top of page
Innkjøpsprosess 2.jpg

PÅMELDINGSFRIST

07. oktober 2022

Dagskurs med 7,5 studiepoeng

LOGISTIKK & INNKJØP

Høyskolen Kristiania.jpg

Ønsker du studiepoeng for tidligere gjennomført grunnkurs hos oss?
Velkommen til et effektivt repetisjonskurs som gjør deg rustet til å avlegge studiepoenggivende eksamen høsten 2022.

I samarbeid med Høyskolen Kristiania kan NIMA Utdannning nå tilby studiepoenggivende kurs i logistikk og innkjøp.  Høyskolen Kristiania er en godkjent og akkreditert høyskole, og ved påmelding til dette kurset tas du opp som student ved Høyskolen. Dette gir deg muligheten til å avlegge eksamen og få godkjente studiepoeng etter endt kurs.

KURSLØPET BESTÅR AV

  • 1 kursdag med fysisk oppmøte i Oslo

  • 1 obligatorisk innleveringsoppgave

  • Avsluttende hjemmeeksamen: 7,5 SP.

SENTRALE EMNER

Utvikling og trender innen logistikk og innkjøp

Grunnleggende perspektiver, prinsipper og modeller

Logistikkaktørenes egenart og roller i industrien

Innkjøpsfunksjonens egenart og betydning for forskjellige virksomheter

Innkjøpets hovedfunksjoner og prosesser

Logistikk- og innkjøpsjøpsansvarliges strategiske vurderinger

Logistikk og innkjøps betydning for bærekraft

LÆRINGSUTBYTTE

Kursdeltaker skal etter endt kurs sitte igjen med kunnskap om

Logistikk og innkjøpsfagets utvikling

Hvilke arbeidsoppgaver som er knyttet til rollen som innkjøper

Logistikk og innkjøps rolle i ulike organisasjoner

Logistikk og innkjøps rolle internt og samspill med øvrige avdelinger

Innkjøpsprosessens ulike stadier

Miljømessige tilnærminger

Problemstillinger knyttet til bærekraftige innkjøp

Kursdeltaker skal etter endt kurs håndtere følgende innkjøpsoppgaver og ansvarsområder

Initiere forbedring av virksomhetens anskaffelses- og logistikksystem, med mål om økt konkurransekraft.

Bidra til effektive innkjøpsprosesser

Bedømme hovedprinsippene i administrative oppgaver i innkjøpsarbeidet (tilbud, avtaler, forhandlinger og kontrakter).

Kursdeltaker skal etter endt kurs kunne utføre

Behovsavklaring

Forespørsel

Tilbudsevaluering

Leverandørvalg/evaluering

Avtaleinngåelse

Rekvisisjon og ordreplassering

Leverandøroppfølging og fakturakontroll

Anders undeviser ved sertifisering i offentlige askfelser.

Anders W. Skumsnes

Anders er en innkjøpsfaglig tungvekter med erfaring fra strategiske og operative anskaffelser, både i offentlig sektor og privat næringsliv.

UNDERVISNING

Kursets foreleser er Anders Wiland Skumsnes. Han har bakgrunn fra økonomistudier med spesialisering innen logistikk, og har siden 1995 opparbeidet bred arbeidserfaring knyttet til  innkjøp i privat næringsliv og offentlige anskaffelser.

Anders har flere lederstillinger knyttet til innkjøp og anskaffelser på sin CV, fra blant annet Helse Sør-Øst, Difi/Statens Innkjøpssenter og Forsvaret.
Med et brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Anders kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering.

Anders setter seg raskt inn i nye problemstillinger og er flink til å formidle sin kunnskap. Både ovenfor nyansatte og erfarne innkjøpere. Han underviser i en rekke innkjøpsfaglige kurs hos NIMA Utdanning, og er tilknyttet Høyskolen Kristiania ved tilsvarende emner.

Engasjerende forelesere

Praktisk undervisning

Konkrete eksempler fra virkeligheten

Rom for å stille spørsmål underveis

Innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

PRAKTISK INFO

Kommende kurs

Onsdag 9. november 2022

Kurset varer fra 09-16

Kurssted

Høyskolen Kristiania
Prinsens gate 7-9, Oslo sentrum

Eksamen, 01.-02. desember
Skriftlig hjemmeeksamen med individuell innlevering. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng

Siste frist for påmelding

fredag 7. oktober 2022

Kursets opptakskrav

Generell studiekompetanse og tidligere gjennomført grunnkurs i innkjøp/logistikk hos NIMA Utdanning.

Obligatorisk arbeidskrav

En obligatorisk innsendingsoppgave må være godkjent for å kunne avlegge eksamen

Deltakeravgift, kr. 6.000,-

Inkl. 8 timers undervisning, nødvendig undervisn.-materiell,  lunsj og bevertning gjennom kursdagen, samt oppgavegjennomføring og eksamensavgift.

Spørsmål?

kurs@nimautdanning.no | tlf. 480 68 863

bottom of page