top of page
Leverandør-_og_kontraktsoppfølging,_Bergen_edited.jpg

KURS

Leverandør- og kontraktsoppfølging

31. mai 2023

Kontrakten er signert, hva nå?
 

I dette kurset retter vi fokus mot hva som skjer etter at leverandøren er valgt, og kontrakten er inngått. Her ser vi bla. nærmere på hvordan innkjøpavdelingen sikrer at leverandøren overholder sine forpliktelser.

Viktige stikkord er informasjonsarbeid, opplæring og lojalitet

 

Nettkurs 1.jpg

Kurs i leverandør- og kontraktsoppfølging lærer deg å sikre bestilt leveranse,  samt nødvendig service og kvalitet under kontraktens levetid. Dette innebærer systematisk kontakt og oppfølging av leverandørene. Du får også kunnskap om hvordan du ivaretar dine rettigheter ved et evt. kontraktsbrudd fra leverandørens side.

KURSET TAR FOR SEG


V  Kontraktsforståelse
V  Kommunikasjon
Sikring av forventninger knyttet til kontrakten
Ansvarsforhold
V  Erstatninger
Mislighold
Endringer i leveranser
V  Vedlikehold av produkt/tjeneste
Driftstjenester
V  Oppfølging av kontraktene

EFFEKTIV
VIDEREUTDANNING
-for deg som jobber med innkjøp

KURSET PASSER FOR
deg som har erfaring fra innkjøp, og ønsker å lære mer om kontraktsoppfølging i praksis.

Dette er ikke et juridisk kurs!

Kurs i kontraktsoppfølging | offentlige

Sverre Svensen

Sverre har innkjøpsfaglig ledererfaring fra både privat næringsliv og offentlig sektor. Han brenner for effektive innkjøpsprosesser, og er kjent som en engasjerende foreleser innen sine fagfelt.

Kursets foreleser, Sverre Svensen, har solid erfaring fra strategisk innkjøpsledelse i både privat næringsliv og offentlig sektor. Sverres utdanning består av en master i internasjonal ledelse fra MIIS i California, og en bachelor i økonomi fra BI. Sverre har alltid vært engasjert i innkjøpsfunksjonens handlingsrom og hvordan man, ved hjelp av strategiske grep, reduserer kostnader og bidrar til resultatoppnåelse for hele virksomheten.

 

I perioden 1997-2011 var han innkjøpsdirektør i diverse Telenoreide selskaper. Han har hatt lignende stillinger i Norsk Hydro, Kjedehuset, Opplysningen AS og Coca Cola. I tillegg har han erfaring som seksjonssjef fra både Skatteetatem og NAV, innen hhv. anskaffelser og leverandørstyring. Sverre har ledet Statens Innkjøpssenter og hatt oppdrag for Fjellinjen. I dag jobber han som avdelingssjef innen innkjøp i Forsvarets Logistikkorganisasjon.

Sverre har en engasjerende tone i sin presentasjonsform. I tillegg til lang fartstid som foreleser ved NIMA Utdanning, har han også bakgrunn fra undervisning ved Handelshøyskolen BI.

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

PRAKTISK

Onsdag 31. mai i Oslo
Kurset varer fra kl. 09-16

Christiania Qvartalet Møtesenter
Grev
Wedels plass 7, Oslo sentrum
se kart her


 

DELTAKERAVGIFT
kr. 3.900,-


Avgiften dekker en dags undervisning, nødvendig kursmateriell, lunsj og full bevertning gjennom kursdagen.


 

bottom of page