KURS

LEVERANDØRUTVIKLING

Strategisk arbeid knyttet til leverandørmarkedet er et viktig bidrag for å sikre tilgang til de ressursene man er avhengig av. Både på kort og lang sikt.

Dette innebærer både utvikling av kunnskap  om leverandørmarkedet og utvikling av virkemidler som påvirker leverandørenes strategivalg.

 

Kurs i leverandørutvikling gir deg kompetanse om om hvordan innkjøpsavdelingen kan bidra til å utvikle leverandørene.
 

EFFEKTIV
ETTERUTDANNING

-for deg som jobber med innkjøp

EMNEOVERSIKT

KURSET TAR FOR SEG
 

Leverandørmarkedsanalyser
Leverandørenes verdikjeder
Forståelse for kostnadsdrivere
Påvirkningsmuligheter i leverandørmarkedet
V  Roller i leverandørkjeden
V  Markedsdynamikk
Planer og aktiviteter for leverandørutvikling

KURSET PASSER FOR DEG som allerede har noe kjennskap til innkjøps- og anskaffelsesprosesser.

KURSET GJENNOMFØRES OVER
én undervisningsdag.

FRIVILLIG EKSAMEN kan avlegges ved innleveringsoppgave i etterkant av kurset

 

UNDERVISNING

Praktisk undervisning gis av en erfaren økonom med lang fartstid fra innkjøpsledelse av både privat næringsliv og offentlig sektor.

Våre forelesere evalueres jevnlig, og vi kan med dette kurset garanterere en levende presentasjon med rom for faglig diskusjon og spørsmål.

VI GARANTERER
 

V Engasjert og dykig foredragsholder

V Levende presentasjon

V Konkrete eksempler fra virkeligheten

V Rom for spørsmål

V Diskusjonsoppgaver
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

Sverre Svensen

Sverre har innkjøpsfaglig ledererfaring fra både privat næringsliv og offentlig sektor. Han brenner for effektive innkjøpsprosesser, og er kjent som en engasjerende foreleser innen sine fagfelt.

Kursets foreleser, Sverre Svensen, har solid erfaring fra strategisk innkjøpsledelse i både privat næringsliv og offentlig sektor. Sverres utdanning består av en master i internasjonal ledelse fra MIIS i California, og en bachelor i økonomi fra BI. Sverre har alltid vært engasjert i innkjøpsfunksjonens handlingsrom og hvordan man, ved hjelp av strategiske grep, reduserer kostnader og bidrar til resultatoppnåelse for hele virksomheten.

 

I perioden 1997-2011 var han innkjøpsdirektør i diverse Telenoreide selskaper. Han har hatt lignende stillinger i Norsk Hydro, Kjedehuset, Opplysningen AS og Coca Cola. I tillegg har han erfaring som seksjonssjef fra både Skatteetatem og NAV, innen hhv. anskaffelser og leverandørstyring. Sverre har ledet Statens Innkjøpssenter og hatt oppdrag for Fjellinjen. I dag jobber han som avdelingssjef innen innkjøp i Forsvarets Logistikkorganisasjon.

Sverre har en engasjerende tone i sin presentasjonsform. I tillegg til lang fartstid som foreleser ved NIMA Utdanning, har han også bakgrunn fra undervisning ved Handelshøyskolen BI.

PRAKTISK INFORMASJON

KOMMENDE KURS

OSLO
Tirsdag 4. mai 2021

Kurset varer fra kl. 09:00-16:00

Kursene i Oslo avholdes ved
Scandic Hotell, St.Olavs plass 1
se kart her


 

DELTAKERAVGIFT
kr. 4.500,-

Avgiften dekker en dags undervisning, nødvendig kursmateriell, eksamen og kursbevis, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagen.

Vi garanterer romslige lokaler og at vi overholder alle retningslinjer mtp. spredning av Covid 19-viruset.

PÅMELDING