jpg

Birger Landmark

 Med en unik evne til å skape dynamikk og engasjement gjennom hele kursdagen, lover vi at du ikke kommer til å kjede deg underveis.

Kursets foreleser Birger Landmark er utdannet Siviløkonom og Diplom Eksportøkonom. Han har solid erfaring fra salg og markedsføring fra flere store selskaper, og har de siste 25 årene jobbet med undervisning og praktisk salgs- og forhandlingstrening.

Birger har undervist ved flere høyskoler og blant annet vært tilknyttet Handelshøyskolen BI som Høyskolelektor. Siden 1992 har han gjennomført et stort antall kurs og opplæringsprosesser i både privat næringsliv og offentlig sektor, bla. i regi av NIMA Utdanning.

Birger har vært kåret til årets foreleser ved BI og er tidligere Norgesmester i debatt. Nå ser han frem til å inspirere deg som ønsker å komme i gang med forhandlinger.


 

Forhandlingsteknikk_edited.jpg

KOMMENDE KURS
 

BERGEN  |  28. mai
Kurssted i Bergen sentrum oppgis innen 01. mai 2024

OSLO |  04. juni

OSLO | 28. november


Kurssted i Oslo: Christiania Qvartalet Møtesenter

Grev Wedels plass 7, Oslo sentrum - se kart her


 

DELTAKERAVGIFT | kr. 5.500,-
Avgiften dekker fem timers undervisning, lunsj og bevertning underveis i kurset, digitalt undervisningsmateriell og kursbevis.

Kursdagen varer fra 09:00-16:00

bottom of page