top of page

KURS

Innkjøp og prosjekter

Innkjøp i prosjekter kan være komplekst og krevende, sammenlignet med tradisjonelle og rutinepregede innkjøp. Ethvert prosjekt har sine unike egenskaper når det kommer til organisering, driftsform -og ikke minst hvordan man utfører innkjøp.

Med dette kurset får du en grundig gjennomgang av nyttige metoder for innkjøpsplanlegging og prosjektutvikling, samt hvordan du ved hjelp av gode innkjøp bidrar  til kostnadsbesparelser og resultatoppnåelse i kommende prosjekter.

KURSINNHOLD

Innkjøpsanalyser_2.jpg

SENTRALE EMNER

V  Prosjektmodeller

V  Prosjektetablering
V  Planleggingsverktøy
V  Utforming av Gantt-skjema
V  Organisering
V  Rutiner og prosedyrer for innkjøpsarbeidet
V  Prosjektplanlegging og kobling mot innkjøp
V  Innkjøpsfunksjonens rolle i prosjektet
V  Ressursplanlegging, budsjett/kalkyler
V  Effektivisering av ressursbruk
V  Risikobedømming og porteføljeanalyse
V  Kontraktsformer

  • Leveransekontrakter

  • Generalentreprise

  • Totalentreprise

  • Samspillkontrakt


V  Back-to-back- prinsippet
V  Expediting
V  Kontrakt-/leverandøroppfølging
V  Prosjektavslutning
V  Prosjektevaluering og etterkalkyler

Virksomheten du jobber for har vunnet anbud, og et nytt prosjekt skal  igangsettes for å ferdigstille leveransen. Et Gantt-skjema vil gi deg et nyttig søylediagram som viser struktur og fremdrift i prosjektet. Dette er blant verktøyene du lærer mer om i vårt kurs prosjektinnkjøp.

Ofte er over 70% av kostnadene i et prosjekt knyttet til innkjøp fra eksterne leverandører, noe som tilsier økt fokus på fagfeltet prosjektinnkjøp.

Målet med kurset er å gi kunnskap om hvilken betydning gode innkjøpsstrategier har for et prosjekts lønnsomhet, spesielt med hensyn til valg av leverandører og kontrakter.

KURSET FOKUSERER PÅ betydningen av gode systemer for informasjonsutveksling og integrert styring i funksjonsområdene design/konstruksjon, prosjektplanlegging og innkjøp. Dette gjelder så vel i den overordende prosjektplanleggingen, som i den operasjonelle styringen av prosjektene

UNDERVISNING

Undervisningen er praktisk rettet, og vi jobber oss gjennom oppgaver og praktiske eksempler som tar for seg alle fasene knyttet til innkjøp i et prosjekt. Fra  planlegging og utarbeidelse av spesifikasjon, leverandørvalg og prosjektevaluering og erfaringsoverføring.

Kursets foreleser er en erfaren siviløkonom med lang fartstid fra ledelse av prosjektbaserte innkjøp i ulike bransjer. Han er kjent som faglig sterk foreleser, med en  pedagogisk presentasjonsform.


Våre foredragsholdere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse og en god kompetanseheving.

VI GARANTERER

V Engasjert og dykig foredragsholder

V Levende presentasjoner

V Konkrete og praktiske eksempler

V Rom for å stille spørsmål

V Diskusjonsoppgaver og praktiske øvelser
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling på tvers av bransjer.

KURSET PASSER FOR DEG som ønsker å spisse innkjøpskompetansen inn mot prosjektbaserte innkjøp. Kurset er ikke bransjerelatert, og et godt utgangspunkt for deg som vil lære å  sikre et prosjekts lønnsomhet gjennom profesjonelle innkjøp.


Kurset er også nyttig for alle prosjekteiere/ledere som vil lære mer om hvordan strategiske innkjøp kan påvirke et prosjektsresultat og øke suksessen i prosjektene man er ansvarlig for.

FRIVILLIG EKSAMEN
kan avlegges som hjemmeoppgave i etterkant av kurset, for den som ønsker å teste egne ferdigheter.

EFFEKTIV
VIDEREUTDANNING

-for deg som jobber med innkjøp

Kurset inkluderer
nyttige maler og
verktøy for bruk i prosjektstyrte innkjøp

 

INFO OM KOMMENDE KURS

KOMMENDE KURS

OSLO | 14.-15. oktober
Christiania Qvartalet møtesenter

Oslo sentrum - se kart her

 

SPØRSMÅL OM KURSET?
kurs@nimautdanning.no
tlf. 480 68 863

DELTAKERAVGIFT
Kurs i Oslo | kr. 12.500,-

Avgiften dekker undervisning, kursmateriell, frivillig eksamensgjennomføring, kursbevis, samt lunsj og full bevertning ved fysiske kurssamlinger.


Deltakeravgiften inkluderer også maler og verktøy som kan være nyttig for bruk i din arbeidshverdag etter endt. kurs.


OVERNATTING
Vi har avtale med First Hotel Millennium, som ligger en kort spasertur fra møtesenteret. Vår avtalepris ved kushotellet er kr. 995,- pr. døgn inkl. frokost.

 

PÅMELDING

bottom of page