KURS

VALG AV LEVERANDØR

Nytt nettkurs starter 6. mai!
scroll ned for mer informasjon

Nettkurs
Oslo

06.-11. mai 2021
09.-10. juni 2021

Halvdagskurs x 4
Heldagskurs   x 2

kr.   9.990,-
kr. 12.500,-

 

Begrenset
ant. plasser


Synes du det er vanskelig å vurdere hva du skal legge vekt på ved valg av leverandør?

Kurs i valg av leverandør belyser en av innkjøperens mest sentrale oppgaver og ansvarsområder; nemlig evaluering og utvelgelsesprosessen når ny leverandør skal engasjeres.  

Kurset byr på praktiske råd og nyttige tips som hjelper deg med velge det beste tilbudet.

 

KURSINNHOLD

Kvalifisering-, utvikling og valg av leverandører er blant de største utfordringene og viktigste arbeidsområder i innkjøpsprosessen.  En av hovedhensiktene med å innhente tilbud er å oppnå behovsdekning til lavest mulig totalkostnad. I denne viktige fasen av innkjøpsprosessen , legges fundamentet for det endelige resultatet.

KURSET TAR FOR SEG

Rammebetingelser/forutsetninger ved leverandørvalg
V  Ulike evaluringsmetoder
V  Kvalifisering av leverandører
V  Merkantil vurdering av leverandører
V  Prekvalifisering av leverandører
V  Leverandørrevisjoner
V  Miljøkrav og kvalifisering
V  Prosessen for valg av konkret leverandør
V  Forespørselsstrategi og planlegging
V  Tilbudsevaluering
V
  Fallgruver ved valg av leverandør

FRIVILLIG EKSAMEN
kan avlegges ved hjemmeoppgave i etterkant av kurset. Eksamensgjennomføring er inkludert i deltakeravgiften.

KURSET PASSER FOR
Innkjøpere og ledere i privat næringsliv som vil lære mer om hva som bør vektlegges ved valg av leverandør. Vi tilbyr også et tilsvarende kurs som er skreddersydd for offentlig sektor. Klikk her for mer informasjon

 

LÆR MER OM
praktiske metoder for valg og evaluering av din neste leverandør

EFFEKTIV
VIDEREUTDANNING

-for deg som jobber med innkjøp i privat næringsliv

UNDERVISNING

Kurset går over to dager, og du møter her en dyktig foreleser med lang fartstid fra både ledelse og rådgivning innen strategisk innkjøp.

Vi vektlegger solid fagkompetanse og inspirerende presentasjonsferdigheter ved valg av forelesere til våre kurs. Samtlige forelesere evalueres etter endt kurs slik at vi til enhver tid kan sikre deg en god kursopplevelse.

Kurs i IKT-Anskaffelser kan enten tas som fysisk kurs over to dager, eller via nettundervisning. Du møter en dyktig foreleser med lang fartstid fra både ledelse og rådgivning innen strategisk innkjøp.

VI GARANTERER
 

V Engasjert og dykige foredragsholder

V Levende presentasjon

V Konkrete eksempler fra virkeligheten

V Rom for å stille spørsmål

V Diskusjonsoppgaver i gruppe og plenum
V Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

Anders W. Skumsnes

Anders er en innkjøpsfaglig tungvekter med erfaring fra strategiske og operative anskaffelser, i både offentlig sektor og privat næringsliv.

Kursets foreleser er Anders Wiland Skumsnes. Han har bakgrunn fra økonomistudier, med spesialisering innen logistikk, og har siden 1995 opparbeidet bred arbeidserfaring fra innkjøp og offentlige anskaffelser.

Anders har flere lederstillinger knyttet til innkjøp og anskaffelser på sin CV, fra blant annet Helse Sør-Øst, Difi/Statens Innkjøpssenter og Forsvaret.
Med et brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Anders kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering. Han har som konsulent bistått både offentlige og privateide virksomheter med å utvikle innkjøpsstrategier med etterfølgende gevinstrealisering.
 

Med brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Anders kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering.

Anders setter seg raskt inn i
nye problemstillinger og er flink til å formidle sin kunnskap. Både ovenfor nyansatte og erfarne innkjøpere.

PRAKTISK

KURS  //  VÅREN 2021
Nettundervising - fire digitale samlinger

Torsdag 06. mai |  kl. 09:00-12:00

Fredag   07. mai  |  kl. 09:00-12:00
Mandag 10. mai  |  kl. 09:00-12:00
Tirsdag  11. mai   |  kl. 09:00-12:00

  • 50 min. undervisning, etterfulgt av 15 min. pause

  • Spørsmål kan stilles via Chat-funksjon, eller muntlig

  • Begrenset antall deltakere, for personlig oppfølging

DELTAKERAVGIFT
Nettbasert kurs

kr. 9.990,-

Avgiften dekker undervisning, kursmateriell, kursbevis og evt. eksamensgjennomføring.

KURS  //  VÅREN 2021
Fysiske samling - to kursdager

10.-11.juni
Kurssted: Scandic Hotell
St. Olavs plass, Oslo sentrum

Kursdagene varer fra kl. 09:00-16:00

Ønsker du overnatting?
Legg til dette som tilvalg ved påmelding.
Vår avtalepris ved hotellet er kr. 1.390,- pr. døgn.

DELTAKERAVGIFT
Fysisk kurs

kr. 12.500,-

Avgiften dekker undervisning, kursmateriell, evt. eksamensavgift, kursbevis, lunsj og bevertning under kursdagene.

Vi følger Regjeringens smittevernstiltak, og gjennomfører våre kurs i tråd med dette.

PÅMELDING

NIMA UTDANNING

Edvard Storms gt. 2
0166 OSLO

Organisasjonsnummer

919481005


Privacy Policy
Slik ivaretar vi ditt personvern


 

NYHETER & TILBUD

Påmelding, nyhetsbrev
Registrer deg her

Følg oss i sosiale medier


 

  • Facebook - NIMA- Utdanning
  • LinkedIn - NIMA Utdanning

KONTAKT OSS

Spørsmål om kurs 
kurs@nimautdanning.no


Spørsmål om faktura:
faktura@nimautdanning.no

Ring oss på tlf.
+47 480 68 863