top of page
Nettkurs - IKT_edited.jpg

KURS

TEKNOLOGI-ANSKAFFELSER

for innkjøpere i privat næringsliv

29.-30. november

Innkjøp og anskaffelser innenfor IKT kan være komplekst og et lite feiltrinn på veien, fra behovsavklaring til kontrakt, blir fort en kostbar affære. I dette kurset har vi derfor samlet en rekke aktuelle problemstillinger som hjelper deg å unngå kostbare feil og mangler ved inngåelse av kontrakter knyttet til IKT/IT. Kurset tar også for seg kjøp av skytjenester, og gir deg et lite innblikk i hvordan GDPR påvirker bedriftens innkjøp.

Kursinnholdet er virksomhetstilpasset for privat sektor og alle som har befatning med IKT-innkjøpsprosesser; fra vurdering av behov og tilbud, til utforming, inngåelse, implementering og oppfølging av kontrakt.

IKT-ANSKAFFELSER kan variere fra enkel, standardisert behovsdekning til omfattende og komplekse behov for nye styringssystemer som inkluderer anskaffelse av både hardware og software. Slike anskaffelser har direkte innvirkning på virksomhetens drift og utvikling.

KURSET GIR DEG nødevdnig kompetanse som kreves for å redusere unødvendige kostnader knyttet til IKT. Du får en gjennomgang av ulike kontraktstyper som normalt benyttes innen Teknologi og IKT-området. Videre lærer  du å sikre leveransen som er bestilt i hht. service og kvalitet for kontraktens levetid.


KURSET PASSER FOR
innkjøpere og ledere innen IKT-området, som er ansatt i privat sektor.

KURSET TAR FOR SEG

IKT-områdets utvikling og betydning
IT og IKT, definisjon

Hvordan påvirker GDPR offentlige anskaffelser?
Utforming av IT- og IKT kontrakter
V  Hvordan stille krav til kontrakten
V  Hvordan evaluere IKT-leverandører

Skytjenestekjøp
Hvordan GDPR påvirker virksomhetens innkjøp

Anskaffelse av kompetanse/datakonsulenter

Endringer/tilpasning av programvare

Vedlikehold av programvare og utstyr

Driftstjenester

Oppfølging av kontraktene

Kjell Steffner.jpg

Kjell Steffner

Kjell er en faglig tungvekter innen IKT og kontraktshåndtering. Han er en pedagogisk og  underholdende foreleser som byr på solid fagkunnskap, praktiske tips og gode eksempler.

I kurset, IKT-anskaffelser møter du Kjell Steffner. Han har lang erfaring som partner og advokat innen kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser, personvern og immateriell rett. Kjell trives aller best når han får jobbe med jus og teknologi, og har opparbeidet en særskilt branjseerfaring innen IKT.


Med Kjells forståelse for strategi, kunnskap om kontrakter og kjennskap til hva som pleier å gå galt, byr han i dette kurset på nyttige tips og potensielle fallruver ved inngåelse av IKT-kontrakter. Kjell har både ledet og veiledet i en rekke komplekse forhandlinger om både kjøp og salg av varer og tjenester, og er i dag partner i Lynx Advokatfirma.

Kjell har fått jobbe mye og dedikert med både kjøp og salg av programvare, konsulenttjenester og maskinvare, i tillegg til mange utviklings- og tilpasningsprosjekter. Han er kjent som en svært dyktig og inspirerende foreleser innenfor sine fagfelt, og underviser fast i IKT-kontrakter og GDPR ved NIMA Utdanning.

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.
 

PRAKTISK

KOMMENDE KURS
29.-30. november i Oslo

Kursdagene varer
fra kl. 09:00-16:00KURSSTED
Christiania Qvartalet Møtesenter
Grev Wedels Plass, Oslo sentrum
se kart her

DELTAKERAVGIFT
kr. 12.500,-


Avgiften dekker undervisning, kursmateriell, kursbevis, lunsj og bevertning under kursdagene.


Overnatting?  har avtale med First  Hotel Millennium, som ligger en kort spasertur fra kursstedet. Pris pr. døgn er kr. 995,- inkl. frokost.

bottom of page