Grunnkurs%20i%20innkj%C3%B8p%20-%20nettk

GRUNNKURS I INNKJØP

-for innkjøpere i privat næringsliv

Nytt nettkurs starter 10. mai
Scroll ned for nærmere informasjon

Få bedre kjennskap til din rolle som innkjøper og dens betydning i din bedrift. Bli en tryggere innkjøper, fra behovsavklaring til kontraktsinngåelse.

Grunnkurs i innkjøp byr på en praktisk gjennomgang av innkjøpsprosessens ulike faser. Vi retter videre fokus mot innkjøpsbesparelser og gevinstrealisering, og du lærer mer om innkjøpsfunksjonens samspill med andre avdelinger internt.

Kurset mottar svært gode tilbakemeldinger
-fra både nyansatte og mer erfarne innkjøpere.

KURSINNHOLD

SENTRALE EMNER

V  Forutsetningen for det gode innkjøp
V  Rammebetingelser
V  Innkjøpers rolle og ansvar
V  Innkjøpsorganisering
V  Innkjøpets betydning
V Innføring i Supply Chain Management
V  Verdikjede-konseptet

V  Økonomi for innkjøpere

V  Den strategiske innkjøpsmatrisen
V  Metodikk for utarbeidelse av innkjøpsplan
V  Innkjøpsstrategi
V
  Differensierte innkjøpsoppgaver

V  Behovsavklaring - hva ønsker vi å kjøpe?
V  Spesifikasjoner
V  Gjennomgang av spesifikasjonsformer
V  Leverandør-markedsanalyse
V  Leverandørstrategiser
V  Prekvalifisering
V  Leverandør- og tilbudsevaluering
V  Innkjøpsforhandlinger
V  Avtalens innhold og funksjon
V Avtalegjennomføring og implementering
V  Leveranseprosessen
V
  Kontraktsoppfølging i praksis
V  Oppfølging av leverandør og leveranser
V  Behovsbregening
V  Innkjøpsfaglige spesialtema
V  Kvalitetsikring
V  Kontroll- og feilkostnader
V  Innkjøpsanalyse
V  Målinger av innkjøpsarbeidet
V  Avtaler med juridiske aspekter
V  Incoterms
V  Bærekraftige innkjøp
V  Leverandørutvikling
V  Sluttevaluering

KURSET PASSER FOR
deg som jobber med innkjøp i privat sektor, og som ønsker en grunnleggende og helhetlig forståelse av innkjøpsprosessens ulike stadier.

 
DU LÆRER
grunnleggende prinsipper for en effektiv innkjøsprosess, samt måling og oppfølging av kvaliteten i forbindelse med leveranseprosessen.

FRIVILLIG EKSAMEN
kan avlegges ved hjemmeoppgave i etterkant av kurset, for deg som ønsker å teste egne ferdigheter.

EFFEKTIVT
KOMPETANSLØFT

-for umiddelbar bruk i
arbeidslivet

DU FÅR MED
Nyttige maler og
innkjøpsverktøy

PRAKTISK INFO

KOMMENDE GRUNNKURS
Som følge av nye og strengere nasjonale regler forbundet med Covid19, som ble lagt frem i mars, gjennomføres vårens grunnkurs digitalt.

1. samling:10.-12. mai 2022
2.samling:30.-31. mai 2022

Tidspunkt for digitale forelesninger

Tirsdag 10. mai | kl. 09:00-15:00
Onsdag 11. mai  |  kl. 09:00-15:00
Torsdag12. mai |  kl. 09:00-15:00

----------------
-------------------------

Tirsdag 30. mai, kl. 09:00-15:00
Onsdag 31. mai, kl. 09:00-15:00

Vi logger av for lunsj fra kl. 11:30-12:00, og tar ellers korte pauser hver time.

----------------
-------------------------

 

DELTAKERAVGFIT
kr. 17.500,-


Kursavgiften dekker 26,5 undervisningstimer, nødvendig undervisninsgmateriell, kursbevis og frivillig eksamensgjennomføring m/evt. vitnemål. I tillegg vil du motta nyttige maler og verktøy for bruk i din hverdag som innkjøper.

​​

Vi får gode tilbakemeldinger for vårt praktiske undervisningsopplegg på nett, og vil gjennnomføre grunnkurset med et begrenset antall deltakere for å ivareta personlig oppfølging.

Forelesningene avholdes live,
med gode muligheter til å stille spørsmål underveis. Undervisningen byr på nyttige caser, gode eksempler og refleksjonsoppgaver for bedre læring.

 

Foretrekker du fysisk kursdeltakelse?
klikk her for mer informasjon

PÅMELDING