KURS

Tilbudsevaluering
Tildeling av kontrakt

Hvor går grensen mellom rettslige krav og innkjøpsfaglig skjønn?
 

De fleste tvister innen offentlige anskaffelser omhandler tilbudsevaluering. Dette kurset gjennomgår reglene for valg av tilbud i offentlige anskaffelser.

Kurset er praktisk rettet og dekker alt både oppdragsgivere og leverandører trenger å vite om anskaffelsesregelverkets krav.

 

KURSINNHOLD
 

Kurset er basert på boken, Tildeling av offentlige kontrakter, og gir deg svar på høyaktuelle problemstillinger innenfor fagområdet offentlige anskaffelser.

Du mottar boken ved kursstart, og får en unik anledning til å stille dine spørsmål direkte til forfatter og foreleser, Kristian Jåtog Trygstad.

KURSET GIR DEG
oppdatert kompetanse om styrker og svakheter ved de mest brukte evalueringsmetodene, samt bedre forståelse for grensen mellom rettslige krav og innkjøpsfaglig skjønn.

SENTRALE EMNER

  • Hvordan skal tildelingskriteriene presenteres?
     

  • Hvilke egenskaper ved tilbudene kan premieres gjennom tildelingskriteriene?

 

  • Hvordan evaluere tilbudene opp mot de ulike tildelingskriteriene?

 

  • Hvilket tilbud gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet?

 

  • Hvordan skal oppdragsgiver velge riktig evalueringsmetode?


UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Dette kurset ble sist evaluert høsten 2019, med svært gode tilbakemeldinger.

Forleser Kristian Jåtog Trygstad har bred erfaring med å bistå både oppdragsgivere og leverandører ved gjennomføring av konkurranser om offentlige oppdrag. Han har i mange år vært oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og ga i 2017 ut boken Tildeling av offentlige kontrakter, som innholdet i dette kurset er basert på.

 

Kristian er rangert som en av Norges beste anskaffelsesadvokater i både nasjonale og internasjonale kåringer, og ble høsten 2019 hentet inn som partner i Advokatfirmaet Mageli.

Med god retorikk og en tydelig kommunikasjonsform evner Jåtog Trygstad å fremstille tunge, juridiske problemstillinger på en lettfattelig og konkret måte. Han underviser i flere kurs hos NIMA Utdanning, og er kjent som en dyktig foreleser, noe du selv  vil erfare når han tar for seg tildeling av offentlige kontrakter og bruk av evalueringsmodeller i dette kurset.

Temaene illustrerers ved praktiske eksempler fra fra ferske KOFA-saker og nylige tvister fra domstolene.

PRAKTISK INFORMASJON

KOMMENDE KURS
TROMSØ
Torsdag 6. februar 2020

Kurset varer fra kl. 09:00-15:30
 

PÅMELDINGSFRIST
Snarest!

KURSSTED

Tromsø sentrum


 

Da vi dessverre har opplevd å måtte avlyse planlagte kurs utenfor Oslo, vil vi avvente å bestille lokaler før vi er sikret et tilstrekkelig antall deltakere.
 

KURSET PASSER FOR
Innkjøpere/oppdragsgivere, samt jursister fra offentlig sektor med innkjøp som arbeidsområde. Kurset er også et nyttig for leverandører til offentlig sektor.
 

DELTAKERAVGIFT
kr. 5.500,-

Deltakeravgiften inkluderer en dags undervisning, bok
(verdi kr. 749), kursbevis, lunsj og øvrig bevertning gjennom kursdagen.

Dersom du ønsker at dette kurset blir avholdt i Tromsø, oppfordrer vi til påmelding, senest en mnd. før kursstart!

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863