KURS

LEVERANDØRUTVIKLING

Strategisk arbeid knyttet til leverandørmarkedet er et viktig bidrag for å sikre tilgang til de ressursene man er avhengig av. Både på kort og lang sikt.

Dette innebærer både utvikling av kunnskap  om leverandørmarkedet og utvikling av virkemidler som påvirker leverandørenes strategivalg.

 

Kurs i leverandørutvikling gir deg kompetanse om om hvordan innkjøpsavdelingen kan bidra til å utvikle leverandørene.
 

EFFEKTIV
ETTERUTDANNING

-for deg som jobber med innkjøp

EMNEOVERSIKT

KURSET TAR FOR SEG
 

Leverandørmarkedsanalyser
Leverandørenes verdikjeder
Forståelse for kostnadsdrivere
Påvirkningsmuligheter i leverandørmarkedet
V  Roller i leverandørkjeden
V  Markedsdynamikk
Planer og aktiviteter for leverandørutvikling

KURSET PASSER FOR DEG som allerede har noe kjennskap til innkjøps- og anskaffelsesprosesser.

KURSET GJENNOMFØRES OVER
én undervisningsdag.

FRIVILLIG EKSAMEN kan avlegges ved innleveringsoppgave i etterkant av kurset
 

UNDERVISNING

Praktisk undervisning gis av en erfaren økonom med lang fartstid fra innkjøpsledelse i både privat næringsliv og offentlig sektor. Våre forelesere evalueres jevnlig, og vi kan med dette kurset garantere deg en levende presentasjon med rom for faglig diskusjon og spørsmål.

I tillegg til ny læring og kompetanseheving, er kurset et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling og nettverksbygging med andre i tilsvarende posisjon.

Kursets foreleser, Sverre Svensen har solid erfaring som strategisk innkjøpsleder fra både privat næringsliv og offentlig sektor. Sverre har alltid vært engasjert i innkjøpsfunksjonens handlingsrom og hvordan man, ved hjelp av strategiske grep og endringsledelse, reduserer kostnader og bidrar til resultatoppnåelse for hele virksomheten.

 

I perioden 1997-2011 var han innkjøpsdirektør i diverse Telenoreide selskaper. Han har hatt lignende stillinger i Norsk Hydro, Kjedehuset, Opplysningen AS og Coca Cola. I tillegg har han erfaring som seksjonssjef fra både Skatteetatem og NAV, innen hhv. anskaffelser og leverandørstyring. Sverre har ledet Statens Innkjøpssenter, og jobber i dag som konsulent innen innkjøp/anskaffelser.

Sverre er en kjent som en engasjert foredragsholder innen innkjøpsrelaterte emner. I tillegg til fartstid som foreleser ved NIMA Utdanning, har han også bakgrunn fra undervisning ved Handelshøyskolen BI.

PRAKTISK INFORMASJON

KOMMENDE KURS

OSLO
Mandag 16. mars 2020

Kurset varer fra kl. 09:00-15:30

Kursene i Oslo avholdes ved
Scandic Hotell, St.Olavs plass 1
se kart her


 

DELTAKERAVGIFT
kr. 4.500,-

Avgiften dekker en dags undervisning, nødvendig kursmateriell, eksamen og kursbevis, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagen.

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863