top of page

KURS

Tilbudsevaluering og valg av leverandør

Velg mellom nettkurs og fysisk undervisning

Synes du det er vanskelig å vurdere hva du bør legge vekt på ved tilbudsevaluering og valg av leverandør?

Med dette kurset får du en solid innføring i evalueringsmetodikk og  nyttige verktøy som hjelper deg å rangere tilbud i forhold til hverandre, med mål om å sitte igjen med riktig leverandør og beste løsning i kommende innkjøpsprosesser.

KURSINNHOLD

Det finnes nok av eksempler på at uheldig valg av tilbud og leverandør kan bli en kostbar erfaring for bedriften. Nettopp derfor anses kvalifisering, utvikling og valg av leverandør å være blant de største utfordringene og viktigste arbeidsområdene en innkjøper begir seg ut på. 

En av hovedhensiktene med å innhente tilbud er å oppnå behovsdekning til lavest mulig totalkostnad. Men er det alltid hensiktsmessig å sette laveste pris som eneste tildelingskriterium? Prosessen med å velge riktig leverandør reiser en rekke spørsmål
som vi ser nærmere på i dette kurset.
I det

SENTRALE EMNER

Rammebetingelser/forutsetninger ved leverandørvalg
V  Introduksjon til ulike evalueringsmetoder
V  Forespørselsstrategi og planlegging
V  Merkantil vurdering av leverandører
V
  Leverandørmarkedets kompleksitet
V  Leverandørvurdering og prekvalifisering

V
  Vurdering av leverandør

V  Leverandørrisiko
V  Bærekraft og miljø
V  Tilbudsevaluering, prosessen
V  Strategisk leverandørvalg og samarbeid

V  Fallgruver ved valg av leverandør
V  Leverandørrevisjoner

FRIVILLIG EKSAMEN
kan avlegges ved hjemmeoppgave i etterkant av kurset. Eksamensgjennomføring er inkludert i deltakeravgiften.

KURSET PASSER FOR
Innkjøpere i privat næringsliv som vil lære mer om ulik evalueringsmetodikk, og hva som bør vektlegges ved valg av leverandør.

Jobber du i offentlig sektor? Vi
tilbyr et tilsvarende kurs som er skreddersydd iht. lov om offentlige anskaffelser.
Klikk her for mer informasjon

 

LÆR MER OM
praktiske metoder for valg og evaluering av din neste leverandør

EFFEKTIV
VIDEREUTDANNING

-for innkjøpere i privat næringsliv

UNDERVISNING

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Kurset kan enten tas som fysisk kurs over to dager, eller via nettundervisning. Du møter en dyktig foreleser med lang fartstid fra både ledelse og rådgivning innen strategisk innkjøp.

VI GARANTERER
 

V Engasjerte og dykige foredragsholder
V Praktisk undervisning

V Levende presentasjoner

V Konkrete eksempler

V Rom for å stille spørsmål
 

INFO OM KOMMENDE KURS

OSLO | 18.-19. november 2024
Undervisningen varer fra 09:00-16:00
Lunsj fra 11:30-12:30 + kortere pauser underveis


Kurssted:Christiania Qvartalet Møtesenter
Grev Wedels plass 7, Oslo sentrum - se kart her


NETTKURS |  03.-04. februar 2025
Undervisningen varer fra 09:00-15:00
Lunsj fra 11:30-12:30 + kortere pauser underveis

 

Undervisningen ved våre nettkurs foregår via Zoom. Vi legger opp til dialog og mulighet til å stille spørsmål til foreleser underveis i kurset. 

Deltakeravgift, fysisk kurs: kr. 12.500,-
Deltakeravgift, nettkurs: kr. 9.990,-


Avgiften dekker undervisning, kursmateriell og kursbevis. Lunsj og pauseservering ved fysiske kurs. Dersom du ønsker å avlegge eksamen er eksamesavgiften også inkludert i deltakeravgiften.
Spørsmål?
Vi hører gjerne fra deg

kurs@nimautdanning.no

bottom of page