top of page
Seminar om offentlige anskaffelser

SEMINAR - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Siste praksis fra KOFA og domstolene

14. mai 2024

INNKJØPSFAGLIG PÅFYLL

for travle innkjøpere på farten

Ønsker du effektive oppdateringer på siste nytt fra KOFA og domstolene?

Vi ønsker igjen velkommen til våre halvdagsseminarer om offentlige anskaffelser. Her får du innsikt i ferske saker fra både KOFA og domstolene, og vi ser nærmere på konkrete eksempler og aktuelle problemstillinger innen offentlige anskaffelser.

LÆRINGSUTBYTTE

I dette seminaret gjennomgås senere praksis fra KOFA og domstolene, og formålet er å få økt innsikt i hvilke problemstillinger som oftest er aktuelle innen offentlige anskaffelser, og hva oppdragsgiverne kan gjøre for å unngå å trå feil.

Vi ser nærmere på siste nytt fra KOFA og tvisert innen offentlige anskaffelser som har vært oppe i retten den siste tiden. Du vil i forkant av seminaret motta nærmere informasjon om  sakene som skal gjennomgås, slik at du kan forberede evt. spørsmål

Temaer som vil bli belyst er
  • Tolkning og anvendelse av kvalifikasjonskrav

  • Grensen for lovlig ettersending og supplering

  • Når og hvordan leverandørene kan støtte seg på underleverandører /andre virksomheter for å oppfylle kvalifikasjonskrav

  • Avvisning av tilbud med avvik

  • Bedømmelse av tildelingskriterier og bruk av evalueringsmetoder

  • Avlysningsrett og -plikt

Kristian Trygstad 2020.jpg

 Kristian Jåtog Trygstad presenterer siste nytt fra KOFA og rettspraksis innen offentlige anskaffelser, 07. mars 2024.

Kristian Jåtog Trygstad er en av Norges ledende advokater innen offentlige anskaffelser og oppnevnt medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

Kristian har solid erfaring med å bistå både oppdragsgivere og leverandører ved gjennomføring av konkurranser om offentlige oppdrag. Han ga i 2017 ut boken Tildeling av offentlige kontrakter, og har opparbeidet en solid posisjon innenfor sine fagområder.

Trygstad er partner i advokatfirmaet Mageli, og rangert som en av landets beste anskaffelsesadvokater i både nasjonale og internasjonale kåringer.

Med god retorikk og tydelig kommunikasjonsform evner Trygstad å omsette tunge, juridiske problemstillinger på en lettfattelig og konkret måte.

Få svar på anskaffelsesfaglige spørsmål og problemstillinger av Kristian Jåtog Trygstad.

Tirsdag 14. mai
09:00-12:00

PRAKTISK INFO

Tirsdag 14. mai 2024
Faglig innhold: 09:00-12:00


Lunsj fra kl. 12:000
Benytt muligheten til innkjøpsfaglig prat og erfaringsutveksling med andree ansatte innen offentlige anskaffelser

Siste frist for påmelding

Fredag 12. april
påmelding via skjema til høyre, eller pr. e-post kurs@nimautdanning.no

Kristiania Qvartalet Møtesenter

Grev Wedels plass 7, Oslo sentrum, se kart her

Delta digitalt?

Vi setter opp løsning for streaming ved ved høy etterspørsel. Meld din interesse til kurs@nimautdanning.no

Deltakeravgift
1 deltaker    | kr. 1.900,-
2 deltakere | kr. 3.500,-
3 deltakere | kr. 4.500,-
4 deltakere | kr. 5.800,-
5 deltakere | kr. 6.500,-

Flere enn fem kollegaer som vil delta?
Kontakt oss for ytterligere grupperabatt.
kurs@nimautdanning.no

Spørsmål?

kurs@nimautdanning.no | tlf. 480 68 863

bottom of page