top of page

KURS

Måling av innkjøp

22. november

Det man måler blir man god på.
 

Med måling og rapportering kan innkjøpsavdelingen lettere vise sin resultatoppnåelse ovenfor ledelsen. I dette kurset får du nyttige tips til metoder som som hjelper deg og dine kollegaer å synliggjøre innkjøpsavdelingens bidrag til en positiv bunnlinje i bedriften.
 

Måling av tilstander, prosesser og resultater er viktigere enn noen gang. Hensikten er å skape faktabserte grunnlag for forbedring og utvikling i fremtiden. Gode rutiner for måling av innkjøp bidrar til utvikling av anskaffelsesområdet og profesjonalisering av innkjøpsavdelingen.
 

KURSET PASSER FOR
alle som ønsker å gjøre innkjøpsavdelingen til en effektiv bidragsyter for resultatoppnåelse. Her møter du innkjøpere og innkjøpeldere fra både privat næringsliv og offentlig sektor.

 

Kurset passer også for ledere som ønsker innblikk i hvordan man kan benytte innkjøpsavdelingen som en strategisk funksjon i virksomheten.
 

MÅLET MED KURSET ER å gi innsyn i ulike målemetoder og forståelse for hvilke  muligheter og effekter som ligger i disse.

KURSET TAR FOR SEG
Innføring- og valg av KPIer   
V  Innføring- og valg av PPIer
V  Effektmåling av anskaffelsesprosessen
V  Innkjøpanalyse
Leverandøroppføling
Kartlegging av status og avvik
Fastsetting av suksesskriterier for fremtidige innkjøpsprosesser

FRIVILLIG EKSAMEN
kan avlegges i etterkant av kurset.


 

EFFEKTIV
VIDEREUTDANNING
-for deg som jobber med innkjøp

Kurs i kontraktsoppfølging | offentlige

Sverre Svensen

Sverre har innkjøpsfaglig ledererfaring fra både privat næringsliv og offentlig sektor. Han brenner for effektive innkjøpsprosesser, og er kjent som en engasjerende foreleser innen sine fagfelt.

Kursets foreleser, Sverre Svensen, har solid erfaring fra strategisk innkjøpsledelse i både privat næringsliv og offentlig sektor. Sverres utdanning består av en master i internasjonal ledelse fra MIIS i California, og en bachelor i økonomi fra BI. Sverre har alltid vært engasjert i innkjøpsfunksjonens handlingsrom og hvordan man, ved hjelp av strategiske grep, reduserer kostnader og bidrar til resultatoppnåelse for hele virksomheten.

 

I perioden 1997-2011 var han innkjøpsdirektør i diverse Telenoreide selskaper. Han har hatt lignende stillinger i Norsk Hydro, Kjedehuset, Opplysningen AS og Coca Cola. I tillegg har han erfaring som seksjonssjef fra både Skatteetatem og NAV, innen hhv. anskaffelser og leverandørstyring. Sverre har ledet Statens Innkjøpssenter og hatt oppdrag for Fjellinjen. I dag jobber han som avdelingssjef innen innkjøp i Forsvarets Logistikkorganisasjon.

Sverre har en engasjerende tone i sin presentasjonsform. I tillegg til lang fartstid som foreleser ved NIMA Utdanning, har han også bakgrunn fra undervisning ved Handelshøyskolen BI.

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

PRAKTISK

KOMMENDE KURS
22. november 2023

Undervisningen varer fra 09:00-16:00
Lunsj fra 11:30-12:30, småpauser underveis i kurset
oChristiania Qvartalet Møtesenter
Grev Wedels pl. 7, Oslo sentrum

se kart her
 

DELTAKERAVGIFT
kr. 4.500,-

Avgiften dekker en dags undervisning, nødvendig kursmateriell, kursbevis, lunsj og full bevertning gjennom kursdagen.

Spørsmål?
Kontakts oss gjerne:
kurs@nimautdanning.no

 

bottom of page