top of page
Power BI 2 - Banner.jpg

Power BI for innkjøpere og logistikere

Fordypningskurs

29.-30. mai 2024

Verktøypakken Power BI forenkler arbeidsdagen for alle som jobber mye i Excel, og med dette kurset får du en spesialtilpasset gjennomgang av relevante funksjoner for innkjøp og logistikk. Lær mer om sammenkobling av data og hvordan du kan bruke dette til å bla. optimere innkjøpsanalyser, sammenligne priser og jobbe mer strategisk med leverandørevaluering.

Velkommen til et praktisk rettet kurs for deg som jobber mye med Power BI knyttet til innkjøps- og logistikkfaglige arbeidsoppgaver. I dette videregående kurset dykker vi dypere ned i avanserte funksjoner som hjelper deg å visualisere nøkkeltall, synliggjøre resultater og legge grunnlag for mer faktabaserte beslutninger i fremtiden.

OM KURSINNHOLDET

OM KURSINNHOLDET

Business Intelligence (BI) er et fagområde innen IT som handler om å samle og strukturere forretningsinformasjon til bruk for rapportering, analyse og beslutningsgrunnlag.

Med et dashboard i Power BI får du løpende oversikt over bla. nøkkeltall, økonomi og pend data i egen virksomhet. Dette hjelper deg med å fange opp trender og avvik og bidrar til faktabasert forankring ved kommende beslutninger, som igjen betyr besparelser og potensiale for gevinstrealisering i din virksomhet.

Med Power BI kan du koble spenddata sammen med avtale- og leverandørregisteret for å effektivisere arbeidet med leverandør- og kontraktsoppfølging. Verktøyet er også et ypperlig hjelpemiddel for artikkelanalyse hvor du bla. kan sammenligne prise rog andre ad hoc-analyser

KURSET TAR FOR SEG

Hvordan utnytte potensialet i eksistrende data og nøkkeltall

Hvordan sammenkoble
store mengder data og KPIer

Hvordan opprette og håndtere interaktive dashboards

Hvordan visualisere besparelser og resultater gjennom interaktive rapporter

Hvordan effektivisere tidsbruk ift. analyse og rappportering

Hvordan jobbe smartere med kontraktsoppfølging ved hjelp av funksjonene i Power BI

Generelt nyttige tips til strategisk bruk av Power BI og hvordan skape en mer datadrevet arbeidshverdag

 

SENTRALE EMNER

Introduksjon av nyttige funksjoner i PBI

 • Power Query

 • Power Pivot

 • Power View

 • Power Map

Praktisk bruk

 • Innhenting, vask og sortering av data

 • Modellering, sammenkobling av spend data/ulike datakilder

 • Analyse av store datamengder

 • Gjennomgang av relevante innkjøpsanalyser

 • Ad hoc-analyse for spesifike problemstillinger

 • Interaktivt dashboard i arbeidshverdagen

 • Rapportering og publisering av dine funn

 • Synliggjøring av data og analyse gjennom fine rapporter

UNDERVISNING

Undervisningen er praktisk rettet og gis av en foreleser med lang erfaring fra både strategisk innkjøps- og prosjektledelse. Han jobber i dag med å bistå virksomheter med bla. digitalisering av innkjøpsprosesser, måling, innkjøpsanalyse, kategoristyring, samt leverandør- og kontraktsoppfølging.


Kurset byr på praktiske caser og eksempler underveis. Du vil etter endt kurs sitte igjen med gode verktøy for videre bruk i din hverdag som innkjøper.

Våre kurs og forelesere
evalueres jevnlig for å sikre deg en god kursopplevelse.
Vi kan derfor garantere deg en solid kompetanseheving.

INFO OM KOMMENDE KURS

KURSGJENNOMFØRING


Kurset avholdes over to kursdager, hvor hovedvekten av undevisningen foregår ved praktisk løsning av caser. Alle kursdeltakere må ha med egen PC hvor Excel og Power BI Desktop er installert. Husk også ladekabel og ekstern mus.

KURSET PASSER FOR

Kurset passer for alle som jobber mye med Excel i innkjøps- eller logistikkavdelingen, og har behov for å lære mer om sammenkobling av data og effektive rapporteringsmetoder.

Undervisningen retter seg mot innkjøpsanalytikere, kategoristrateger og sourcing-ledere, innkjøpere, logistikkmedarbeidere og innkjøpsansvarlige som er opptatt av digitalisering og effektivisering av arbeidshverdagen.

Da dette er et fordypningskurs er det en klar fordel om du allerede har noe efaring Power BI. Vi tilbyr også Excel-kurs for innkjøpere og introduksjonskurs til Power BI som kan gi deg god forkunnskap før dette fordypningskurset.

OSLO | 29.-30. mai 2024
 

 • Undervisning fra 09:00-16:00

 • Lunsj fra 11:30-12:30

 • Kortere pauser hver time

Kurssted: Christiania Qvartalet Møtesenter
Grev Wedels plass 7, Oslo sentrum - se kart her
 

DELTAKERAVGIFT
Kr. 12.500,-

 

 • 1 dags undervisning

 • Nødvendig kursmateriell

 • Kursbevis

 • Lunsj og bevertning underveis i kurset

bottom of page