Netttkurs.jpg

Videregående kurs i tilbudsevaluering

FORDYPNING I EVALUERINGSMETODER

OSLO | 17. sept.
NETT | 05. nov.

Vi har gleden av å lansere et nytt kurs om evalueringsmetoder, hvor du får muligheten til å fordype deg i en av de mest spennende og nyttige delene av tildelingsfasen.

Kursets foreleser, Kristian Jåtog Trygstad, har i flere år holdt praktiske kurs om tilbudsevaluering og tildeling av offentlige kontrakter. I dette kurset ser vi nærmere på de viktige vurderingene som ligger bak valg av det beste tilbudet.

KURSINNHOLD
 

IMG_0917_edited.jpg

I dagliglivet sammenlignes to tilbud ved å holde deres styrker og svakheter opp mot hverandre. Slik finner man sjelden det beste tilbudet i offentlige anskaffelser. Da er det vanligere at hvert tildelingskriterium bedømmes for seg før de holdes opp mot hverandre.
 

Evalueringsmetodene er de verktøyene som oppdragsgiver bruker i denne samlede vurderingen. Bruk av evalueringsmetoder skal gi det samme utfallet som når de konkurrerende tilbudenes sterke og svake sider holdes direkte opp mot hverandre. Det er imidlertid en rekke fallgruver som innkjøpere bør kjenne til og unngå. Nettopp disse ser vi nærmere på i dette kurset.
 

KURSET TAR FOR SEG

V Særtrekk ved lineære og forholdsmessige metoder for å utmåle poeng
 

V Finnes det en «matematisk korrekt» evalueringsmetode?
 

V Hvorfor anbefaler økonomer at man unngår å gi maksimal uttelling til det beste tilbudet i konkurransen?
 

V De egentlige utfordringene med minuspoeng
 

V Må oppdragsgiver bruke samme metode på alle tildelingskriteriene, og hva med oppjustering?
 

V Hvordan kan oppdragsgiver på en enkel måte unngå utfordringene ved poengsetting av pris?
 

UNDERVISNING

Kristian Jåtog Trygstad

Kristian er rangert som en av Norges beste anskaffelsesadvokater i både nasjonale og internasjonale kåringer. Han er også kjent som en svært dyktig foredragsholder

Foreleser Kristian Jåtog Trygstad har bred erfaring fra å bistå både  oppdragsgivere og leverandører med konkurransegjennomføring i offentlige anskaffelsesprosesser. Han er partner i advokatfirmaet Mageli, og har i mange år vært oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Kristian ga i 2017 ut boken Tildeling av offentlige kontrakter , og var i 2020 redaktør og medforfatter for boken Offentlige kontrakter - aktuelle tema.


Med god retorikk og en tydelig kommunikasjonsform evner Jåtog Trygstad å fremstille tunge, juridiske problemstillinger på en lettfattelig og konkret måte. Han underviser i flere kurs hos NIMA Utdanning, og er kjent som en dyktig foreleser. I dette kurset tar han erfarne innkjøpere med på et dydpykk ned i evalueringsmetodene som benyttes ved tilbudsevaluering i offentlige anskaffelser.

 

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Kurset gjennomføres i første omgang via nettbasert undervisning.

Kursinnholdet er basert på Kristian Jåtog Trygstads bok Tildeling av offentlige kontrakter.

Trygstad gir deg svar på høyaktuelle problemstillinger innenfor fagområdet offentlige anskaffelser. Både i boken og som foreleser ved dette kurset.

 

IMG_0856_edited.jpg

PRAKTISK INFO

FYSISK SAMLING

Fredag 17. september  |  kl. 09:00-12:00
 

Felix Konferansesenter
Bryggetorget 3, 0250
se kart her

 

Deltakeravgift kr. 2.900,-
 

Avgiften dekker tre timers undervisning, nødvendig undervisningsmateriell , kursbevis, lunsj og bevertning gjennom kursdagen.

NETTUNDERVISNING

Fredag 05. november  |  kl. 09:00-12:00
 

  • 50 min. undervisning, etterfulgt av 10 min. pause

  • Spørsmål kan stilles via Chat-funksjon eller muntlig

  • Begrenset antall kursplasser for personlig oppfølging

Deltakeravgift kr. 2.900,-
 

Avgiften dekker tre timers undervisning, nødvendig undervisningsmateriell og kursbevis.

Forkunnskap
Kurset passer erfarne innkjøpere. Det vil derfor være en fordel å ha jobbet noe med tilbudsevaluering i offentlige anskaffelser, eller ha deltatt på vårt  grunnleggende kurs i tilbudsevaluering.

PÅMELDING