top of page

KURS I LEAN

Six Sigma

Er du klar over hvor hvor stor del av arbeidstiden i din organisasjon som ikke er verdiskapende?

Vil du lære effektive metoder for å avdekke tidstyver og omfang av svinn på din arbeidsplass?

Trenger du inspirasjon til å komme i gang med forbedringsprosesser innen innkjøp eller logistikk?

Vårt kurs i lean hjelper deg å få oversikt over flaskehalser som bidrar til svinn og dødtid. Kurset tar for seg praktiske forbedringsverktøy og hvordan du benytter disse til å ta faktabaserte avgjørelser.

Du lærer å gjennomføre konkrete prosessforbedringer i henhold til Lean og Six Sigma-metodikk.
Kurset avsluttes med en frivillig 30-minutters eksamen som leder til den internasjonale sertifiseringen:

Lean Six Sigma
Gult belte

KURSINNHOLD

KURSET TAR FOR SEG

V  Forbedringsmetodikk og historikk

Prioritering av forbedringsprosjekter

Forbedringsmetoder for verdikjeden

Forberedelser og gjennomføring

Dokumentasjon og oppfølging av forbedringer
Visuell styring

Praktiske verktøy og anvendelsen av disse

A3 Prosjektcharter

DU LÆRER


Effektiv problemløsing ved hjelp av Lean
Hvordan andre har lykkes med Lean
Utvikling av konkrete punkter for forbedring
Å bidra til forbedringsprosjekter
Å fylle rollen som medlem i et Lean-team

Gjennomføring av mindre prosessforbedringer

Å bidra som fagekspert i forbedringsprosjekter
Å legge grunnlag for faktabaserte avgjørelser

Lean er opprinnelig en japansk forbedringsfilosofi som har spredt seg fra Toyota og bil-industrien, til andre bransjer i både privat næringsliv og offentlig sektor. Lean - Six Sigma er i dag verdens mest brukte forbedringsmetodikk. Viktige stikkord er: måle, analysere, forbedre og kontrollere.

Det er ikke uvanlig at 40-50 % av arbeidstiden i logistikk- og innkjøpsfunksjonen ikke er verdiskapende. Lean er en god fremgangsmåte for deg som vil jobbe smartere og fjerne sløsing. Alt fra produksjonsbedrifter og tjenesteleverandører, til statlige og kommunale etater kan vise til kostnadskutt og sterke resultater etter å ha implementert Lean. Lær av deres suksess med vårt kurs i LEAN.


 

UNDERVISNING

Undervisningen er praktisk rettet og byr på både spill og gruppeoppgaver for effektiv læring. Våre foredragsholdere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse og solid kompetanseheving.

Arve Gøperød.png

Kursets foreleser, Arve Gøperød startet sin logistikk-karriere i Forsvaret, FN/NATO, og har deretter jobbet operativt med logistikk i byggevare-, dagligvare og elektrobransjen. Gjennom ulike lederroller fra bla. Ringnes og Optimera/Monter har han ledet flere vellykkede forbedringsprosjekt knyttet til optimalisering av hele verdikjeden.

Arve har har de siste årene jobbet med strategisk rådgivning innen logistikk og spesialisert seg innen netthandel. Som partner og konsulent i Lean Logistikk, jobber han til daglig med analyse, oppstart og gjennomføring av forebedringstiltak for en rekke bedrifter. Han innehar en en solid kjernekompetanse innen optimalisering av vareflyt.

Arve er inspirerende å høre på, og deler raust av egne erfaringer og konkrete eksempler fra vellykkede prosjekter.  Han mottar svært gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere, og vi kan garantere deg engasjert foreleser, levende presentasjon og rom for å stille spørsmål.

PRAKTISK INFO

KURS I LEAN PASSER FOR
medarbeidere på alle nivåer som ønsker å lære mer om grunnleggende LEAN, med praktisk vinkling på Logistikk-, og Innkjøpsprosesser.

EKSAMEN & SERTIFISERING
Kurset avsluttes med en 30-minutters skriftlig eksamen. Bestått eksamen gir deg gult belte i Six Sigma som er en internasjonal sertifisering.

KOMMENDE KURS

03.-04. nov. 2020


Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager, og avholdes ved Scandic Hotel på St. Olavs plass 1.

DELTAKERAVGIFT, kr. 9.990,-
Dette dekker to dagers undervisning, kursmateriell, eksamen, kursbevis og gult belte-sertifisering, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagene.


OVERNATTING?
Vi ordner gjerne med rom ved vårt kurshotell.
Kr. 1.390,-  pr. døgn, inkl. frokost

Kryss av for overnatting ved påmelding.

Gult belte i LEAN gjør deg til en
sterkere bidragsyter i kommende forbedringsprosesser.

PÅMELDING

bottom of page