Velkommen til kurs i

IKT-ANSKAFFELSER

EMNEOVERSIKT

IKT-ANSKAFFELSER kan variere fra enkel, standardisert behovsdekning til omfattende og komplekse behov for nye styringssystemer som inkluderer anskaffelse av både hardware og software. Slike anskaffelser har direkte innvirkning på virksomhetens drift og utvikling.


KURSET GIR DEG nødevdnig kompetanse som kreves for å redusere unødvendige kostnader knyttet til IKT. Du får en gjennomgang av ulike kontraktstyper som normalt benyttes innen IKT-området. Videre lærer  du å sikre leveransen som er bestilt i hht. service og kvalitet for kontraktens levetid.

 

KURSET TAR FOR SEG

IKT-områdets utvikling og betydning

Hvordan påvirker GDPR offentlige anskaffelser?
Utforming av kontrakter
V  Hvordan stille krav ved IKT-kontrakter?
V  Hvordan evaluere IKT-leverandører?

Skytjenestekjøp

Anskaffelse av kompetanse/datakonsulenter

Endringer/tilpasning av programvare

Vedlikehold av programvare og utstyr

Driftstjenester

V   Oppfølging av kontraktene

Kurset passer for innkjøpere og ledere innen IKT-området, fra både privat- og offentlig sektor.

 

Oslo, fysisk samling
Nettkurs

27.-28. okt. 2020
17.-25. nov. 2020

Heldagskurs   x 2
Halvdagskurs x 4

 

kr. 12.500,-
kr.  9.990,-

Begrenset
ant. plasser

 IKT-området utvikles hyppig og er ofte komplekst å orientere seg i for innkjøpsavdelingen. Mange spørsmål og usikkerhet kan reise seg ved inngåelse av IKT-kontrakter, og det finnes nok av eksempler på at feilkjøp innen IKT kan bli en kostbar efaring.

I dette kurset, samlet en rekke aktuelle problemstillinger som vil hjelpe deg å unngå feil og mangler ved deres fremtidige IKT-anskaffelser. 
 

Kurset tar også for seg kjøp av skytjenester samt hvordan den nye personvernforordningen, GDPR vil påvirke fremtidige kravsspesifikasjoner, tilbudsevaluering og ikke minst; selve utformingen av kontrakten.
 

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Kurs i IKT-Anskaffelser kan enten tas som fysisk kurs over to dager, eller via nettundervisning. Du møter en dyktig foreleser med lang fartstid fra både inngåelse og konraktsgjennomføring på IKT-området.

VI GARANTERER
 

V Engasjerte og dykige foredragsholder

V Levende presentasjon

V Konkrete eksempler fra virkeligheten

V Rom for å stille spørsmål

V Diskusjonsoppgaver i gruppe og plenum
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

Kjell Steffner

Kjell er en faglig tungvekter innen IKT og kontraktshåndtering. Han er en pedagogisk og  underholdende foreleser som byr på solid fagkunnskap, praktiske tips og gode eksempler.

I kurset, IKT-anskaffelser møter du Kjell Steffner. Han har lang erfaring som partner og advokat innen kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser, personvern og immateriell rett. Kjell trives aller best når han får jobbe med jus og teknologi, og har opparbeidet en særskilt branjseerfaring innen IKT.


Med Kjells forståelse for strategi, kunnskap om kontrakter og kjennskap til hva som pleier å gå galt, byr han i dette kurset på nyttige tips og potensielle fallruver ved inngåelse av IKT-kontrakter. Kjell har både ledet og veiledet i en rekke komplekse forhandlinger om både kjøp og salg av varer og tjenester, og er i dag partner i Vaar Advokat.

Kjell har fått jobbe mye og dedikert med både kjøp og salg av programvare, konsulenttjenester og maskinvare, i tillegg til mange utviklings- og tilpasningsprosjekter. Han er kjent som en svært dyktig og inspirerende foreleser innenfor sine fagfelt, og underviser fast i IKT-kontrakter og GDPR ved NIMA Utdanning.

PRAKTISK

KURS  //  HØSTEN 2020
Fysiske samling - to kursdager

27.-28. oktober

Scandic Hotell
St. Olavs plass
Oslo sentrum


Kursdagene varer fra kl. 09:00-16:00

Ønsker du overnatting?
Legg til dette som tilvalg ved påmelding.
Vår avtalepris ved hotellet er kr. 1.390,- pr. døgn.


NB!Vi kan ikke garantere hotellrom når det er under fire uker igjen til kursstart.

DELTAKERAVGIFT
Stedbasert kurs

kr. 12.500,-

Avgiften dekker undervisning, kursmateriell, kursbevis, lunsj og bevertning under kursdagene.

KURS  //  HØSTEN 2020
Nettundervising - fire digitale samlinger

Tirsdag 17.  november |   kl. 12:00-15:00
Onsdag 18.  november |  kl. 09:00-12:00
Tirsdag 24. november |  kl. 12:00-15:00
Onsdag 25. november | kl. 09:00-12:00

  • 50 min. undervisning, etterfulgt av 15 min. pause

  • Spørsmål kan stilles via Chat-funksjon, eller muntlig

  • Felles gjennomgang av spm. i etterkant av pausene

  • Begrenset antall deltakere for, personlig oppfølging

DELTAKERAVGIFT
Nettbasert kurs

kr. 9.990,-

Avgiften dekker undervisning, kursmateriell, og kursbevis.

Vi følger Regjeringens smittevernstiltak, og gjennomfører våre kurs i tråd med dette.

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863