KURS

TRANSPORTRETT
TRANSPORTFORSIKRING

inkludert praktisk bruk av  Incoterms®2020

OSLO
14. mai

BERGEN
08. sept.

TRONDHEIM
24. sept.

TROMSØ
29. sept.

OSLO
21. okt.

Velkommen til et praktisk rettet kurs som tar for seg
transportrett, transportforsikring og leveringsbetingelser.

Her lærer du mer om gjeldende norsk lov innen transport, NSAB, Remburs/garantier, Incoterms®2020 og Combiterms.

Korrekt valg av transportform og tilhørende leveringsbetingelser, gjør innkjøpsprosessen enklere, mer kostnadseffektiv og mindre risikofylt. Nettopp dette ser vi nærmere på i dette kurset.

KURSINNHOLD

KURSETS FORMÅL
er å bidra til bedre forståelse for hvordan riktig bruk av transport- og leveringsbetingelser sikrer trygge leveranser i din virksomhet.

Undervisningen byr på en praktisk gjennomgang av ulike transportrettslige problemstillinger som kan oppstå underveis i et avtaleforhold. Målet er at du i fremtiden skal kunne ta strategiske valg som styrer utenom fallgruver, tapte leveranser og uventede ekstrakostnader for din virksomhet.

KURSET GIR DEG
grunnleggende og lett innføring i ulike transportformer.

Vi ser nærmere på hvordan generell praksis, gjeldende lovverk og leveringsbtingelser regulerer avtaleforholdet mellom innkjøper og leverandør gjennom leveransefasen.

En sentral del av kurset er viet til Incoterms®2020 som trådte i kraft 1. januar.

Kursets foreleser, Christian Lien, er  Norges fremste ekspert på Incoterms®

Lien har 32 års erfaring fra  forsikringsbransjen og lang fartstid som autorisert rettshjelper innen sjø- og transporforsikring, samt tilhørende rettsområder.

Lien er norsk representant i International Chamber of Commerce (ICC) som utarbeider Incoterms®. Gjennom sitt verv i  ICC’ CLP Commission har han hatt en sentral rolle i utarbeidelsen av  Incoterms®2020.

Siden 1990 har han vært ansvarlig for norsk oversettelse Incoterms®. Lien utarbeidet også en egen kommentarutgave på norsk ifb. med Incoterms®2010.


Christian har omfattende pedagogisk erfaring og har siden 1984 holdt ca 1.500 forelesninger innen sine fagområder. Han er kjent som en inspirerende foreleser.

Med vårt kurs får du en unik mulighet til å stille dine spørsmål om Incoterms®2020, direkte til Norges beste på området.

SENTRALE EMNER

Innledning

 • Presentasjon og avgrensning

 • Gjennomgang av utlevert materiell

 • Rettssystemer

Transportrett

 • Transport og skaderisiko

 • Transportørens ansvar
      
  Sjølovens §§ 275,276,280
       Vegtrafikklovens §§ 27,28,32
       NSABs bestemmelser
       Godsansvarsforsikringer

   

 • Felleshavari

 • Pant/arrest i skip og last

 • Remburs/garantier

Transportforsikring

 • Vilkår A, B og C

 • Norske/utenlandske vilkår

 • Sekundærforsikring ved import/eksport

 • Regress etter skade


Leveringsbetingelser

      inkl. Incoterms®2020

 • Kjøpsloven som bakgrunn §§ 3 og 13

 • Hvorfor leveringsbetingelser

 • Alternative leveringsbetingelser

 • Generelt om ICC og Incoterms®

 • Hvorfor nye Incoterms®

 • Incoterms®2020 - hva er nytt?

 • Kostnads- og risikodeling

 • Transport- og forsikringsmomenter

 • Combiterms

 • Logistikk

 • Innkjøp

 • Leveringsservice
   

PRAKTISK

KURSET PASSER FOR ansatte innen innkjøp og logistikk/Supply Chain. Enten du er ansvarlig for innkjøp og avtaleinngåelse, elller om du jobber med planlegging av transport og distribusjon. 

Undervisningen tar for seg både
nasjonale og internasjonale leveringsbetingelser som benyttes i en handelstransaksjon.

KOMMENDE KURS

14. mai i Oslo
Scandic Hotell, St. Olavs plass

Nærmere info vedr. gjennomføring kommer 16. april!

08. sept. i Bergen
Bergen sentrum
Nærmere lokasjon oppgis i juni


24. sept. i Trondheim

Trondheim sentrum
Nærmere lokasjon oppgis i juni


29. sept. i Tromsø
Tromsø sentrum
Nærmere lokasjon oppgis i juni


21. okt. i Oslo
Scandic Hotell, St. Olavs plass
Nærmere lokasjon oppgis i juni

Undervisningen varer fra kl. 09:00-16:00

DELTAKERAVGIFT
kr. 3.900

Avgiften dekker en dags undervisning, nødvendig undervisninsgmateriell, kursbevis, lunsj og bevertning gjennom kursdagen.

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0165 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

 • Facebook - NIMA- Utdanning
 • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863