Velkommen til kurs i

IKT-ANSKAFFELSER

Det finnes nok av eksempler fra virkeligheten på at feilkjøp innen IKT-området kan bli en kostbar erfaring. IKT-området utvikles hyppig, og det kan være et komplekst område å orientere seg i for innkjøpsavdelingen.


Mange spørsmål og usikkerhet kan reise seg ved inngåelse av IKT-kontrakter. Vi har i dette kurset samlet en rekke aktuelle problemstillinger som vil hjelpe deg å unngå feil og mangler ved deres IKT-anskaffelser.


Kurset tar også for seg kjøp av skytjenester samt hvordan den nye personvernforordningen, GDPR vil påvirke fremtidige kravsspesifikasjoner, tilbudsevaluering og ikke minst; selve utformingen av kontrakten.

 

EMNEOVERSIKT

IKT-ANSKAFFELSER kan variere fra enkel, standardisert behovsdekning til omfattende og komplekse behov for nye styringssystemer som inkluderer anskaffelse av både hardware og software. Slike anskaffelser har direkte innvirkning på virksomhetens drift og utvikling.


KURSET GIR DEG nødevdnig kompetanse som kreves for å redusere unødvendige kostnader knyttet til IKT. Du får en gjennomgang av ulike kontraktstyper som normalt benyttes innen IKT-området. Videre lærer  du å sikre leveransen som er bestilt i hht. service og kvalitet for kontraktens levetid.
 

KURSET TAR FOR SEG

 

IKT-områdets utvikling og betydning

Hvordan påvirker GDPR offentlige anskaffelser?
Utforming av kontrakter
V  Hvordan stille krav ved IKT-kontrakter?
V  Hvordan evaluere IKT-leverandører?

Skytjenestekjøp

Anskaffelse av kompetanse/datakonsulenter

Endringer/tilpasning av programvare

Vedlikehold av programvare og utstyr

Driftstjenester

V   Oppfølging av kontraktene

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.


VI GARANTERER


V Engasjerte og dykige foredragsholdere

V Levende presentasjoner

V Konkrete eksempler fra virkeligheten

V Rom for å stille spørsmål

V Diskusjonsoppgaver i gruppe og plenum
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

I kurset, IKT-anskaffelser møter du Kjell Steffner som er en av Norges ledende advokater innen IKT-anskaffelser. Steffner har lang erfaring som partner og advokat innen kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser og personvern. Med en særskilt bransjeerfaring innen IKT. 

Med en solid
forståelse- og en sterk interesse for  teknologi, prosjektmetodikk og strategi, gikk han høsten 2018 i gang med å gründe et nytt advokatkontor i Oslo. 1. desember åpner han dørene og trer inn i rollen som Managing Partner i morgendagens advokatfirma, Hill & Co

Steffner har ledet en rekke større forhandlinger og anskaffelsesprosesser på vegne av klienter fra både privat næringsliv og offentlg sektor.

Steffner er kjent som en svært dyktig og inspirerende foreleser innen sine fagfelt, og ser frem til å gi deg en solid kompetanseheving innenfor innkjøp/anskaffelser av IKT-tjenester.

PRAKTISK INFORMASJON

NESTE KURS
Oslo: 10.-11. mars 2020

KURSSTED

Scandic St. Olavs plass
se kart her

KURSET PASSER FOR innkjøpere og ledere innen IKT-området, fra både privat- og offentlig sektor.

PÅMELDINGSFRIST
En mnd. før kursstart: 10. februar.
Med forbehold om ledige plasser 

DELTAKERAVGIFT
kr. 12.500,-

Deltakeravgiften dekker to dagers undervisning, nødvendig kursmateriell, kursbevis, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagene.
 

Overnatting er ikke inkludert, men kas bestilles som tilvalg ved påmelding. Vår pris er kr. 1.390,- pr. døgn.

Vi kan ikke garantere hotellrom når det er under fire uker igjen til kursstart.

 

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Pilestredet 33A
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863