KURS

Økonomistyring for innkjøpere

Nettkurs eller fysisk samling
scroll ned for mer informasjon

Nettkurs
Oslo

03.-07. juni 2021
27.-28. sept. 2021

Scroll ned for info
om tidspkt.

 

kr.   9.990,-
kr. 12.500,-

Begrenset
ant. plasser

Lyst til å lære mer om kostnadskontroll og lønnsomhet?

Økonomistyring handler om planlegging og kontroll av økonomien, samt hvordan man forvalter virksomhetens ressurser på en best, mulig måte. Nettopp dette lærer du mer om i dette kurset.
 

Kurset byr på en praktisk innføring i bedriftsøknomiske begreper og viser hvordan du ved hjelp av analyse knytter disse opp mot  innkjøpsfunksjonens ansvarsområder.

KURSINNHOLD

Kurset gir deg  konkrete tips og verktøy som styrker innkjøpsavdelingens muligheter for strategisk påvirkning av organisasjonens økonomi.

KURSETS FORMÅL
er å tilby en sammensatt forståelse for sentrale økonomiske begreper, og gjøre deg til en bedre innkjøper og problemløser i egen organisasjon.

DU LÆRER
å lese regnskap med innkjøpsfaglige briller slik at du lettere kan forstå hva  tallene egentlig betyr.
Slik kan du i fremtiden hente ut nyttig informasjon, enten fra internregnskap  eller  eksisterende og potensielle leverandører.

 

En grundig gjennomgang av kalkyler og kostnadsdrivere vil gi deg kunnskap om planlegging av innkjøp på strategisk, taktisk og operativt nivå.

EMNEOVERSIKT

V  Sentrale begreper innen bedriftsøkonomi
V  Kapitalrasjonalisering
V  Avkastning på investert kapital
Kalkyler
Likviditetsbudsjett
Leverandørstrategi
V  Bedriftsøkonomisk leverandørvurdering
V  Innkjøp og logistikk-kostnader i verdikjeden
Faste og variable kostnader
V  Regnskapsanalyser
V  Lønnsomhetsanalyser
V
  Innkjøp som del av en større sammenheng
V  Muligheter for påvirkning
CASE - Bedriftsøkonomi i innkjøp og logistikk

UNDERVISNING

Undervisningen består av både teori og praksis. Vi jobber oss gjennom oppgaver og praktiske eksempler som viser hvordan du kan benytte bedriftsøkonomisk analyse til å ta faktabaserte avgjørelser i din arbeidshverdag som innkjøper.

Kursets foreleser er en erfaren siviløkonom med lang fartstid fra ledelse av prosjektbaserte innkjøp i ulike bransjer. Han er kjent som faglig sterk foreleser, med en  pedagogisk presentasjonsform.


Våre forelesere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse og en god kompetanseheving.

VI GARANTERER

V Engasjert og dykig foredragsholder

V Levende presentasjoner

V Konkrete og praktiske eksempler

V Rom for å stille spørsmål

V Diskusjonsoppgaver og praktiske øvelser
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling på tvers av bransjer.

KURSET PASSER FOR
alle som ønsker en praktisk innføring i bedriftsøkonomiske modeller og nærmere kjennskap til innkjøpsfaglige sammenhenger.

På dette kurset deltar hovedsakelig ansatte innen innnkjøp og logistikk/ Supply Chain Management. 

FRIVILLIG EKSAMEN
kan avlegges ved skriftlig hjemmeoppgave i etterkant av kurset. Eksamensgjennomføring er inkludert i deltakeravgiften.

Kurset inkluderer
nyttige maler og
verktøy for bruk i prosjektstyrte innkjøp

 

EFFEKTIV
VIDEREUTDANNING

-for deg som jobber med innkjøp

IMG_0768.jpg

PRAKTISK

Velg mellom to fysiske kursdager, eller nettbasert undervisning over fire digitale samlinger.

NETTKURS |  03.-07. juni
Torsdag 3. juni, kl. 09:00-12:00
Fredag  4. juni,  kl. 09:00-12:00

Mandag 7. juni, kl. 09:00-12:00
Mandag 7. juni, kl. 12:30-15:00

  • 50 min. undervisning, etterfulgt av 15 min. pause

  • Spørsmål kan stilles via Chat-funksjon, eller muntlig

  • Begrenset antall deltakere for, personlig oppfølging

DELTAKERAVGIFT
Nettbasert kurs

kr. 9.990,-

Avgiften dekker undervisning, kursmateriell, kursbevis og evt. eksamensgjennomføring.

SPØRSMÅL OM KURSET?
Vi hører gjerne fra deg!
kurs@nimautdanning.no

FYSISK KURS 2021

27.-28. september
Scandic Hotell, St. Olavs plass
Oslo sentrum -
se kart her

kl. 09:00-16:00 begge dager

Vi følger Regjeringens smittevernstiltak, og gjennomfører våre kurs i tråd med dette.

DELTAKERAVGIFT
Stedbasert kurs

kr. 12.500,-

Avgiften dekker undervisning, kursmateriell, evt. eksamensavgift, kursbevis, lunsj og bevertning under kursdagene.

TRENGER DU OVERNATTING
Vår avtalepris ved kurshotellet er kr. 1.390,- pr. døgn, inkl. frokost, og kan bestilles som tillegg ved påmelding.

PÅMELDING