NETTKURS

PRAKTISK BRUK AV SSA

Statens standardavtaler

STED
Digitalt

DATO
29. sept.

VARIGHET
09:00-12:00

DELT.AVGIFT
kr. 2.900,-

ANT. PLASSER
Begrenset

 Synes det er utfordrende å navigere i utvalget av Statens standardavtaler?
 

Statens standardavtaler (SSA) ble lansert for å effektivisere anskaffelsesprosessen, men det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til korrekt bruk av SSA-porteføljen.
 

Med vårt nettkurs får du en praktisk gjennomgang av SSA-malene.

Kurset byr på praktiske eksempler og nyttige tips som viser hvordan korrekt bruk av SSA-porteføljen forenkler kommende anskaffelser og avtaleinngåelser
 

Kurs%20i%20SSA%20NIMA_edited.jpg

KURSINNHOLD
 

GENERELL BRUK AV SSA
 

Avtaler med kjent resultat

 • SSA – K, konsulent

 • SSA – O, oppdrag
   

Avtaler med ukjent sluttresultat

 • SSA – B, bistand

 • SSA – R, rammeavtale

 • SSA -  S, smidig

 • SSA – T, utviklings- og tilpasningsavtalen

   

Avtaler vedr. drift og vedlikehold

 • SSA – D

 • SSA – V

 • SSA – L --> SSA Sky

VALG AV AVTALE
 

Felles systematikk i kontraktene

 • Klausuler og bilag

 • Innsatsforpliktelser versus resultatansvar

 • Særegenheter ved SSA-kontraktene

 • Forskjellene mellom drift og vedlikehold, (program-)varer og tjenester

kontraktsbestemmelser

 • Samspillet mellom generelle vilkår, bilag og endringer

 • Hvilke klausuler er viktigst?

 • Hvs skal leveres, når og hvordan?

 • Ansvar, mangler og forsinkelse

   

V  Behovet for tilpasning til kontraktsgjenstanden

Hvordan unngå tvister ved bruk av SSA

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Kjell Steffner

Kjell eren av Norges ledende advokater på IKT-området. Han er kjent en underholdende foreleser som byr på solid fagkunnskap, praktiske tips og gode eksempler.

Kursets foreleser, Kjell Steffner, har lang erfaring som partner og advokat innen kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser, personvern og immateriell rett. Kjell trives aller best når han får jobbe med jus og teknologi, og har opparbeidet en særskilt branjseerfaring innen IKT.


Med Kjells forståelse for strategi, kunnskap om kontrakter og kjennskap til hva som pleier å gå galt, byr han i dette kurset på nyttige tips og potensielle fallruver ved inngåelse av IKT-kontrakter. Kjell har både ledet og veiledet i en rekke komplekse forhandlinger om både kjøp og salg av varer og tjenester, og er i dag partner i Lynx Advokatfirma.

Kjell har fått jobbe mye og dedikert med både kjøp og salg av programvare, konsulenttjenester og maskinvare, i tillegg til mange utviklings- og tilpasningsprosjekter.

Han er kjent som en svært dyktig og inspirerende foreleser innenfor sine fagfelt, og underviser fast i IKT-kontrakter og GDPR ved NIMA Utdanning.

IKT.jpg

PRAKTISK INFO

KURSET PASSER FOR
alle som forholder seg til offentlige anskaffelsesprosesser i arbeidshverdagen.

De ulike SSA-avtalemalene benyttes i dag som et nyttig verktøy i både offentlig sektor og privat næringsliv. Kurset kan, derfor, også være nyttig for deg som jobber med innkjøp av IT-utstyr og tjenester i privat næringsliv
.

MÅLET MED KURSET
er å gi deg nøkkelen til å foreta korrekt valg av SSA, uten å måtte lese gjennom hele porteføljen av maler.

DU LÆRER
hvilke juridiske problemstillinger som kan dukke opp ved inngåelse av de ulike standardavtalene, og mer om særegenhetene ved de respektive avtalene i SSA-porteføljen.

KOMMENDE KURS

29. sept. 2021

kurset varer fra kl. 09:00-12:00

 • Nettundervisning med korte pauser underveis

 • Spørsmål kan stilles via Chat-funksjon, eller muntlig

 • Felles gjennomgang av spm. i etterkant av pausene

 • Begrenset antall deltakere for, personlig oppfølging

DELTAKERAVGIFT
kr. 2.990,-

Deltakeravgiften dekker

 • En digital kurssamlinger

 • Nødvendig kursmateriell

 • Kursbevis

Formålet med SSA er å forenkle anskaffelsesprosessen.

Nettopp dette lærer du mer om i dette kurset!

 

PÅMELDING