KURS

IKT-ANSKAFFELSER

EMNEOVERSIKT

IKT-ANSKAFFELSER kan variere fra enkel, standardisert behovsdekning til omfattende og komplekse behov for nye styringssystemer som inkluderer anskaffelse av både hardware og software. Slike anskaffelser har direkte innvirkning på virksomhetens drift og utvikling.


KURSET GIR DEG nødevdnig kompetanse som kreves for å redusere unødvendige kostnader knyttet til IKT. Du får en gjennomgang av ulike kontraktstyper som normalt benyttes innen IKT-området. Videre lærer  du å sikre leveransen som er bestilt i hht. service og kvalitet for kontraktens levetid.

 

KURSET TAR FOR SEG

IKT-områdets utvikling og betydning

Hvordan påvirker GDPR offentlige anskaffelser?
Utforming av kontrakter
V  Hvordan stille krav ved IKT-kontrakter?
V  Hvordan evaluere IKT-leverandører?

Skytjenestekjøp

Anskaffelse av kompetanse/datakonsulenter

Endringer/tilpasning av programvare

Vedlikehold av programvare og utstyr

Driftstjenester

V   Oppfølging av kontraktene

Kurset passer for innkjøpere og ledere innen IKT-området, fra både privat- og offentlig sektor.

 

Oslo, fysisk samling
Nettkurs

27.-28. okt. 2021
18.-23. nov. 2021

 

Heldagskurs   x 2
Halvdagskurs x 4

 

kr. 12.500,-
kr.  9.990,-

Begrenset
ant. plasser

 IKT-området utvikles hyppig og er ofte komplekst å orientere seg i for innkjøpsavdelingen. Mange spørsmål og usikkerhet kan reise seg ved inngåelse av IKT-kontrakter, og det finnes nok av eksempler på at feilkjøp innen IKT kan bli en kostbar efaring.

I dette kurset har vi samlet en rekke aktuelle problemstillinger som vil hjelpe deg å unngå feil og mangler ved deres fremtidige IKT-anskaffelser. 
 

Kurset tar også for seg kjøp av skytjenester samt hvordan den nye personvernforordningen, GDPR vil påvirke fremtidige kravsspesifikasjoner, tilbudsevaluering og ikke minst; selve utformingen av kontrakten.
 

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Kurs i IKT-Anskaffelser kan enten tas som fysisk kurs over to dager, eller via nettundervisning. Du møter en dyktig foreleser med lang fartstid fra både inngåelse og konraktsgjennomføring på IKT-området.

VI GARANTERER
 

V Engasjert og dykige foredragsholder

V Levende presentasjon

V Konkrete eksempler fra virkeligheten

V Rom for å stille spørsmål

V Diskusjonsoppgaver i gruppe og plenum
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

Kjell Steffner

Kjell er en faglig tungvekter innen IKT og kontraktshåndtering. Han er en pedagogisk og  underholdende foreleser som byr på solid fagkunnskap, praktiske tips og gode eksempler.

I kurset, IKT-anskaffelser møter du Kjell Steffner. Han har lang erfaring som partner og advokat innen kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser, personvern og immateriell rett. Kjell trives aller best når han får jobbe med jus og teknologi, og har opparbeidet en særskilt branjseerfaring innen IKT.


Med Kjells forståelse for strategi, kunnskap om kontrakter og kjennskap til hva som pleier å gå galt, byr han i dette kurset på nyttige tips og potensielle fallruver ved inngåelse av IKT-kontrakter. Kjell har både ledet og veiledet i en rekke komplekse forhandlinger om både kjøp og salg av varer og tjenester, og er i dag partner i Lynx Advokatfirma.

Kjell har fått jobbe mye og dedikert med både kjøp og salg av programvare, konsulenttjenester og maskinvare, i tillegg til mange utviklings- og tilpasningsprosjekter. Han er kjent som en svært dyktig og inspirerende foreleser innenfor sine fagfelt, og underviser fast i IKT-kontrakter og GDPR ved NIMA Utdanning.

PRAKTISK

FYSISKE KURS
Oslo, høsten 2021


27.-28, oktober
Oslo sentrum
lokasjon oppgis sept. 2021


Kursdagene varer fra kl. 09:00-16:00


Ønsker du overnatting?
Legg til dette som tilvalg ved påmelding.
Vår avtalepris ved hotellet er kr. 1.390,- pr. døgn.

DELTAKERAVGIFT
Stedbasert kurs

kr. 12.500,-

Avgiften dekker undervisning, kursmateriell, kursbevis, lunsj og bevertning under kursdagene.

NETTUNDERVISNING
 fire digitale samlinger

18. nov.  |  kl. 12:00-15:00
19. nov.  |  kl. 09:00-12:00
22. nov. |  kl.  12:00-15:00
23. nov. |  kl. 09:00-12:00

  • 50 min. undervisning, etterfulgt av 15 min. pause

  • Spørsmål kan stilles via Chat-funksjon, eller muntlig

  • Felles gjennomgang av spm. i etterkant av pausene

  • Begrenset antall deltakere for, personlig oppfølging

DELTAKERAVGIFT
Nettbasert kurs

kr. 9.990,-

Avgiften dekker undervisning, kursmateriell, og kursbevis.

Vi følger Regjeringens smittevernstiltak, og gjennomfører våre kurs i tråd med dette.

PÅMELDING