Velkommen til kurs i

IKT-ANSKAFFELSER

Det finnes nok av eksempler på at feilkjøp innen IKT-området kan bli en kostbar erfaring. IKT-området utvikles hyppig, og det kan være et komplekst område å orientere seg i for innkjøpsavdelingen. 
 

Mange spørsmål og usikkerhet kan reise seg ved inngåelse av IKT-kontrakter. 

I dette kurset, samlet en rekke aktuelle problemstillinger som vil hjelpe deg å unngå feil og mangler ved deres fremtidige IKT-anskaffelser. 
 

Kurset tar også for seg kjøp av skytjenester samt hvordan den nye personvernforordningen, GDPR vil påvirke fremtidige kravsspesifikasjoner, tilbudsevaluering og ikke minst; selve utformingen av kontrakten.
 

EMNEOVERSIKT

IKT-ANSKAFFELSER kan variere fra enkel, standardisert behovsdekning til omfattende og komplekse behov for nye styringssystemer som inkluderer anskaffelse av både hardware og software. Slike anskaffelser har direkte innvirkning på virksomhetens drift og utvikling.


KURSET GIR DEG nødevdnig kompetanse som kreves for å redusere unødvendige kostnader knyttet til IKT. Du får en gjennomgang av ulike kontraktstyper som normalt benyttes innen IKT-området. Videre lærer  du å sikre leveransen som er bestilt i hht. service og kvalitet for kontraktens levetid.
 

KURSET TAR FOR SEG

 

IKT-områdets utvikling og betydning

Hvordan påvirker GDPR offentlige anskaffelser?
Utforming av kontrakter
V  Hvordan stille krav ved IKT-kontrakter?
V  Hvordan evaluere IKT-leverandører?

Skytjenestekjøp

Anskaffelse av kompetanse/datakonsulenter

Endringer/tilpasning av programvare

Vedlikehold av programvare og utstyr

Driftstjenester

V   Oppfølging av kontraktene

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.


VI GARANTERER


V Engasjerte og dykige foredragsholdere

V Levende presentasjoner

V Konkrete eksempler fra virkeligheten

V Rom for å stille spørsmål

V Diskusjonsoppgaver i gruppe og plenum
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

I kurset, IKT-anskaffelser møter du Kjell Steffner. Han har lang erfaring som partner og advokat innen kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser, personvern og immateriell rett. Kjell trives aller best når han får jobbe med teknologi og jus, og har en særskilt bransjeerfaring innen IKT.


Med Kjells bransjeerfaring, forståelse for strategi, kunnskap om kontrakter og kjennskap til hva som pleier å gå galt, byr han i dette kurset på nyttige tips og potensielle fallruver ved inngåelse av IKT-kontrakter. Kjell har både ledet og veiledet i en rekke komplekse forhandlinger om både kjøp og salg av varer og tjenester, og er i dag partner i Vaar Advokat.

Kjell har fått jobbe mye og dedikert med både kjøp og salg av programvare, konsulenttjenester og maskinvare, i tillegg til mange utviklings- og tilpasningsprosjekter. Han er kjent som en svært dyktig og inspirerende foreleser innenfor sine fagfelt, og underviser fast i IKT-kontrakter og GDPR ved NIMA Utdanning.

PRAKTISK INFORMASJON

KOMMENDE KURS

OSLO
10.-11. mars

27.-28. oktober


KURSSTED

Scandic St. Olavs plass
se kart her

KURSET PASSER FOR innkjøpere og ledere innen IKT-området, fra både privat- og offentlig sektor.


 

DELTAKERAVGIFT
kr. 12.500,-

Deltakeravgiften dekker to dagers undervisning, nødvendig kursmateriell, kursbevis, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagene.
 

Overnatting er ikke inkludert, men kas bestilles som tilvalg ved påmelding. Vår pris er kr. 1.390,- pr. døgn.

Vi kan ikke garantere hotellrom når det er under fire uker igjen til kursstart.

 

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0165 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863