top of page
Innkjøpsprosess 2.jpg

PÅMELDINGSFRIST

03. oktober 2022

Studiepoenggivende kurs i

LOGISTIKK & INNKJØP

Høyskolen Kristiania.jpg

Ønsker du studiepoeng i innkjøp og logistikk?

I samarbeid med Høyskolen Kristiania kan NIMA Utdannning nå tilby studiepoenggivende kurs i logistikk og innkjøp. Med dette kurset får du en introduksjon til grunnleggende elementer innen logistikk og innkjøp sett fra et økonomisk, praktisk og ledelsesperspektiv.


Høyskolen Kristiania er en godkjent og akkreditert høyskole, og ved påmelding til dette kurset tas du opp som student ved Høyskolen. Dette gir deg muligheten til å avlegge eksamen og få godkjente studiepoeng etter endt kurs.

KURSLØPET BESTÅR AV

  • 5 kursdager  i Oslo

  • 1 obligatorisk innleveringsoppgave

  • Hjemmeeksamen, 7,5 studiepoeng

SENTRALE EMNER

Utvikling og trender innen logistikk og innkjøp

Grunnleggende perspektiver, prinsipper og modeller

Logistikkaktørenes egenart og roller i industrien

Innkjøpsfunksjonens egenart og betydning for forskjellige virksomheter

Innkjøpets hovedfunksjoner og prosesser

Logistikk- og innkjøpsansvarliges strategiske vurderinger

Logistikk og innkjøps betydning for bærekraft

LÆRINGSUTBYTTE

Kursdeltaker skal etter endt kurs sitte igjen med kunnskap om

Logistikk og innkjøpsfagets utvikling

Hvilke arbeidsoppgaver som er knyttet til rollen som innkjøper

Logistikk og innkjøps rolle i ulike organisasjoner

Logistikk og innkjøps rolle internt og samspill med øvrige avdelinger

Innkjøpsprosessens ulike stadier

Miljømessige tilnærminger

Problemstillinger knyttet til bærekraftige innkjøp

Kursdeltaker skal etter endt kurs håndtere følgende innkjøpsoppgaver og ansvarsområder

Initiere forbedring av virksomhetens anskaffelses- og logistikksystem, med mål om økt konkurransekraft.

Bidra til effektive innkjøpsprosesser

Bedømme hovedprinsippene i administrative oppgaver i innkjøpsarbeidet (tilbud, avtaler, forhandlinger og kontrakter).

Kursdeltaker skal etter endt kurs kunne utføre

Behovsavklaring

Forespørsel

Tilbudsevaluering

Leverandørvalg/evaluering

Avtaleinngåelse

Rekvisisjon og ordreplassering

Leverandøroppfølging og fakturakontroll

Anders undeviser ved sertifisering i offentlige askfelser.

Anders W. Skumsnes

Anders er en innkjøpsfaglig tungvekter med erfaring fra strategiske og operative anskaffelser, både i offentlig sektor og privat næringsliv.

UNDERVISNING

Kursets foreleser er Anders Wiland Skumsnes. Han har bakgrunn fra økonomistudier med spesialisering innen logistikk, og har siden 1995 opparbeidet bred arbeidserfaring knyttet til  innkjøp i privat næringsliv og offentlige anskaffelser.

Anders har flere lederstillinger knyttet til innkjøp og anskaffelser på sin CV, fra blant annet Helse Sør-Øst, Difi/Statens Innkjøpssenter og Forsvaret.
Med et brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Anders kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering.

Anders setter seg raskt inn i nye problemstillinger og er flink til å formidle sin kunnskap. Både ovenfor nyansatte og erfarne innkjøpere. Han underviser i en rekke innkjøpsfaglige kurs hos NIMA Utdanning, og er tilknyttet Høyskolen Kristiania ved tilsvarende emner.

Engasjerende forelesere

Praktisk undervisning

Konkrete eksempler fra virkeligheten

Rom for å stille spørsmål underveis

Innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

PRAKTISK INFO

Kommende kurs 2022
1. samling: 01.-03. november
2.samling: 21.-22. november
Kursdagene varer fra 09-16
 

Eksamen, 01.-02. desember
Skriftlig hjemmeeksamen med individuell innlev. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng

Obligatorisk arbeidskrav

For å kunne avlegge eksamen, kreves en obligatorisk og bestått innleveringsoppgave underveis i kurset.

Siste frist for påmelding

03. oktober 2022

Kurssted

Høyskolen Kristiania
Prinsens gate 7-9, Oslo sentrum

Kursets opptakskrav

For å delta på dette kurset må du kunne dokumentere generell studiekompetanse.

Deltakeravgift, kr. 26.000,-

Inkl. 36 timers undervisning, nødvendig materiell,  lunsj og bevertning gjennom kursdagene, samt oppgavegjennomføring og eksamensavgift.

Spørsmål?

kurs@nimautdanning.no | tlf. 480 68 863

bottom of page