top of page
Bruk av evalueringsmodeller

Videregående kurs i tilbudsevaluering

FORDYPNING I EVALUERINGSMETODER

Velg mellom nettkurs og fysisk undervisning

Offentlige kontrakter skal tildeles den leverandøren som, samlet sett, har det beste tilbudet. Da må pris og kvalitet sammenlignes, men hvordan gjør man det? Evalueringsmetoden kan avgjøre utfallet av konkurransen, og evlaueringsmetodikk har vært et mye debattert tema.

Med dette kurset får du et dypdykk ned i de viktige vurderingene som ligger bak valg av det beste tilbudet. Vi ser nærmere på styrker og svakheter ved de mest brukte evalueringsmetodene, og retter spesielt fokus mot strategiske aspekter f
orbundet med utarbeidelse av konkurransemetodikk.

OM KURSINNHOLDET

I dagliglivet sammenlignes to tilbud ved å vurdere deres styrker og svakheter opp mot hverandre, slik finner man sjelden det beste tilbudet i offentlige anskaffelser. Her er det vanligere at hvert tildelingskriterium bedømmes for seg, før de holdes opp mot hverandre. I denne samlede vurderingen kan ulike evalueringsmetoder benyttes som verktøy.

 

Bruk av evalueringsmetoder skal gi det samme utfallet som når de konkurrerende tilbudenes sterke og svake sider holdes direkte opp mot hverandre. Det er imidlertid en rekke fallgruver som innkjøpere bør kjenne til. Nettopp disse ser vi nærmere på i dette kurset.

KURSET TAR FOR SEG

Særtrekk ved lineære og forholdsmessige metoder for å utmåle poeng.

Finnes det en matematisk "korrekt" evalueringsmetode?

Hvorfor anbefaler økonomer
at man unngår å gi maksimal uttelling til det beste tilbudet i konkurransen?

De egentlige utfordringene med minuspoeng

Må oppdragsgiver bruke samme metode på alle tildelingskriteriene, og hva med oppjustering?

Hvordan kan oppdragsgiver på en enkel måte unngå utfordringene ved poengsetting av pris?

SENTRALE EMNER

Overordnet om evalueringsmetodikk

Poengberegning

  •  Grunnleggende krav

  • Delvurderinger av pris/kostnad

  • Forholdet mellom pris- og kvalitetspoeng

  • Minuspoeng

  • Forhåndsbinding
  • Mulige fremgangsmåter


Prising av kvalitet

Kursets foreleser, Kristian J. Trygstad, har vært sentral i debatten om bruk av evelaueringsmodeller og har i flere år holdt praktiske kurs om tilbudsevaluering og tildeling av offentlige kontrakter basert på sin bok om  denne spennende delen av tildelingsfasen.

Trygstad gir deg svar på høyaktuelle problemstillinger innenfor fagområdet offentlige anskaffelser. Både i boken og som foreleser ved dette kurset.

Kristian Trygstad 2020.jpg

Kristian Jåtog Trygstad

Kristian er rangert som en av Norges beste anskaffelsesadvokater i både nasjonale og internasjonale kåringer. Han er også kjent som en svært dyktig foredragsholder

Foreleser Kristian Jåtog Trygstad har bred erfaring fra å bistå både  oppdragsgivere og leverandører med konkurransegjennomføring i offentlige anskaffelsesprosesser. Han er partner i advokatfirmaet Mageli, og har i mange år vært oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Kristian ga i 2017 ut boken Tildeling av offentlige kontrakter , og var i 2020 redaktør og medforfatter for boken Offentlige kontrakter - aktuelle tema.


Med god retorikk og en tydelig kommunikasjonsform evner Jåtog Trygstad å fremstille tunge, juridiske problemstillinger på en lettfattelig og konkret måte. Han underviser i flere kurs hos NIMA Utdanning, og er kjent som en dyktig foreleser. I dette kurset tar han erfarne innkjøpere med på et dydpykk ned i evalueringsmetodene som benyttes ved tilbudsevaluering i offentlige anskaffelser.

 

IMG_0856_edited.jpg

PRAKTISK INFO

KOMMENDE KURS

I OSLO | Mandag 18. april
Forelesningene varer fra 09:00-12:00

NETTKURS | Mandag 07. mai

Forelesningen varer fra 09:00-12:00
 

KURSSTED
Christiania Qvartalet Møtesenter
Grev Wedels plass 7, Oslo sentrum

se kart her

 

Fysisk kurs, Kr. 3.900,-
Fysisk kurs, Kr. 3.500,-

Avgiften dekker tre timers undervisning, nødvendig undervisningsmateriell , kursbevis, og bevertning ved fysiske kurs.

DELTAKERAVGIFT
 

FORKUNNSKAP
Kurset passer erfarne innkjøpere. Det er en fordel å ha jobbet noe med tilbudsevaluering, eller å ha deltatt på  grunnleggende kurs i tilbudsevaluering. Dette kurset avholdes, som regel, dagen før fordypningskurset, slik at de to kursene lett lar seg kombinere - LES MER

bottom of page