KURS

MÅLING AV INNKJØPSFUNKSJONEN

"Det man måler blir man god på"
 

Med måling og rapportering kan innkjøpsavdelingen lettere vise sin resultatoppnåelse ovenfor ledelsen. Å synliggjøre en slik effekt har alltid vært krevende.


Vårt kurs i måling av innkjøp gir deg gode tips- og nyttige metoder som hjelper deg og dine kollegaer med å synnliggjøre innkjøpsavdelingens bidrag til en positiv bunnlinje.

EMNEOVERSIKT

Måling av tilstander, prosesser og resultater er viktigere enn noen gang. Hensikten er å skape faktabserte grunnlag for forbedring og utvikling i fremtiden. Gode rutiner for måling av innkjøp bidrar til utvikling av anskaffelsesområdet og profesjonalisering av innkjøpsavdelingen.
 

KURSET TAR FOR SEG
Innføring- og valg av KPIer   
V  Innføring- og valg av PPIer
V  Effektmåling av anskaffelsesprosessen
V  Innkjøpanalyse
Leverandøroppføling
Kartlegging av status og avvik
Fastsetting av suksesskriterier for fremtidige innkjøpsprosesser

MÅLET MED KURSET ER å gi innsyn i ulike målemetoder og forståelse for hvilke  muligheter og effekter som ligger i disse.

FRIVILLIG EKSAMEN
kan avlegges i etterkant av kurset.


 

KURSET PASSER FOR
alle som ønsker å gjøre innkjøpsavdelingen til en effektiv bidragsyter for resultatoppnåelse. Her møter du innkjøpere og innkjøpeldere fra både privat næringsliv og offentlig sektor.

 

Kurset passer også for ledere som ønsker innblikk i hvordan man kan benytte innkjøpsavdelingen som en strategisk funksjon i virksomheten.
 

EFFEKTIV
VIDEREUTDANNING
-for deg som jobber med innkjøp

UNDERVISNING

Praktisk undervisning gis av en erfaren økonom med lang fartstid fra innkjøpsledelse av både privat næringsliv og offentlig sektor.

Våre forelesere evalueres jevnlig, og vi kan med dette kurset garanterere en levende presentasjon med rom for faglig diskusjon og spørsmål.

VI GARANTERER
 

V Engasjert og dykig foredragsholder

V Levende presentasjon

V Konkrete eksempler fra virkeligheten

V Rom for spørsmål

V Diskusjonsoppgaver
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

Sverre Svensen

Sverre har innkjøpsfaglig ledererfaring fra både privat næringsliv og offentlig sektor. Han brenner for effektive innkjøpsprosesser, og er kjent som en engasjerende foreleser innen sine fagfelt.

Kursets foreleser, Sverre Svensen, har solid erfaring fra strategisk innkjøpsledelse i både privat næringsliv og offentlig sektor. Sverres utdanning består av en master i internasjonal ledelse fra MIIS i California, og en bachelor i økonomi fra BI. Sverre har alltid vært engasjert i innkjøpsfunksjonens handlingsrom og hvordan man, ved hjelp av strategiske grep, reduserer kostnader og bidrar til resultatoppnåelse for hele virksomheten.

 

I perioden 1997-2011 var han innkjøpsdirektør i diverse Telenoreide selskaper. Han har hatt lignende stillinger i Norsk Hydro, Kjedehuset, Opplysningen AS og Coca Cola. I tillegg har han erfaring som seksjonssjef fra både Skatteetatem og NAV, innen hhv. anskaffelser og leverandørstyring. Sverre har ledet Statens Innkjøpssenter og hatt oppdrag for Fjellinjen. I dag jobber han som avdelingssjef innen innkjøp i Forsvarets Logistikkorganisasjon.

Sverre har en engasjerende tone i sin presentasjonsform. I tillegg til lang fartstid som foreleser ved NIMA Utdanning, har han også bakgrunn fra undervisning ved Handelshøyskolen BI.

PRAKTISK INFO

KOMMENDE KURS

OSLO
Torsdag 4. mars 2021
Scandic St. Olavs plass


Vi garanterer romslige lokaler og at vi overholder alle retningslinjer mtp. spredning av Covid 19-viruset.

 

Kurset varer fra kl. 09-16

DELTAKERAVGIFT: kr. 4.900,-
Avgiften dekker en dags undervisning, nødvendig kursmateriell, eksamensgjennomføring, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagen.


 


SPØRSMÅL
kurs@nimautdanning.no

 

PÅMELDING