Korrupsjonsseminar_edited.jpg

TILBUDSEVALUERING

praktisk bruk av evalueringsmodeller

Velg mellom fysisk samling og nettkurs

Hvor går grensen mellom rettslige krav og innkjøpsfaglig skjønn?
 

De fleste tvister innen offentlige anskaffelser omhandler tilbudsevaluering. Dette kurset gjennomgår reglene for valg av tilbud i offentlige anskaffelser, og viser deg styrker og svakheter ved de mest brukte evalueringsmodellene.
 

Velkommen til et praktisk rettet kurs som tar for seg alt du trenger å vite om anskaffelsesregelverkets krav til tilbudsevaluering og tildeling av kontrakt.

Kurset passer for innkjøpere/oppdragsgivere, samt jursister fra offentlig sektor med innkjøp som arbeidsområde. Kurset er også  nyttig for leverandører til offentlig sektor.

IMG_0917_edited.jpg

KURSINNHOLD
 

Målet med kurset er å vise deg hvilke vurderinger som kan prøves av domstolene, og hvilke vurderinger som er overlatt til oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn.

Kursinnholdet er basert på Kristian Jåtog Trygstads bok Tildeling av offentlige kontrakter.

Trygstad gir deg svar på høyaktuelle problemstillinger innenfor fagområdet offentlige anskaffelser. Både i boken, og som foreleser ved dette kurset.

 

KURSET TAR FOR SEG
Bruk av minstekrav og tildelingskriterier
Poengsetting av pris og kvalitet
Prissetting av tildelingskriteriene
Rettslige krav

Evalueringsmodeller
Potensielle fallgruver ved tilbudsevaluering
Praktiske eksempler fra ferske KOFA-saker
Nylige tvister fra domstolene vedr. tilbudsevaluering

DU LÆRER
 

V Hva du kan og bør legge vekt på gjennom tildelingskriteriene
V Hvilke egenskaper ved tilbudene som kan premieres gjennom tildelingskriteriene

V Hvordan tildelingskriteriene skal utformes og presenteres

V Hvordan tilbudene evalueres opp mot de ulike tildelingskriteriene?

V Tilbudsevaluering i praksis, med særlig fokus på ulike poengberegningsmetoder
V Styrker og svakheter ved de mest brukte evalueringsmodellene for valg av leverandør

 

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Kurset gjennomføres via live nettundervisning, som går over to halve dager.

VI GARANTERER
 

V Engasjert og dykig foredragsholder

V Levende presentasjon

V Konkrete eksempler fra virkeligheten

V Rom for å stille spørsmål
V En solid innkjøpsfaglig kompetanseheving

Kristian Trygstad 2020.jpg

Kristian Jåtog Trygstad

Kristian er rangert som en av Norges beste anskaffelsesadvokater i både nasjonale og internasjonale kåringer. Han er også kjent som en svært dyktig foredragsholder

Foreleser Kristian Jåtog Trygstad har bred erfaring fra å bistå både  oppdragsgivere og leverandører med konkurransegjennomføring i offentlige anskaffelsesprosesser. Han er partner i advokatfirmaet Mageli, og har i mange år vært oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Kristian ga i 2017 ut boken Tildeling av offentlige kontrakter, og var i 2020 redaktør og medforfatter for boken Offentlige kontrakter - aktuelle tema.


Med god retorikk og en tydelig kommunikasjonsform evner Jåtog Trygstad å fremstille tunge, juridiske problemstillinger på en lettfattelig og konkret måte. Han underviser i flere kurs hos NIMA Utdanning, og er kjent som en dyktig foreleser, noe du selv  vil erfare når han tar for seg tildeling av offentlige kontrakter og bruk av evalueringsmodeller i dette kurset.

IMG_0856_edited.jpg

PRAKTISK

NETTUNDERVISNING
to digitale samlinger
 

06.-07. april 2022
Forelesningene varer fra 09:00-12:00

  • 50 min. undervisning, etterfulgt av 10 min. pause

  • Spørsmål kan stilles via Chat-funksjon, eller muntlig

  • Begrenset antall deltakere, for personlig oppfølging

DELTAKERAVGIFT
kr. 4.500,-

Avgiften dekker seks timers undervisning, nødvendig undervisningsmateriell og kursbevis.

PÅBYGNING 
Etter dette kurset kan du lære enda mer om evalueringsmetoder med vårt 3 timers fordypningskurs. Les mer om kurset her

 

FYSISK SAMLING

 

Torsdag 28. april
kl. 09:00-16:00

 

Christiania Qvartalet Møtesenter
Grev Wedels Plass 7, 0151 Oslo
se kart her

DELTAKERAVGIFT
kr. 4.900,-

Avgiften dekker seks timers undervisning, nødvendig undervisningsmateriell , kursbevis, lunsj og bevertning gjennom kursdagen.

SPØRSMÅL?
Vi hører gjerne fra deg
kurs@nimautdanning.no

PÅMELDING