top of page

KURS

Prognostisering &

innkjøpsstyring

Ønsker du å bli bedre og mer effektiv til å styre innkjøpsprosessen?

Med gode prognoser skaffer du et viktig informasjonsgrunnlag for styring av innkjøp og lagerbeholdninger.
Nettopp dette lærer du mer om i dette kurset.

EMNEOVERSIKT


Effektiv planlegging og styring av logistikken avhenger ofte av  gode salgsprognoser.

HOVEDMÅLET MED KURSET,  Prognostisering og innkjøpsstyring, er å gi en innføring i ulike tiltak for å forbedre prognosekvalitet, herunder en gjennomgang av de viktigste kvantitative teknikkene for salgsprognostisering som benyttes i praksis.

DU LÆRER HVORDAN prognoser og prognosefeil kan benyttes som grunnlag for optimal dimensjonering av sikkerhetslager, bestillingspunkt og partistørrelser.

SENTRALE EMNER
V Servicegradens betydning for sikkerhetslageret
V Beregning av ordrepunkt/bestillingsmengder ved maks/min politikk
V Optimale partier basert på faste partistørrelser
V Parametersetting
V Kvalitative og kvantitative prognoseteknikker
V Tolkning av prognosefeil
V Planprosesser
V Sesongindeksering
V Newsboy-modellen,
forskjellen på salg og etterspørsel

EFFEKTIV
VIDEREUTDANNING

-for umiddelbar bruk i
arbeidslivet

PÅ GRUNN AV ULIKT NIVÅ OG BEHOV hos våre kursdeltakere har vi lagt opp kurset som et todelt løp med en grunnleggende- og en fordypende samling. Du velger selv om du vil delta på en av samlingene eller begge to.
 

UNDERVISNING

Undervisningen er praktisk rettet, og gis av en erfaren foreleser fra bransjen. Hver kursdeltaker må medbringe egen PC med innstallert Excel for å blant annet kunne delta i en praktisk utarbeidelse av prognoser ut fra historiske salgsdata. Våre foredragsholdere evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse.

Kursets foreleser, Bård-Inge Pettersen er utdannet sivilingeniør i Matematikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU, og innehar spisskompetanse på en rekke aktuelle fagområder innenfor innkjøp og logistikk.

Som ansatt i Intelego System AS har han hjulpet flere virksomheter med å optimalisere logistikk- og produksjonsavdelinger, med fokus på modellering, optimalisering og simulering. Han har på denne måten opparbeidet en bred erfaring fra norsk næringsliv.

Bård-Inge er kjent som en faglig sterk foreleser med gode pedagogiske evner, og har siden 2015 vært faglærer i faget, SCM 200 - lager- og produksjonsstyring ved Høgskolen i Molde.

Våren 2018 debuterte han som foreleser ved NIMA Utdanning, og høstet svært gode tilbakemeldinger fra fornøyde kursdeltakere, og ser nå  frem til å undervise flere innkjøpere og logistikere i prognostisering og innkjøpsstyring.

PRAKTISK INFORMASJON

KURSET PASSER FOR deg som har en analytisk og strategisk rolle i innkjøps- eller logistikkavdelingen. Her møter du deltakere fra både privat- og offentlig sektor.
 


FRIVILLIG EKSAMEN kan avlegges ved hjemmeoppgave i etterkant av kurset.
 

KOMMENDE KURS:

1. Grunnleggende samling
Avholdes over to dager i Oslo sentrum
Endelige datoer for 2024 er ikke fastsatt

2. Fordypende samling

Avholdes over to dager i Oslo sentrum

Endelige datoer for 2024 er ikke fastsatt
 

DELTAKERAVGIFT
kr. 12.500,- pr. samling,-

Avgiften dekker to dagers undervisning, nødvendig kursmateriell, eksamen, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagene.

Ved påmelding til begge samlingene
, tilbyr vi en samlet pakkepris til kr. 19.990,-

 

PÅMELDING

bottom of page