top of page

KURS

Praktisk bedriftsøkonomi og økonomistyring for innkjøpere

29.-30. mai

Lyst til å lære mer om kostnadskontroll og lønnsomhet?

Økonomistyring handler om planlegging og kontroll av økonomien, samt hvordan man forvalter virksomhetens ressurser på en best, mulig måte. Nettopp dette lærer du mer om i dette kurset.
 

Kurset byr på en praktisk innføring i bedriftsøknomiske begreper og viser hvordan du ved hjelp av analyse knytter disse opp mot  innkjøpsfunksjonens ansvarsområder.

KURSINNHOLD

Kurset gir deg  konkrete tips og verktøy som styrker innkjøpsavdelingens muligheter for strategisk påvirkning av organisasjonens økonomi.

KURSETS FORMÅL
er å tilby en sammensatt forståelse for sentrale økonomiske begreper, og gjøre deg til en bedre innkjøper og problemløser i egen organisasjon.

DU LÆRER
å lese regnskap med innkjøpsfaglige briller slik at du lettere kan forstå hva  tallene egentlig betyr.
Slik kan du i fremtiden hente ut nyttig informasjon, enten fra internregnskap  eller  eksisterende og potensielle leverandører.

 

En grundig gjennomgang av kalkyler og kostnadsdrivere vil gi deg kunnskap om planlegging av innkjøp på strategisk, taktisk og operativt nivå.

EMNEOVERSIKT

V  Sentrale begreper innen bedriftsøkonomi
V  Kapitalrasjonalisering
V  Avkastning på investert kapital
Kalkyler
Likviditetsbudsjett
Leverandørstrategi
V  Bedriftsøkonomisk leverandørvurdering
V  Innkjøp og logistikk-kostnader i verdikjeden
Faste og variable kostnader
V  Regnskapsanalyser
V  Lønnsomhetsanalyser
V
  Innkjøp som del av en større sammenheng
V  Muligheter for påvirkning
CASE - Bedriftsøkonomi i innkjøp og logistikk

UNDERVISNING

Undervisningen består av både teori og praksis. Vi jobber oss gjennom oppgaver og praktiske eksempler som viser hvordan du kan benytte bedriftsøkonomisk analyse til å ta faktabaserte avgjørelser i din arbeidshverdag som innkjøper.

Kursets foreleser er en erfaren siviløkonom med lang fartstid fra ledelse av prosjektbaserte innkjøp i ulike bransjer. Han er kjent som faglig sterk foreleser, med en  pedagogisk presentasjonsform.


Våre forelesere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse og en god kompetanseheving.

VI GARANTERER

V Engasjert og dykig foredragsholder

V Levende presentasjoner

V Konkrete og praktiske eksempler

V Rom for å stille spørsmål

V Diskusjonsoppgaver og praktiske øvelser
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling på tvers av bransjer.

KURSET PASSER FOR
alle som ønsker en praktisk innføring i bedriftsøkonomiske modeller og nærmere kjennskap til innkjøpsfaglige sammenhenger.

På dette kurset deltar hovedsakelig ansatte innen innnkjøp og logistikk/ Supply Chain Management. 

FRIVILLIG EKSAMEN
kan avlegges ved skriftlig hjemmeoppgave i etterkant av kurset. Eksamensgjennomføring er inkludert i deltakeravgiften.

Kurset inkluderer
nyttige maler og
verktøy for bruk i prosjektstyrte innkjøp

 

EFFEKTIV
VIDEREUTDANNING

-for deg som jobber med innkjøp

IMG_0768.jpg

PRAKTISK

KOMMENDE KURS

Stavanger | 29.-30. mai
Kurssted i Stavanger sentrum oppgis ila. mars 2024

Nettkurs | 29.-30. mai
Delta via Zoom

Oslo
| 27.-28. november
Kurssted er Christiania Qvartalet Møtesenter
Grew Wedels plass 7, Oslo sentrum


kl. 09:00-16:00 begge dager
Lunsj fra 11:30-12:30
Småpauser underveis hver time

DELTAKERAVGIFT

Fysisk kurs, kr. 12.500,-
Nettkurs,  k
r. 9.500,-

Avgiften dekker undervisning, kursmateriell, eksamensavgift, kursbevis, lunsj og bevertning ved fysiske kurs.

SPØRSMÅL OM KURSET?
Ta gjerne kontakt!
kurs@nimautdanning.no

bottom of page