KURS

LEVERANDØR- OG KONTRAKTSOPPFØLGING

Kontrakten er signert - hva nå?
 

Vårt kurs i leverandør- og kontraktsoppfølging retter fokus mot hva som skjer etter at leverandøren er valgt, og kontrakten inngått. Her lærer du mer om hvordan du sikrer deres ansvar i avtaler med leverandørene.

Viktige stikkord er informasjonsarbeid, opplæring og lojalitet.

 

EMNEOVERSIKT

PÅ KURS I LEVERANDØR- OG KONTRAKTSOPPFØLGING LÆRER DU 
å sikre leveransen du har bestilt, samt nødvendig service og kvalitet under kontraktens levetid. Dette innebærer systematisk kontakt og oppfølging av leverandørene. Du får også kunnskap om hvordan du ivaretar dine rettigheter ved et evt. kontraktsbrudd fra leverandørens side.

KURSET TAR FOR SEG


V  Kontraktsforståelse
V  Kommunikasjon
Sikring av forventninger knyttet til kontrakten
Ansvarsforhold
V  Erstatninger
Mislighold
Endringer i leveranser
V  Vedlikehold av produkt/tjeneste
Driftstjenester
V  Oppfølging av kontraktene

EFFEKTIV
VIDEREUTDANNING

-for deg som jobber med innkjøp

KURSET PASSER FOR
deg som har erfaring fra innkjøp, og ønsker å lære mer om kontraktsoppfølging i praksis. Dette er ikke et juss-kurs.

 

UNDERVISNING

Praktisk undervisning gis av en erfaren økonom med lang fartstid fra innkjøpsledelse av både privat næringsliv og offentlig sektor.

Våre forelesere evalueres jevnlig, og vi kan med dette kurset garanterere en levende presentasjon med rom for faglig diskusjon og spørsmål.

VI GARANTERER
 

V Engasjert og dykig foredragsholder

V Levende presentasjon

V Konkrete eksempler fra virkeligheten

V Rom for spørsmål

V Diskusjonsoppgaver
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

Sverre Svensen

Sverre har innkjøpsfaglig ledererfaring fra både privat næringsliv og offentlig sektor. Han brenner for effektive innkjøpsprosesser, og er kjent som en engasjerende foreleser innen sine fagfelt.

Kursets foreleser, Sverre Svensen, har solid erfaring fra strategisk innkjøpsledelse i både privat næringsliv og offentlig sektor. Sverres utdanning består av en master i internasjonal ledelse fra MIIS i California, og en bachelor i økonomi fra BI. Sverre har alltid vært engasjert i innkjøpsfunksjonens handlingsrom og hvordan man, ved hjelp av strategiske grep, reduserer kostnader og bidrar til resultatoppnåelse for hele virksomheten.

 

I perioden 1997-2011 var han innkjøpsdirektør i diverse Telenoreide selskaper. Han har hatt lignende stillinger i Norsk Hydro, Kjedehuset, Opplysningen AS og Coca Cola. I tillegg har han erfaring som seksjonssjef fra både Skatteetatem og NAV, innen hhv. anskaffelser og leverandørstyring. Sverre har ledet Statens Innkjøpssenter og hatt oppdrag for Fjellinjen. I dag jobber han som avdelingssjef innen innkjøp i Forsvarets Logistikkorganisasjon.

Sverre har en engasjerende tone i sin presentasjonsform. I tillegg til lang fartstid som foreleser ved NIMA Utdanning, har han også bakgrunn fra undervisning ved Handelshøyskolen BI.

PRAKTISK INFORMASJON

KOMMENDE KURS

OSLO
Tirsdag 13. oktober

Scandic St. Olavs plass

Vi garanterer romslige lokaler og at vi overholder alle retningslinjer mtp. spredning av Covid 19-viruset.


Kurset varer fra kl. 09-16

DELTAKERAVGIFT
kr. 4.900,-


Avgiften dekker en dags undervisning, nødvendig kursmateriell, eksamensgjennomøfring, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagen.


Frivillig eksamen kan avlegges. Dette skjer ved hjemme-eksamen med to-ukers innleveringsfrist

 

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863