KURS

MÅLING AV INNKJØPSFUNKSJONEN

"Det man måler blir man god på"
 

Med måling og rapportering kan innkjøpsavdelingen lettere vise sin resultatoppnåelse ovenfor ledelsen. Å synliggjøre en slik effekt har alltid vært krevende.


Vårt kurs i måling av innkjøp gir deg gode tips- og nyttige metoder som hjelper deg og dine kollegaer med å synnliggjøre innkjøpsavdelingens bidrag til en positiv bunnlinje.

EMNEOVERSIKT

UNDERVISNING

Kurset går over én dag. Praktisk undervisning gis av en erfaren økonom med lang fartstid fra innkjøpsledelse i både privat næringsliv og offentlig sektor. Våre forelesere evalueres jevnlig slik at vi til enhver tid tilbyr god undervisning med rom for faglig diskusjon og spørsmål.

 

I tillegg til ny læring og kompetanseheving, er kurset et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling og nettverksbygging med andre i tilsvarende posisjon.

Kursets foreleser, Sverre Svensen har solid erfaring som strategisk innkjøpsleder fra både privat næringsliv og offentlig sektor. Sverre har alltid vært engasjert i innkjøpsfunksjonens handlingsrom og hvordan man, ved hjelp av strategiske grep og endringsledelse, reduserer kostnader og bidrar til resultatoppnåelse for hele virksomheten.

 

I perioden 1997-2011 var han innkjøpsdirektør i diverse Telenoreide selskaper. Han har hatt lignende stillinger i Norsk Hydro, Kjedehuset, Opplysningen AS og Coca Cola. I tillegg har han erfaring som seksjonssjef fra både Skatteetatem og NAV, innen hhv. anskaffelser og leverandørstyring. Sverre har også ledet Statens Innkjøpssenter.

I tillegg til fartstid som foreleser ved NIMA Utdanning, har han også bakgrunn fra undervisning ved Handelshøyskolen BI.

Måling av tilstander, prosesser og resultater er viktigere enn noen gang. Hensikten er å skape faktabserte grunnlag for forbedring og utvikling i fremtiden. Gode rutiner for måling av innkjøp bidrar til utvikling av anskaffelsesområdet og profesjonalisering av innkjøpsavdelingen.
 

KURSET TAR FOR SEG
Innføring- og valg av KPIer   
V  Innføring- og valg av PPIer
V  Effektmåling av anskaffelsesprosessen
V  Innkjøpanalyse
Leverandøroppføling
Kartlegging av status og avvik
Fastsetting av suksesskriterier for fremtidige innkjøpsprosesser

MÅLET MED KURSET ER å gi innsyn i ulike målemetoder og forståelse for hvilke  muligheter og effekter som ligger i disse.

FRIVILLIG EKSAMEN
kan avlegges i etterkant av kurset.


 

KURSET PASSER FOR
alle som ønsker å gjøre innkjøpsavdelingen til en effektiv bidragsyter for resultatoppnåelse. Her møter du innkjøpere og innkjøpeldere fra både privat næringsliv og offentlig sektor.

 

Kurset passer også for ledere som ønsker innblikk i hvordan man kan benytte innkjøpsavdelingen som en strategisk funksjon i virksomheten.
 

PRAKTISK INFO

KOMMENDE KURS

OSLO
Onsdag 10. juni
Kurssted sentralt i Oslo oppgis senere


Vi garanterer romslige lokaler og at vi overholder alle retningslinjer mtp. spredning av Covid 19-viruset.

 

Kurset varer fra kl. 09-16

DELTAKERAVGIFT: kr. 4.900,-
Avgiften dekker en dags undervisning, nødvendig kursmateriell, eksamensgjennomføring, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagen.


Vi garanterer at matservering vil foregå i tråd med Regjeringens retningslinjer ift. Covid 19.


SPØRSMÅL
kurs@nimautdanning.no

 

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863